Thẻ tín dụng hạng vàng của VIB - VIB Gold

Hạn mức tín dụng

+ Phí phát hành thẻ

Miễn phí

+ Hạn mức tối thiểu

+ Hạn mức tối đa

200 triệu

Hồ sơ mở thẻ

+ Chứng minh nhân thân

CMND/Hộ chiếu

+ Chứng minh nơi cư trú

Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú

+ Chứng minh thu nhập

Hợp đồng lao động
Sao kê tài khoản/bảng lương 3 tháng gần nhất

+ Lưu ý khác

Hoàn tiền cho mọi giao dịch

Thông tin khác

+ Yêu cầu thu nhập

8 triệu

+ Lãi suất

2.33 % /tháng

+ Thời gian ưu đãi

45 ngày

+ Phí rút tiền mặt ATM

4 % số tiền rút

+ Phí thường niên

500.000 VND

+ Tổ chức phát hành thẻ

MasterCard

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan