Gói vay kinh doanh của ngân hàng Eximbank

Biểu phí vay

+ Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn

— Lãi suất mặc định khi trễ hạn

— Chậm trả dưới 10 ngày

— Chậm trả trên 10 ngày

+ Phí thanh toán trước hạn

+ Phí định giá tài sản

+ Phí xét duyệt hồ sơ vay

+ Ghi chú

Đặc tính

+ Hạn mức cho vay tối đa

Linh hoạt

+ Hạn mức cho vay tối thiểu

+ Thời gian cho vay

1 năm

+ Loại tiền vay

VND

+ Phương thức trả nợ

Trả góp (gốc và lãi trả hàng tháng, quý).
Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ.

+ Lãi suất

— Lãi suất trong thời gian đầu

6.5 %

— Lãi suất trong thời gian sau

+ Hình thức vay

+ Phương thức giải ngân

Giải ngân ngay khi khách hàng có nhu cầu

+ Phương pháp tính lãi

Điều kiện vay, thủ tục

+ Đối tượng

— Đối tượng nam

Cá nhân, hộ kinh doanh có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập đủ để trả nợ vay

— Đối tượng nữ

Cá nhân, hộ kinh doanh có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập đủ để trả nợ vay

+ Điều kiện

Tài sản đảm bảo:
Bất động sản (nhà, đất)
Giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, tiền gửi, sổ tiết kiệm.
Các loại tài sản khác theo quy định của ngân hàng.

+ Thủ tục vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ngân hàng)
CMND/Passport, Hộ khẩu/Sổ tạm trú dài hạn của người vay.
Hồ sơ liên quan đến mục đích sản xuất kinh doanh của khách hàng.
Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
Hồ sơ tài sản đảm bảo.

+ Ưu đãi

+ Mục đích sử dụng vốn

Vay kinh doanh

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan