Đăng nhập:
Thẻ ghi nợ quốc tế VietinBank Visa Debit One Sky - Hạng Vàng (VietinBank)Thẻ ghi nợ quốc tế VietinBank Visa Debit One Sky - Hạng Vàng (VietinBank)

Thẻ ghi nợ quốc tế VietinBank Visa Debit One Sky - Hạng Vàng (VietinBank)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
11.000 đ/tháng
Phí cấp lại Pin
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
10.000đ/giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Tại ATM: 4% số tiền giao dịch (tối thiểu: 55.000 đ) Tại điểm ứng tiền mặt (ĐƯTM)-POS: 0.06% số tiền giao dịch (tối thiểu: 22.000 đ)
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí ứng tiền tại quầy
Phí chuyển khoản tại ATM trong hệ thống
Dưới 5.000.000 đ: Miễn phí. Trên 5.000.000 đ: 0.06% số tiền chuyển khỏan.
Phí chuyển khoản tại ATM ngoài hệ thống
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Tại ĐVCNT của NHCT: 20.000 đ/hoá đơn Tại ĐVCNT ngoài hệ thống: 80.000 đ/hoá đơn
Phí xử lý giao dịch
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày
CÁC HẠN MỨC
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức chuyển khoản tối thiểu 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 ngày
Thẻ chính: 100.000.000 đ. Thẻ phụ: không được phép
Số tiền rút tối đa 1 lần
2.000.000 đ
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Thẻ chính: 40.000.000 đ /Thẻ phụ: 30.000.000 đ
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
Ngân hàng
VietinBank
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Dịch vụ E-Banking
Thẻ phụ
Điều kiện mở thẻ
Các dịch vụ được ưu đãi

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn