Thẻ tín dụng hạng vàng của HSBC

Hạn mức tín dụng

+ Phí phát hành thẻ

Miễn phí

+ Hạn mức tối thiểu

24 triệu

+ Hạn mức tối đa

300 triệu

Hồ sơ mở thẻ

+ Chứng minh nhân thân

CMND/Hộ chiếu

+ Chứng minh nơi cư trú

Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú
Bằng lái xe còn giá trị
Hóa đơn điện, nước

+ Chứng minh thu nhập

Hợp đồng lao động/Giấy xác nhận của đơn vị công tác
Sao kê tài khoản 3 tháng (nếu lương cố định) hoặc 6 tháng (nếu lương có hoa hồng) gần nhất

+ Lưu ý khác

Hỗ trợ thu hồ sơ tại địa chỉ khách hàng

Thông tin khác

+ Yêu cầu thu nhập

12 triệu

+ Lãi suất

2.33 % /tháng

+ Thời gian ưu đãi

45 ngày

+ Phí rút tiền mặt ATM

4 % số tiền rút

+ Phí thường niên

600.000 VND

+ Tổ chức phát hành thẻ

Visa

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan