BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN WEBSOSANH
SO SÁNH GIÚP BẠN: 1900.0345 

webSoSanh Hotline1900.0345

Hàng chục tàu phong tỏa giàn khoan 981

15/05/2014 12:49 PM

Hình ảnh tàu Trung Quốc liên tục tìm cách gây rối, đâm va ngăn cản tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 được VnExpress ghi nhận tại hiện trường.

websosanh.vn
giàn khoan hd 981 được trung quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam.

“>

giàn khoan hd 981 được trung quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam.

xung quanh giàn khoan hải dương 981 là hàng chục tàu các loại của trung quốc.

“>

xung quanh giàn khoan hải dương 981 là hàng chục tàu các loại của trung quốc.

màn hình radar của tàu cảnh sát biển việt nam cho thấy số lượng tàu dày đặc của trung quốc tại khu vực giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép.

“>

màn hình radar của tàu cảnh sát biển việt nam cho thấy số lượng tàu dày đặc của trung quốc tại khu vực giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép.

tàu hải cảnh và máy bay của trung quốc quanh giàn khoan hải dương 981.

“>

tàu hải cảnh và máy bay của trung quốc quanh giàn khoan hải dương 981.

máy bay quân sự của trung quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan hải dương 981.

“>

máy bay quân sự của trung quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan hải dương 981.

máy bay trực thăng b702 của trung quốc bay tại khu vực giàn khoan.

“>

máy bay trực thăng b702 của trung quốc bay tại khu vực giàn khoan.

trên tàu của trung quốc có nhiều người quay phim, chụp ảnh.

“>

trên tàu của trung quốc có nhiều người quay phim, chụp ảnh.

tàu hải cảnh của trung quốc tăng tốc, ngăn cản mỗi khi tàu thực thi pháp luật cảnh sát biển việt nam tiến về giàn khoan hải dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển việt nam.

“>

tàu hải cảnh của trung quốc tăng tốc, ngăn cản mỗi khi tàu thực thi pháp luật cảnh sát biển việt nam tiến về giàn khoan hải dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển việt nam.

tàu kiểm ngư của việt nam thực thi pháp luật trên biển, phía xa là tàu của trung quốc.

“>

tàu kiểm ngư của việt nam thực thi pháp luật trên biển, phía xa là tàu của trung quốc.

tàu cảnh sát biển việt nam bị 3 tàu trung quốc uy hiếp.

“>

tàu cảnh sát biển việt nam bị 3 tàu trung quốc uy hiếp.

lực lượng cảnh sát biển của việt nam thực thi pháp luật tại khu vực biển việt nam – nơi giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép – đang giám sát hoạt động của máy bay trung quốc.

“>

lực lượng cảnh sát biển của việt nam thực thi pháp luật tại khu vực biển việt nam – nơi giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép – đang giám sát hoạt động của máy bay trung quốc.

nhiều tàu của trung quốc tiến sát tàu cảnh sát biển việt nam

“>

nhiều tàu của trung quốc tiến sát tàu cảnh sát biển việt nam

tàu hải cảnh của trung quốc bám sát đuôi tàu của cảnh sát biển.

“>

tàu hải cảnh của trung quốc bám sát đuôi tàu của cảnh sát biển.

tàu hải cảnh của trung quốc cắt hướng mũi tàu của cảnh sát biển việt nam.

“>

tàu hải cảnh của trung quốc cắt hướng mũi tàu của cảnh sát biển việt nam.

tàu trung quốc tăng tốc tiến sát để đâm va tàu 4032 của cảnh sát biển.

“>

tàu trung quốc tăng tốc tiến sát để đâm va tàu 4032 của cảnh sát biển.

tàu 46001 của trung quốc đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển 4032 của việt nam.

“>

tàu 46001 của trung quốc đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển 4032 của việt nam.

data-reference-id="19156139" src="https://review.websosanh.net/Images/Uploaded/Share/2014/05/15/Hang-chuc-tau-phong-toa-gian-khoan-981_1.jpg" alt="" data-component-caption="

Giàn khoan HD 981 được Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

“>

Giàn khoan HD 981 được Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 là hàng chục tàu các loại của Trung Quốc.

“>

Xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 là hàng chục tàu các loại của Trung Quốc.

Màn hình radar của tàu Cảnh sát biển Việt Nam cho thấy số lượng tàu dày đặc của Trung Quốc tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép.

“>

Màn hình radar của tàu Cảnh sát biển Việt Nam cho thấy số lượng tàu dày đặc của Trung Quốc tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép.

Tàu Hải cảnh và máy bay của Trung Quốc quanh giàn khoan Hải Dương 981.

“>

Tàu Hải cảnh và máy bay của Trung Quốc quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Máy bay quân sự của Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

“>

Máy bay quân sự của Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Máy bay trực thăng B702 của Trung Quốc bay tại khu vực giàn khoan.

“>

Máy bay trực thăng B702 của Trung Quốc bay tại khu vực giàn khoan.

Trên tàu của Trung Quốc có nhiều người quay phim, chụp ảnh.

“>

Trên tàu của Trung Quốc có nhiều người quay phim, chụp ảnh.

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc tăng tốc, ngăn cản mỗi khi tàu thực thi pháp luật cảnh sát biển Việt Nam tiến về giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

“>

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc tăng tốc, ngăn cản mỗi khi tàu thực thi pháp luật cảnh sát biển Việt Nam tiến về giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Tàu Kiểm ngư của Việt Nam thực thi pháp luật trên biển, phía xa là tàu của Trung Quốc.

“>

Tàu Kiểm ngư của Việt Nam thực thi pháp luật trên biển, phía xa là tàu của Trung Quốc.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam bị 3 tàu Trung Quốc uy hiếp.

“>

Tàu cảnh sát biển Việt Nam bị 3 tàu Trung Quốc uy hiếp.

Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam thực thi pháp luật tại khu vực biển Việt Nam – nơi giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép – đang giám sát hoạt động của máy bay Trung Quốc.

“>

Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam thực thi pháp luật tại khu vực biển Việt Nam – nơi giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép – đang giám sát hoạt động của máy bay Trung Quốc.

Nhiều tàu của Trung Quốc tiến sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam

“>

Nhiều tàu của Trung Quốc tiến sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc bám sát đuôi tàu của Cảnh sát biển.

“>

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc bám sát đuôi tàu của Cảnh sát biển.

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc cắt hướng mũi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam.

“>

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc cắt hướng mũi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu Trung Quốc tăng tốc tiến sát để đâm va tàu 4032 của Cảnh sát biển.

“>

Tàu Trung Quốc tăng tốc tiến sát để đâm va tàu 4032 của Cảnh sát biển.

giàn khoan hd 981 được trung quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam.

“>

giàn khoan hd 981 được trung quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam.

xung quanh giàn khoan hải dương 981 là hàng chục tàu các loại của trung quốc.

“>

xung quanh giàn khoan hải dương 981 là hàng chục tàu các loại của trung quốc.

màn hình radar của tàu cảnh sát biển việt nam cho thấy số lượng tàu dày đặc của trung quốc tại khu vực giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép.

“>

màn hình radar của tàu cảnh sát biển việt nam cho thấy số lượng tàu dày đặc của trung quốc tại khu vực giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép.

tàu hải cảnh và máy bay của trung quốc quanh giàn khoan hải dương 981.

“>

tàu hải cảnh và máy bay của trung quốc quanh giàn khoan hải dương 981.

máy bay quân sự của trung quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan hải dương 981.

“>

máy bay quân sự của trung quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan hải dương 981.

máy bay trực thăng b702 của trung quốc bay tại khu vực giàn khoan.

“>

máy bay trực thăng b702 của trung quốc bay tại khu vực giàn khoan.

trên tàu của trung quốc có nhiều người quay phim, chụp ảnh.

“>

trên tàu của trung quốc có nhiều người quay phim, chụp ảnh.

tàu hải cảnh của trung quốc tăng tốc, ngăn cản mỗi khi tàu thực thi pháp luật cảnh sát biển việt nam tiến về giàn khoan hải dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển việt nam.

“>

tàu hải cảnh của trung quốc tăng tốc, ngăn cản mỗi khi tàu thực thi pháp luật cảnh sát biển việt nam tiến về giàn khoan hải dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển việt nam.

tàu kiểm ngư của việt nam thực thi pháp luật trên biển, phía xa là tàu của trung quốc.

“>

tàu kiểm ngư của việt nam thực thi pháp luật trên biển, phía xa là tàu của trung quốc.

tàu cảnh sát biển việt nam bị 3 tàu trung quốc uy hiếp.

“>

tàu cảnh sát biển việt nam bị 3 tàu trung quốc uy hiếp.

lực lượng cảnh sát biển của việt nam thực thi pháp luật tại khu vực biển việt nam – nơi giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép – đang giám sát hoạt động của máy bay trung quốc.

“>

lực lượng cảnh sát biển của việt nam thực thi pháp luật tại khu vực biển việt nam – nơi giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép – đang giám sát hoạt động của máy bay trung quốc.

nhiều tàu của trung quốc tiến sát tàu cảnh sát biển việt nam

“>

nhiều tàu của trung quốc tiến sát tàu cảnh sát biển việt nam

tàu hải cảnh của trung quốc bám sát đuôi tàu của cảnh sát biển.

“>

tàu hải cảnh của trung quốc bám sát đuôi tàu của cảnh sát biển.

tàu hải cảnh của trung quốc cắt hướng mũi tàu của cảnh sát biển việt nam.

“>

tàu hải cảnh của trung quốc cắt hướng mũi tàu của cảnh sát biển việt nam.

tàu trung quốc tăng tốc tiến sát để đâm va tàu 4032 của cảnh sát biển.

“>

tàu trung quốc tăng tốc tiến sát để đâm va tàu 4032 của cảnh sát biển.

tàu 46001 của trung quốc đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển 4032 của việt nam.

“>

tàu 46001 của trung quốc đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển 4032 của việt nam.

>

Websosanh.vn - Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam

Bình luận bài viết

  Sản phẩm đáng quan tâm

  Máy bay Quad X5SC

  1.460.000 đ
  Có 7 nơi bán

  Máy bay - Flycam Visuo XS809HW

  699.000 đ
  Có 8 nơi bán

  Máy bay Camera Syma X5HW

  850.000 đ
  Có 6 nơi bán

  Khoai Tây Lái Máy Bay

  19.500 đ
  Có 1 nơi bán

  100 Dữ Kiện - Máy Bay

  51.750 đ
  Có 2 nơi bán

  Máy Bay Flycam Hubsan H502S

  2.990.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bay Camera Syma X8SW

  1.990.000 đ
  Có 6 nơi bán

  Máy bay Hot Wheels BBL47

  116.100 đ
  Có 3 nơi bán

  Máy bay Camera Syma X5UW

  1.480.000 đ
  Có 5 nơi bán

  Máy bay điều khiển từ xa z008

  401.000 đ
  Có 3 nơi bán

  Máy bay camera - Flycam MJX Bugs 3

  1.944.000 đ
  Có 7 nơi bán

  Máy bay camera - Flycam DJI Spark

  7.000.000 đ
  Có 8 nơi bán

  Máy bay Camera Mini HX 8992

  810.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bay camera - Flycam DJI Mavic Air

  10.754.000 đ
  Có 14 nơi bán

  Máy bay Camera Techboy TB-802

  470.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bay Mi Drone Flycam 4K

  7.090.000 đ
  Có 8 nơi bán

  Máy bay điều khiển từ xa S038G

  1.090.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bay Inspire 1 V2.0

  44.000.000 đ
  Có 3 nơi bán

  Máy bay cảm ứng Big Hero

  119.000 đ
  Có 2 nơi bán

  Máy bay điều khiển từ xa HX703

  460.000 đ
  Có 3 nơi bán

  Máy bay quay phim DJI Phantom 4

  12.250.000 đ
  Có 12 nơi bán

  Máy bay điều khiển từ xa S902

  1.190.000 đ
  Có 1 nơi bán

  Máy bay camera - Flycam MJX Bugs 2

  2.250.000 đ
  Có 8 nơi bán

  Máy bay camera Cheerson CX-10W

  553.630 đ
  Có 3 nơi bán