Đăng nhập:
Thấu chi cầm cố giấy tờ có giá (Vietcombank)Thấu chi cầm cố giấy tờ có giá (Vietcombank)

Thấu chi cầm cố giấy tờ có giá (Vietcombank)

  • Mạng xã hội

ĐẶC TÍNH
Hạn mức cho vay tối đa
100% giá trị Sổ Tiết kiệm/Giấy tờ có giá tại thời điểm đề nghị thấu chi và không vượt quá 500 triệu đồng
Hạn mức cho vay tối thiểu
05 triệu đồng
Thời gian cho vay
12 tháng
Loại tiền vay
Phương thức trả nợ
Lãi suất
14%-15%/năm
Hình thức vay
Phương thức giải ngân
Phương pháp tính lãi *
Đối tượng
ĐIỀU KIỆN VAY, THỦ TỤC
Thủ tục vay vốn
01 bản photo CMND/Hộ chiếu của khách hàng. 01 bản photo CMND/Hộ chiếu của khách hàng có tài sản bảo đảm cho khách hàng thấu chi (nếu có). Hợp đồng tín dụng kiêm hợp đồng cầm cố (theo mẫu của Ngân hàng) Bản gốc giấy tờ có giá, là tài sản bảo đảm cho khoản thấu chi (nếu có)
Ưu đãi
Mục đích sử dụng vốn
Vay cầm cố sổ tiết kiệm, chiết khấu giấy tờ có giá
Phí xét duyệt hồ sơ vay
BIỂU PHÍ VAY
Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn
150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn
Phí thanh toán trước hạn
Không áp dụng
Ghi chú

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn