Thẻ tín dụng hạng vàng của TPBank

Hạn mức tín dụng

+ Phí phát hành thẻ

Miễn phí

+ Hạn mức tối thiểu

45 triệu

+ Hạn mức tối đa

300 triệu

Hồ sơ mở thẻ

+ Chứng minh nhân thân

CMND/Hộ chiếu

+ Chứng minh nơi cư trú

Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú

+ Chứng minh thu nhập

Hợp đồng lao động
Sao kê tài khoản/bảng lương 3 tháng gần nhất

+ Lưu ý khác

Ngân hàng TP Bank sao kê vào ngày 10 hàng tháng
Ngày 25 khách hàng cần thanh toán phí đã sử dụng trong thẻ tín dụng

Chi tiêu ngày 11 hàng tháng, 45 ngày sau giá trị giao dịch mới phải thanh toán

Thông tin khác

+ Yêu cầu thu nhập

10 triệu

+ Lãi suất

1.83 % /tháng

+ Thời gian ưu đãi

45 ngày

+ Phí rút tiền mặt ATM

4.4 % số tiền rút

+ Phí thường niên

495.000 VND

+ Tổ chức phát hành thẻ

Visa

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan