Đăng nhập:
Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank MasterCard MC2 -MC2 Debit (VPBank)Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank MasterCard MC2 -MC2 Debit (VPBank)

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank MasterCard MC2 -MC2 Debit (VPBank)

  • Mạng xã hội

BIỂU PHÍ
Phí thường niên
Thẻ chính : 165.000 đ/năm Thẻ phụ : 110.000 đ/năm
Phí cấp lại Pin
33.000 đ
Phí phát hành nhanh
330.000 đ
Phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống
Miễn phí tại ATM của VPBank
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam
Trong nước : 4% (tối thiểu 50.000 đ)
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam
Nước ngoài : 4% (tối thiểu 50.000 đ)
Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt)
Phí ứng tiền tại quầy
Phí chuyển khoản tại ATM trong hệ thống
Phí chuyển khoản tại ATM ngoài hệ thống
Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch
Trong Ngân Hàng: 55.000 đ Liên Ngân Hàng : 88.000 đ
Phí xử lý giao dịch
3% / số tiền giao dịch
Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ
Hạn mức giao dịch tối đa/ ngày
CÁC HẠN MỨC
Hạn mức giao dịch tối đa/lần
Hạn mức chuyển khoản tối thiểu 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 lần
Hạn mức chuyển khoản tối đa 1 ngày
Số tiền rút tối đa 1 lần
tại ATM: 8.000.000 đ/lần
Số tiền rút tối thiểu 1 lần
Số tiền rút tối đa 1 ngày
30.000.000 đ/ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày
50.000.000 đ/ngày
Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần
Ngân hàng
VPBank
CÁC TIÊU CHÍ KHÁC
Dịch vụ E-Banking
Thẻ phụ
Điều kiện mở thẻ
Các dịch vụ được ưu đãi

Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved, Designed by websosanh.vn

websosanh.vn