Gói vay kinh doanh của ngân hàng TPBank

Biểu phí vay

+ Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn

— Lãi suất mặc định khi trễ hạn

150% lãi suất đang áp dụng trong hợp đồng vay

— Chậm trả dưới 10 ngày

Các sản phẩm cho vay có TSBĐ

Chậm trả dưới 10 ngày: Miễn phí
Chậm trả từ 10 ngày trở lên: 1% số tiền chậm trả (nợ gốc, lãi)

Các sản phẩm cho vay không có TSBĐ

Chậm trả dưới 10 ngày: Miễn phí
Chậm trả từ 10 ngày trở lên: 2% số tiền chậm trả (nợ gốc, lãi)

— Chậm trả trên 10 ngày

+ Phí thanh toán trước hạn

Các sản phẩm cho vay có TSBĐ

Trả nợ trước hạn trong khoảng thời gian 1/3 thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng: 3% số tiền trả nợ trước hạn
Trả nợ trước hạn trong khoảng thời gian từ 1/3 thời gian đến 2/3 thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng: 2% số tiền trả nợ
trước hạn
Trả nợ trước hạn sau 2/3 thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng: Miễn phí

Các sản phẩm cho vay không có TSBĐ

Trả nợ trước hạn trong khoảng thời gian 1/2 thời gian đã thoả thuận trong Hợp đồng: 3% số tiền trả nợ trước hạn
Trả nợ trước hạn sau 1/2 thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng: 2% số tiền trả nợ trước hạn

+ Phí định giá tài sản

+ Phí xét duyệt hồ sơ vay

+ Ghi chú

Đặc tính

+ Hạn mức cho vay tối đa

85% nhu cầu vốn của khách hàng

+ Hạn mức cho vay tối thiểu

+ Thời gian cho vay

+ Loại tiền vay

VND

+ Phương thức trả nợ

Trả lãi hàng tháng, hàng quý, hoặc 6 tháng/lần

+ Lãi suất

— Lãi suất trong thời gian đầu

— Lãi suất trong thời gian sau

+ Hình thức vay

+ Phương thức giải ngân

+ Phương pháp tính lãi

Tính theo dư nợ giảm dần

Điều kiện vay, thủ tục

+ Đối tượng

— Đối tượng nam

Không quá 65

— Đối tượng nữ

Không quá 60

+ Điều kiện

+ Thủ tục vay vốn

+ Ưu đãi

+ Mục đích sử dụng vốn

Vay kinh doanh

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan