Sắp xếp

Đơn vị

Hạn mức tối đa

Lãi suất

Thời gian ưu đãi

Phí rút tiền mặt ATM

HSBC

Thẻ tín dụng hạng kim cương của HSBC

 • 1 tỷ
 • 2.31 % /tháng
 • 55 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 1.200.000 VND
Vietcombank

Thẻ tín dụng hạng kim cương Vietcombank

 • 500 triệu
 • 1.25 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 800.000 VND
TPBank

Thẻ tín dụng hạng kim cương TPBank

 • 1 tỷ
 • 1.5 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4.4 % số tiền rút
 • 825.000 VND
VIBBank

Thẻ tín dụng hạng kim cương của VIB - VIB Platinum

 • 500 triệu
 • 2.75 % /tháng
 • 55 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 999.000 VND
Techcombank

Thẻ tín dụng Techcombank hạng kim cương

 • 2 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 950.000 VND
ACB

Thẻ tín dụng hạng kim cương ACB

 • 2.25 % /tháng
 • 60 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 1.299.000 VND
VietinBank

Thẻ tín dụng VietinBank hạng kim cương

 • 1 tỷ
 • 1.5 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 0 VND
Citibank

Thẻ tín dụng hạng kim cương Citi Rewards

 • 2.5 % /tháng
 • 47 ngày
 • 3.3 % số tiền rút
 • 770.0 VND
Citibank

Thẻ tín dụng hạng kim cương Thẻ Citi Cash Back

 • 2.4 % /tháng
 • 47 ngày
 • 3.3 % số tiền rút
 • 1.200.000 VND
Standard Chartered

Thẻ tín dụng hạng Kim Cương Standard Chartered

 • 2.4 % /tháng
 • 55 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 1 triệu
Stanchart

Thẻ tín dụng hạng Kim Cương Standard Chartered

 • 2.4 % /tháng
 • 55 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 1 triệu
Đơn vị Tên Hạn mức tối đa Lãi suất Thời gian ưu đãi Phí rút tiền mặt ATM Phí thường niên Thông tin
HSBC Thẻ tín dụng hạng kim cương của HSBC 1 tỷ 2.31 % /tháng 55 ngày 4 % số tiền rút 1.200.000 VND
Vietcombank Thẻ tín dụng hạng kim cương Vietcombank 500 triệu 1.25 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 800.000 VND
TPBank Thẻ tín dụng hạng kim cương TPBank 1 tỷ 1.5 % /tháng 45 ngày 4.4 % số tiền rút 825.000 VND
VIBBank Thẻ tín dụng hạng kim cương của VIB - VIB Platinum 500 triệu 2.75 % /tháng 55 ngày 4 % số tiền rút 999.000 VND
Techcombank		Thẻ tín dụng Techcombank hạng kim cương 2 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 950.000 VND
ACB Thẻ tín dụng hạng kim cương ACB 2.25 % /tháng 60 ngày 4 % số tiền rút 1.299.000 VND
VietinBank Thẻ tín dụng VietinBank hạng kim cương 1 tỷ 1.5 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 0 VND
Citibank Thẻ tín dụng hạng kim cương Citi Rewards 2.5 % /tháng 47 ngày 3.3 % số tiền rút 770.0 VND
Citibank Thẻ tín dụng hạng kim cương Thẻ Citi Cash Back 2.4 % /tháng 47 ngày 3.3 % số tiền rút 1.200.000 VND
Standard Chartered Thẻ tín dụng hạng Kim Cương Standard Chartered 2.4 % /tháng 55 ngày 4 % số tiền rút 1 triệu
Stanchart Thẻ tín dụng hạng Kim Cương Standard Chartered 2.4 % /tháng 55 ngày 4 % số tiền rút 1 triệu

Xem nhiều nhất