Đăng nhập:
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu HDBank Master Card - Thẻ Chuẩn (HDBank )Thẻ tín dụng đồng thương hiệu HDBank Master Card - Thẻ Chuẩn (HDBank )

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu HDBank Master Card - Thẻ Chuẩn (HDBank )

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
Thẻ chính: 90.000 đ. Thẻ phụ: 45.000 đ.
Phí cấp lại Pin
Phí phát hành nhanh
100.000 đ.
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
2% số tiền giao dịch.Tối thiểu 25.000 đ/giao dịch.
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí chậm thanh toán
4% số tiền thanh tóan tối thiểu.Mức phí tối thiểu 50.000 đ
Phí sử dụng vượt hạn mức
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
Thay đổi tín dụng tạm thời: 70.000 đ. Thay đổi vĩnh viễn: 50.000 đ.
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
2% giá trị giao dịch.
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Đối với ĐVCNT là đại lý của VietinBank: 20.000 đ.Đối với ĐVCNT không là đại lý của VietinBank: 300.000 đ.
Phí xử lý giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
CÁC HẠN MỨC
Số lần giao dịch tối đa/ngày
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức tín dụng
Dưới 50 triệu đồng
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Thời gian hiệu lực ( năm)
2 năm
Lãi suất
18%/năm
Thẻ phụ
Dịch vụ E-Banking
Điều kiện mở thẻ
Dưới 4 triệu đồng/tháng
Bảo hiểm tai nạn du lịch tòan cầu
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI
Bảo hiểm tư trang chuyến đi
Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
Bảo hiểm mua sắm
Bảo hiểm rút tiền tại ATM
Bảo hiểm giao dịch thẻ
Bảo hiểm thất lạc ví
Chi phí mai táng
Các dịch vụ được ưu đãi
Tên chương trình
ĐIỂM THƯỞNG
Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng
Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn