Bạn đang chuyển đến trang bán sản phẩm

"JBZ- 1515 vỏ gỗ + kèm mic đôi cực nhạy..4tâc ..chuẩn...bass hay...cực chất.. khách.đặt hàng là có hàng .." tại

shopee.vn

3s
hoặc