BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN WEBSOSANH
SO SÁNH GIÚP BẠN: 1900.0345 

webSoSanh Hotline1900.0345

Các đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

12/08/2015 04:28 PM

Dưới đây là các đối tướng bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế, bạn cần chú ý để tránh trường hợp không đóng bảo hiểm y tế trong khi mình thuộc đối tượng bắt buộc đóng

websosanh.vn

Người lao động (kể cả người lao động nước ngoài); cán bộ, công chức, viên chức

– Mức đóng: Bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.

– Trách nhiệm đóng:

– Người SDLĐ đóng 3%;

– Người LĐ đóng 1,5%.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân

– Mức đóng: Bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.

– Trách nhiệm đóng:

– Bộ quốc phòng đóng 3%;

– Quân nhân đóng 1,5%.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương hưu và tiền trợ cấp MSLĐ

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Mức đóng: Bằng 4,5% mức trợ cấp thất nghiệp.

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.

Người có công với cách mạng

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Thân nhân của: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu và người đang làm công tác cơ yếu

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Trẻ em dưới 6 tuổi

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

T

Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Đơn vị cấp học bổng đóng.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Đối tượng đóng. Ngân sách địa phương hỗ trợ 50%.

21. Học sinh, sinh viên

– Mức đóng: Bằng 3% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: HSSV đóng tối đa 70% mức phí; Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 30%.

22. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (Thực hiện từ 01/01/2012)

– Mức đóng: Mức đóng bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Đối tượng đóng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% đối tượng có mức sống trung bình.

23. Thân nhân của người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình (Thực hiện từ 01/01/2014)

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Người lao động đóng. Từ người thứ 2 trở đi giảm 10%.từ người thứ 5 trở đi đóng 60% mức phí người thứ 1.

(Từ 01/01/2014 đóng 3% lương tối thiểu chung)

24. Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (Thực hiện từ 01/01/2014)

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Đối tượng đóng.

25. Từ ngày 01/01/2010, các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ:

a/ Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 206/CP

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.

b/ Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo QĐ 170/2008/QĐ-TTg

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.

c/ Người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.

d/ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã

– Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.

– Trách nhiệm đóng: UBND xã đóng 2/3; đối tượng đóng 1/3

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

O.N

Bình luận bài viết

  Sản phẩm đáng quan tâm

  Áo mưa choàng sĩ quan X26

  287.500 đ
  Có 2 nơi bán

  Báo Chí Lương Tâm

  51.000 đ
  Có 5 nơi bán

  Lương ngôn tả ý

  111.740 đ
  Có 4 nơi bán

  Hủ Mộc Sung Đống Lương

  131.500 đ
  Có 1 nơi bán

  Hứa trao em kim ngọc lương duyên

  44.550 đ
  Có 5 nơi bán

  Làm thế nào để tăng lương

  60.000 đ
  Có 9 nơi bán

  Chuyên gia được trả lương cao

  73.500 đ
  Có 4 nơi bán

  Yêu Ngoài Giờ - Lưu Thị Lương

  45.000 đ
  Có 1 nơi bán