Đăng nhập:
Thẻ tín dụng ANZ Classic - Thẻ Chuẩn (ANZ)Thẻ tín dụng ANZ Classic - Thẻ Chuẩn (ANZ)

Thẻ tín dụng ANZ Classic - Thẻ Chuẩn (ANZ)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
350.000 đ
Phí cấp lại Pin
50.000 đ
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
4% giá trị giao dịch (tối thiểu 60.000 đ)
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí chậm thanh toán
4% trên số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 200.000 đ)
Phí sử dụng vượt hạn mức
100.000 đ
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
100.000 đ
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
3,50%
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
100.000 đ
Phí xử lý giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
CÁC HẠN MỨC
Số lần giao dịch tối đa/ngày
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức tín dụng
10 triệu - 100 triệu đồng
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Rút tiền tối đa 50% hạn mức tín dụng
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Thời gian hiệu lực ( năm)
Lãi suất
2.65%/tháng
Thẻ phụ
Dịch vụ E-Banking
Điều kiện mở thẻ
Thu nhập tôi thiểu 8 triệu đồng/tháng
Bảo hiểm tai nạn du lịch tòan cầu
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI
Bảo hiểm tư trang chuyến đi
Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
Bảo hiểm mua sắm
Bảo hiểm rút tiền tại ATM
Bảo hiểm giao dịch thẻ
Bảo hiểm thất lạc ví
Chi phí mai táng
Các dịch vụ được ưu đãi
Ưu đãi mua sắm đến 100%, nhận 0,3% hoàn tiền trên tổng chi tiêu,Giảm 5% khi đặt phòng trả trước bằng thẻ tín dụng ANZ Visa
Tên chương trình
Chương trình Tiền thưởng
ĐIỂM THƯỞNG
Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng
Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê
0.3% chi tiêu của chủ thẻ
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê
không giới hạn

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn