Đăng nhập:
Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard Classic - Thẻ Chuẩn (SHB)Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard Classic - Thẻ Chuẩn (SHB)

Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard Classic - Thẻ Chuẩn (SHB)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
250.000 đ
Phí cấp lại Pin
50.000 đ
Phí phát hành nhanh
200.000 đ (1-3 ngày)
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
4% số tiền giao dịch, tối thiểu 60.000 đ
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
2.200 đ
Phí chậm thanh toán
4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 đ
Phí sử dụng vượt hạn mức
100.000 đ
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
100.000 đ
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
2.5% số tiền quy đổi
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Trong hệ thống SHB: 50.000 đ Ngoài hệ thống SHB (nếu được): 80.000 đ
Phí xử lý giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
CÁC HẠN MỨC
Số lần giao dịch tối đa/ngày
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức tín dụng
Hạn mức từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Thời gian hiệu lực ( năm)
3 năm
Lãi suất
18%/năm
Thẻ phụ
Có (tối đa 3 thẻ phụ)
Dịch vụ E-Banking
Điều kiện mở thẻ
Thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng/tháng
Bảo hiểm tai nạn du lịch tòan cầu
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI
Bảo hiểm tư trang chuyến đi
Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
Bảo hiểm mua sắm
Bảo hiểm rút tiền tại ATM
Bảo hiểm giao dịch thẻ
Bảo hiểm thất lạc ví
Chi phí mai táng
Các dịch vụ được ưu đãi
Ưu đãi mua sắm đến 50%, Du lịch- Nghỉ dưỡng tại Việt Nam và Đông Nam Á
Tên chương trình
ĐIỂM THƯỞNG
Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng
Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn