Sắp xếp

Đơn vị

Hạn mức tối đa

Lãi suất

Thời gian ưu đãi

Phí rút tiền mặt ATM

TPBank

Thẻ tín dụng hạng vàng của TPBank

 • 300 triệu
 • 1.83 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4.4 % số tiền rút
 • 495.000 VND
Vietcombank

Thẻ tín dụng hạng vàng Vietcombank

 • 300 triệu
 • 1.41 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 200.000 VND
HSBC

Thẻ tín dụng hạng vàng của HSBC

 • 300 triệu
 • 2.33 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 600.000 VND
VIBBank

Thẻ tín dụng hạng vàng của VIB - VIB Gold

 • 200 triệu
 • 2.33 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 500.000 VND
PG Bank

Thẻ tín dụng hạng vàng PG Bank

 • 500 triệu
 • 1.96 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 300.000 VND
Techcombank

Thẻ tín dụng Techcombank hạng vàng

 • 2.31 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 550.000 VND
ACB

Thẻ tín dụng hạng vàng ACB

 • 500 triệu
 • 2.42 % /tháng
 • 45 ngày
 • 4 % số tiền rút
 • 400.000 VND
VietinBank

Thẻ tín dụng hạng vàng VietinBank

Đơn vị Tên Hạn mức tối đa Lãi suất Thời gian ưu đãi Phí rút tiền mặt ATM Phí thường niên Thông tin
TPBank Thẻ tín dụng hạng vàng của TPBank 300 triệu 1.83 % /tháng 45 ngày 4.4 % số tiền rút 495.000 VND
Vietcombank Thẻ tín dụng hạng vàng Vietcombank 300 triệu 1.41 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 200.000 VND
HSBC Thẻ tín dụng hạng vàng của HSBC 300 triệu 2.33 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 600.000 VND
VIBBank Thẻ tín dụng hạng vàng của VIB - VIB Gold 200 triệu 2.33 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 500.000 VND
PG Bank Thẻ tín dụng hạng vàng PG Bank 500 triệu 1.96 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 300.000 VND
Techcombank		Thẻ tín dụng Techcombank hạng vàng 2.31 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 550.000 VND
ACB Thẻ tín dụng hạng vàng ACB 500 triệu 2.42 % /tháng 45 ngày 4 % số tiền rút 400.000 VND
VietinBank Thẻ tín dụng hạng vàng VietinBank

Xem nhiều nhất