Đăng nhập:
Thẻ tín dụng Vietcombak Mastercard Cội nguồn - Thẻ Chuẩn (Vietcombank)Thẻ tín dụng Vietcombak Mastercard Cội nguồn - Thẻ Chuẩn (Vietcombank)

Thẻ tín dụng Vietcombak Mastercard Cội nguồn - Thẻ Chuẩn (Vietcombank)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
Thẻ chính: 100.000 đ/thẻ.Thẻ phụ:50.000 đ/thẻ
Phí cấp lại Pin
30.000 đ/lần/thẻ
Phí phát hành nhanh
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí chậm thanh toán
3% trị giá thanh toán tối thiểu chưa thanh toán.
Phí sử dụng vượt hạn mức
Vượt hạn mức từ 01 đến 05 ngày: 8%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) Vượt hạn mức từ 06 đến 15 ngày: 10%/năm (số tiền vượt quá hạn mức) Vượt hạn mức từ ngày 16 trở đi : 15%/năm (số tiền vượt quá hạn mức)
Phí thay đổi hạn mức tín dụng
50.000 đ/lần/thẻ
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
2% giá trị giao dịch
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Tại ĐVCNT của Vietcombank: 20.000 đ/hóa đơn Tại ĐVCNT không thuộc Vietcombank: 80.000 đ/hóa đơn
Phí xử lý giao dịch
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Phí ứng tiền tại quầy
CÁC HẠN MỨC
Số lần giao dịch tối đa/ngày
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức tín dụng
05 triệu đến dưới 50 triệu đồng
Số tiền rút tối đa 1 lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
5 triệu đồng.
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
10 triệu đồng.
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Thời gian hiệu lực ( năm)
Lãi suất
Thẻ phụ
Dịch vụ E-Banking
Điều kiện mở thẻ
Bảo hiểm tai nạn du lịch tòan cầu
BẢO HIỂM, ƯU ĐÃI
Bảo hiểm tư trang chuyến đi
Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi
Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà
Bảo hiểm mua sắm
Bảo hiểm rút tiền tại ATM
Bảo hiểm giao dịch thẻ
Bảo hiểm thất lạc ví
Chi phí mai táng
Các dịch vụ được ưu đãi
Tên chương trình
ĐIỂM THƯỞNG
Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng
Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê
Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ sao kê

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn