Đăng nhập:
Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân (Agribank)Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân (Agribank)

Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân (Agribank)

  • Mạng xã hội

ĐẶC TÍNH
Hạn mức cho vay tối đa
Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. Khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn
Hạn mức cho vay tối thiểu
Thời gian cho vay
Ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp
Loại tiền vay
VND
Phương thức trả nợ
Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận
Lãi suất
Lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay
Hình thức vay
Phương thức giải ngân
Phương pháp tính lãi *
Tính theo dư nợ giảm dần
Đối tượng
ĐIỀU KIỆN VAY, THỦ TỤC
Thủ tục vay vốn
Ưu đãi
Mục đích sử dụng vốn
Vay phát triển nông nghiệp nông thôn
Phí xét duyệt hồ sơ vay
BIỂU PHÍ VAY
Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn
150% lãi suất vay vốn/khoản tiền trả chậm
Phí thanh toán trước hạn
Theo thỏa thuận
Ghi chú

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn