Sắp xếp

Đơn vị

Phí mở thẻ

Phí thường niên

Số tiền rút tối đa 1 lần

Số tiền rút tối đa 1 ngày

Hạn mức chi tiêu tối đa trong 1 ngày

Vietcombank

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank MasterCard - Thẻ phong cách

 • 50.000 VND
 • 0 VND
 • 5 triệu
 • 20 triệu
 • 50 triệu
TPBank

Thẻ ghi nợ quốc tế TPBank Visa Debit Thẻ chuẩn

 • 0 VND
 • 110.000 VND
 • 5 triệu
 • 20 triệu
 • 100 triệu
VIBBank

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

 • 0 VND
 • 249.000 VND
 • 10 triệu
 • 30 triệu
 • 30 triệu
VPBank

Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum VPBank

 • 110.000 VND
 • 440.000 VND
 • 8 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
MBBank

Thẻ ghi nợ Visa Debit Classic MBBank

 • 55.000 VND
 • 100.000 VND
 • 5 triệu
 • 50 triệu
 • 50 triệu
NamABank

Thẻ ghi nợ quốc tế NamABank MasterCard

 • 50.000 VND
 • 0 VND
 • 5 triệu
 • 50 triệu
 • 50 triệu
Đơn vị Tên Phí mở thẻ Phí thường niên Số tiền rút tối đa 1 lần Số tiền rút tối đa 1 ngày Hạn mức chi tiêu tối đa trong 1 ngày Thông tin
Vietcombank Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank MasterCard - Thẻ phong cách 50.000 VND 0 VND 5 triệu 20 triệu 50 triệu
TPBank Thẻ ghi nợ quốc tế TPBank Visa Debit Thẻ chuẩn 0 VND 110.000 VND 5 triệu 20 triệu 100 triệu
VIBBank Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum 0 VND 249.000 VND 10 triệu 30 triệu 30 triệu
VPBank Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum VPBank 110.000 VND 440.000 VND 8 triệu 30 triệu 50 triệu
MBBank Thẻ ghi nợ Visa Debit Classic MBBank 55.000 VND 100.000 VND 5 triệu 50 triệu 50 triệu
NamABank Thẻ ghi nợ quốc tế NamABank MasterCard 50.000 VND 0 VND 5 triệu 50 triệu 50 triệu

Xem nhiều nhất