Gói vay kinh doanh của ngân hàng OCB

Biểu phí vay

+ Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn

— Lãi suất mặc định khi trễ hạn

Theo quy định của ngân hàng theo từng thời kỳ

— Chậm trả dưới 10 ngày

— Chậm trả trên 10 ngày

+ Phí thanh toán trước hạn

Vui lòng liên lạc tư vấn viên hoặc chi nhánh gần nhất để được tư vấn thêm

+ Phí định giá tài sản

+ Phí xét duyệt hồ sơ vay

+ Ghi chú

Đặc tính

+ Hạn mức cho vay tối đa

Từ 200 triệu đồng trở lên

+ Hạn mức cho vay tối thiểu

+ Thời gian cho vay

1 năm

+ Loại tiền vay

VND

+ Phương thức trả nợ

+ Lãi suất

— Lãi suất trong thời gian đầu

7.9 %

— Lãi suất trong thời gian sau

+ Hình thức vay

Thế chấp

+ Phương thức giải ngân

+ Phương pháp tính lãi

Điều kiện vay, thủ tục

+ Đối tượng

— Đối tượng nam

-Cá nhân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
-Khoản vay với mục đích vay bổ sung vốn ngắn hạn ( 1 năm) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

— Đối tượng nữ

-Cá nhân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
-Khoản vay với mục đích vay bổ sung vốn ngắn hạn ( 1 năm) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Điều kiện

- Khách hàng cá nhân có đủ điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của OCB
- Thế chấp bằng Bất động sản, xe ôtô
- Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay
- Mục đích sử dụng vốn hợp pháp

+ Thủ tục vay vốn

+ Ưu đãi

+ Mục đích sử dụng vốn

Vay kinh doanh ngắn hạn

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan