Sắp xếp

Đơn vị

Hạn mức tối đa

Lãi suất

Thời gian ưu đãi

Phí rút tiền mặt ATM

Vietcombank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn Vietcombank

 • 50 triệu
 • 1.5 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 100.000 VND
HSBC

Thẻ tín dụng hạng chuẩn của HSBC

 • 60 triệu
 • 2.6 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 350.000 VND
TPBank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn của TPBank

 • 50 triệu
 • 2.5 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4.4 % số tiền rút
 • 288.000 VND
VIBBank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn VIB - VIB Classic

 • 50 triệu
 • 2.58 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 199.000 VND
PG Bank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn PG Bank

 • 50 triệu
 • 1.96 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 150.000 VND
Techcombank

Thẻ tín dụng Techcombank hạng chuẩn

 • 2.31 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 350.000 VND
VietinBank

Thẻ tín dụng VietinBank hạng chuẩn

 • 50 triệu
 • 1.5 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 120.000 VND
Đơn vị Tên Hạn mức tối đa Lãi suất Thời gian ưu đãi Phí rút tiền mặt ATM Phí thường niên Thông tin
Vietcombank Thẻ tín dụng hạng chuẩn Vietcombank 50 triệu 1.5 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 100.000 VND
HSBC Thẻ tín dụng hạng chuẩn của HSBC 60 triệu 2.6 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 350.000 VND
TPBank Thẻ tín dụng hạng chuẩn của TPBank 50 triệu 2.5 % /tháng 45 ngày 4.4 % số tiền rút 288.000 VND
VIBBank Thẻ tín dụng hạng chuẩn VIB - VIB Classic 50 triệu 2.58 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 199.000 VND
PG Bank Thẻ tín dụng hạng chuẩn PG Bank 50 triệu 1.96 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 150.000 VND
Techcombank		Thẻ tín dụng Techcombank hạng chuẩn 2.31 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 350.000 VND
VietinBank Thẻ tín dụng VietinBank hạng chuẩn 50 triệu 1.5 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 120.000 VND

Xem nhiều nhất