BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN WEBSOSANH
SO SÁNH GIÚP BẠN: 1900.0345 

Quy trình chấm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

23/03/2016 02:55 PM

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 1-4 tháng 7/2016. Sau đó quy trình chấm thi sẽ bắt đầu và 12 ngày sau khi bắt đầu chấm thi, kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 sẽ được công bố trên toàn quốc.

websosanh.vn

Hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và đào tạo:

Chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

QUY TRÌNH CHẤM THI TỰ LUẬN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Trưởng môn chấm thi tập trung toàn bộ cán bộ chấm thi (CBChT) để quán triệt quy chế thi, thảo luận Hướng dẫn chấm, chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận mỗi môn để rút kinh nghiệm, thống nhất cách vận dụng hướng dẫn chấm; sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt.

a) Lần chấm thứ nhất:

– Trưởng môn chấm thi tổ chức bốc thăm nguyên túi cho CBChT, giao riêng cho từng người;

– Trước khi chấm, CBChT kiểm tra từng bài đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi. Trong trường hợp phát hiện bài làm không đủ số tờ, số phách; bài làm trên giấy nháp; bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài làm có chữ viết của hai người, viết bằng hai thứ mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài làm nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, CBChT có trách nhiệm giao những bài thi này cho Trưởng môn chấm thi xử lý;

– Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, CBChT tuyệt đối không ghi gì vào bài làm của thí sinh và túi bài thi. Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài. Trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của CBChT;

– Chấm xong túi nào, CBChT giao túi ấy cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

b) Lần chấm thứ hai:

– Sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi rút các phiếu chấm thi ra rồi giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi để tổ chức bốc thăm cho người chấm lần thứ hai, đảm bảo không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất;

– CBChT lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm; sau đó, ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh;

Chấm xong túi nào, CBChT giao túi ấy và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

XỬ LÝ KẾT QUẢ CHẤM VÀ LÀM BIÊN BẢN CHẤM THI CÁC MÔN TỰ LUẬN

Thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi so sánh kết quả chấm thi và xử lý như sau:

a) Xử lý kết quả 2 lần chấm:

Tình huống Cách xử lý
Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm):– Dưới 0,5 điểm đối với môn khoa học tự nhiên.– Dưới 1,0 điểm đối với môn khoa học xã hội. Hai CBChT thảo luận thống nhất điểm, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.
Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm):– Từ 0,5 đến 1,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên.– Từ 1,0 đến 1,5 điểm đối với môn khoa học xã hội. Hai CBChT thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo Trưởng môn chấm thi để thống nhất điểm (không sửa chữa điểm trong phiếu chấm hoặc phần tổng hợp điểm trong bài thi) sau đó ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Trưởng môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi.
Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm):– Trên 1,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên.– Trên 1,5 điểm đối với môn khoa học xã hội. Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác.

b) Xử lý kết quả 3 lần chấm:

Tình huống Cách xử lý
Nếu kết quả 2 trong 3 lần giống nhau Trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.
Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất:– Đến 2,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên.– Đến 2,5 điểm đối với môn khoa học xã hội. Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.
Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất:– Trên 2,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên.– Trên 2,5 điểm đối với môn khoa học xã hội. Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể. Các CBChT và Trưởng môn chấm thi ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh. Điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài thi.

QUY TRÌNH CHẤM THI CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Thành phần Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm: Tổ trưởng là lãnh đạo Ban Chấm thi; các thành viên là cán bộ và kỹ thuật viên; bộ phận giám sát gồm thanh tra do Chủ tịch Hội đồng thi phân công và công an.

– Theo hướng dẫn chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Phiếu TLTN (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy và phần mềm chuyên dụng. Phần mềm chấm phải có chức năng kiểm dò và xác định được các lỗi để chấm đúng theo quy chế thi.

– Trong quá trình chấm thi, phải bố trí bộ phận giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng Phiếu TLTN đến khi kết thúc chấm thi. Các thành viên tham gia xử lý Phiếu TLTN không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ lí do gì. Mọi hiện tượng bất thường đều phải báo cáo ngay cho bộ phận giám sát và Tổ trưởng để cùng xác nhận và ghi vào biên bản. Tất cả Phiếu TLTN sau khi đã quét và Phiếu thu bài thi được niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại đơn vị chủ trì cụm thi.

– Sau khi quét, phải tiến hành kiểm dò để đối chiếu hết lỗi logic và sửa các lỗi kĩ thuật (nếu có) ở quá trình quét.

– Dữ liệu quét (được xuất từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo quy định của Bộ GDĐT) được ghi vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của thanh tra và công an. Một đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ GDĐT (Cục KTKĐCLGD), chậm nhất là 15 ngày sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi.

– Chỉ sau khi đã gửi đĩa CD dữ liệu quét về Bộ GDĐT (Cục KTKĐCLGD), Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm mới được mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm dưới sự giám sát của công an và thanh tra để tiến hành chấm điểm.

– Tổ chấm tiến hành chấm Điểm và quy đổi Điểm bằng máy tính sang thang Điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT. ĐÂY LÀ ĐIỂM MỚI TRONG CHẤM THI TRẮC NGHIỆM KỲ THI THPT 2016

– Ngay sau khi kết thúc quá trình chấm, phải lưu các tệp dữ liệu xử lí và chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ GDĐT) vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của thanh tra và công an; 01 đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, 01 đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ GDĐT (Cục KTKĐCLGD).

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

Bình luận bài viết
  Sản phẩm đáng quan tâm

  Bộ sách giáo khoa lớp 9

  134.000 đ
  Có 4 nơi bán

  Bộ sách giáo khoa lớp 5

  80.100 đ
  Có 3 nơi bán

  Bộ sách giáo khoa lớp 3

  59.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Bộ sách giáo khoa lớp 2

  55.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Bộ sách giáo khoa lớp 1

  56.000 đ
  Có 2 nơi bán

  Bộ Sách giáo khoa lớp 4

  77.400 đ
  Có 5 nơi bán

  Bộ sách giáo khoa lớp 7

  83.000 đ
  Có 5 nơi bán

  Bộ sách giáo khoa lớp 12

  128.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6

  55.620 đ
  Có 6 nơi bán

  Sách xanh

  35.000 đ
  Có 8 nơi bán

  Kệ sách KS002

  1.399.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Giá sách SV/BS1

  475.636 đ
  Có 3 nơi bán

  Kệ sách KS025

  3.000.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Kệ sách KS016

  11.000.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Giá sách SV/BS4

  973.364 đ
  Có 2 nơi bán

  Giá sách GS1208

  621.000 đ
  Có 3 nơi bán

  Chặn sách Deli 9264

  113.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Giá sách sắt GS2K2

  2.350.000 đ
  Có 34 nơi bán
  Tin tức mới nhất
  Nhiều người quan tâm nhất
  Tiêu điểm mục