Thẻ tín dụng hạng vàng Vietcombank

Hạn mức tín dụng

+ Phí phát hành thẻ

Miễn phí

+ Hạn mức tối thiểu

50 triệu

+ Hạn mức tối đa

300 triệu

Hồ sơ mở thẻ

+ Chứng minh nhân thân

CMND/Hộ chiếu

+ Chứng minh nơi cư trú

Hộ khẩu/KT3/Giấy xác nhận tạm trú

+ Chứng minh thu nhập

Hợp đồng lao động
Sao kê tài khoản/bảng lương 3 tháng gần nhất

+ Lưu ý khác

Thẻ tín dụng này có thể được phát hành bởi các mạng thẻ sau: JCB, Visa, MasterCard, UnionPay
​Miễn giấy tờ chứng minh thu nhập khi trả lương qua Vietcombank
​Ngân hàng có yêu cầu khác để chứng minh thu nhập cho khách hàng tự doanh/chủ doanh nghiệp

Thông tin khác

+ Yêu cầu thu nhập

10 triệu

+ Lãi suất

1.41 % /tháng

+ Thời gian ưu đãi

45 ngày

+ Phí rút tiền mặt ATM

4 % số tiền rút

+ Phí thường niên

200.000 VND

+ Tổ chức phát hành thẻ

JCB

Đăng ký nhận khoản vay

Tin tức liên quan