Gói vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank

Biểu phí vay

+ Lãi suất phạt áp dụng khi thanh toán trễ hạn

— Lãi suất mặc định khi trễ hạn

Theo quy định của ngân hàng theo từng thời kỳ

— Chậm trả dưới 10 ngày

— Chậm trả trên 10 ngày

+ Phí thanh toán trước hạn

Vui lòng liên lạc tư vấn viên hoặc chi nhánh gần nhất để được tư vấn thêm

+ Phí định giá tài sản

+ Phí xét duyệt hồ sơ vay

+ Ghi chú

VietinBank sẽ chấm dứt ưu đãi lãi suất cho vay và yêu cầu khách hàng phải bồi hoàn lại
toàn bộ số tiền ưu đãi lãi suất cho vay trong trường hợp xác định khách hàng
+ Sử dụng vốn sai mục đích và/hoặc
+Quá hạn nợ gốc/ lãi từ 10 ngày trở lên và/hoặc
+Vi phạm các cam kết tại Hợp đồng tín dụng

Đặc tính

+ Hạn mức cho vay tối đa

80% nhu cầu vốn của khách hàng

+ Hạn mức cho vay tối thiểu

+ Thời gian cho vay

7 năm

+ Loại tiền vay

VND hoặc ngoại tệ

+ Phương thức trả nợ

+ Lãi suất

— Lãi suất trong thời gian đầu

7.7 %

— Lãi suất trong thời gian sau

+ Hình thức vay

+ Phương thức giải ngân

Đa dạng

+ Phương pháp tính lãi

từng lần/trả góp/theo dự án đầu tư

Điều kiện vay, thủ tục

+ Đối tượng

— Đối tượng nam

Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi

— Đối tượng nữ

Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi

+ Điều kiện

- Hoạt động SXKD hợp pháp, có dự án đầu tư, phương án SXKD được VietinBank thẩm định là khả thi, có hiệu quả, có khả năng trả nợ và phù hợp với quy định của pháp luật
- Có TSBĐ cho khoản vay. Có thể dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm

+ Thủ tục vay vốn

- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của VietinBank
- Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay
- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSĐB
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép/chứng chỉ hành nghề (trường pháp luật quy định phải có)
- Phương án SXKD/Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan

+ Ưu đãi

Hạn mức cho vay cao, linh hoạt theo giá trị tài sản đảm bảo

+ Mục đích sử dụng vốn

Cho vay kinh doanh, sản xuất thông thường

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan