Đăng nhập:
Thẻ tín dụng Sacombank Family (Sacombank)Thẻ tín dụng Sacombank Family (Sacombank)

Thẻ tín dụng Sacombank Family (Sacombank)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
200.000 đ
Phí cấp lại Pin
50.000 đ
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
Miễn phí
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí chậm thanh toán
6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 80.000 đ)
Phí sử dụng vượt hạn mức
0,075% ngày (tối thiểu 50.000 đ)
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
100.000 đ
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
100.000 đ
Phí xử lý giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
CÁC HẠN MỨC
Số lần giao dịch tối đa/ngày
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức tín dụng
200 triệu đồng
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
50% hạn mức tín dụng tại tất cả ATM/POS trong nước
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Thời gian hiệu lực ( năm)
Lãi suất
2.15%/tháng
Thẻ phụ
Dịch vụ E-Banking
Điều kiện mở thẻ
Cá nhân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú/tạm trú trên địa bàn hoạt động của Sacombank Là CBCNV có: Thâm niên công tác: liên tục từ 06 tháng trở lên tại một đơn vị (không bao gồm thời gian thử việc) Ký hợp đồng lao động chính thức có thời gian hiệu lực tối thiểu 1 năm Thu nhập ổn định: tối thiểu 3 triệu đ/tháng (tối thiểu 7 triệu đ/tháng nếu sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung Ương) Là Chủ doanh nghiệp/Chủ hộ kinh doanh cá thể: Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ít nhất 02 năm Thu nhập tối thiểu 3 triệu đ/tháng (tối thiểu 7 triệu đ/tháng nếu sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung Ương)
Bảo hiểm tai nạn du lịch tòan cầu
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI
Bảo hiểm tư trang chuyến đi
Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
Bảo hiểm mua sắm
Bảo hiểm rút tiền tại ATM
Bảo hiểm giao dịch thẻ
Bảo hiểm thất lạc ví
Chi phí mai táng
Các dịch vụ được ưu đãi
Tên chương trình
ĐIỂM THƯỞNG
Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng
Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn