Đăng nhập:
Thẻ trả trước quốc tế Visa All For You (Sacombank)Thẻ trả trước quốc tế Visa All For You (Sacombank)

Thẻ trả trước quốc tế Visa All For You (Sacombank)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
Không áp dụng
Phí cấp lại Pin
20.000 đ
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
Miễn phí (Việt/ Lào) / Campuchia: 3% (tối thiểu 50.000 đ)
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí chuyển khoản tại ATM trong hệ thống
2000 đ
Phí chuyển khoản tại ATM ngoài hệ thống
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
1% số tiền giao dịch
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
20.000 đ
Phí xử lý giao dịch
Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày
CÁC HẠN MỨC
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức chuyển khoản tối thiểu 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 ngày
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
Ngân hàng
Sacombank
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Điều kiện mở thẻ
Lãi suất
Dịch vụ E-Banking
Thẻ phụ
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn