Gói vay kinh doanh của ngân hàng ACB

Biểu phí vay

+ Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn

— Lãi suất mặc định khi trễ hạn

— Chậm trả dưới 10 ngày

— Chậm trả trên 10 ngày

+ Phí thanh toán trước hạn

+ Phí định giá tài sản

+ Phí xét duyệt hồ sơ vay

+ Ghi chú

Đặc tính

+ Hạn mức cho vay tối đa

10000000000

+ Hạn mức cho vay tối thiểu

+ Thời gian cho vay

7 năm

+ Loại tiền vay

VND

+ Phương thức trả nợ

Lãi trả: hàng tháng , vốn trả: hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm.

+ Lãi suất

— Lãi suất trong thời gian đầu

9 %

— Lãi suất trong thời gian sau

+ Hình thức vay

Vay món (từng lần).

+ Phương thức giải ngân

Linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD.

+ Phương pháp tính lãi

Tính theo dư nợ giảm dần

Điều kiện vay, thủ tục

+ Đối tượng

— Đối tượng nam

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
Độ tuổi từ 18 trở lên.

— Đối tượng nữ

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
Độ tuổi từ 18 trở lên.

+ Điều kiện

Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
Tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình

+ Thủ tục vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ngân hàng).
CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
Chứng từ pháp lý và tình hình hoạt động SXKD của cơ sở/doanh nghiệp.
Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập.

+ Ưu đãi

+ Mục đích sử dụng vốn

Vay kinh doanh

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan