Sắp xếp

Đơn vị

Vietcombank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn Vietcombank

 • 50 triệu
 • 1.5 % /tháng
 • 45 ngày
HSBC

Thẻ tín dụng hạng chuẩn của HSBC

 • 60 triệu
 • 2.6 % /tháng
 • 45 ngày
TPBank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn của TPBank

 • 50 triệu
 • 2.5 % /tháng
 • 45 ngày
TPBank

Thẻ tín dụng hạng vàng của TPBank

 • 300 triệu
 • 1.83 % /tháng
 • 45 ngày
Vietcombank

Thẻ tín dụng hạng vàng Vietcombank

 • 300 triệu
 • 1.41 % /tháng
 • 45 ngày
HSBC

Thẻ tín dụng hạng vàng của HSBC

 • 300 triệu
 • 2.33 % /tháng
 • 45 ngày
HSBC

Thẻ tín dụng hạng kim cương của HSBC

 • 1 tỷ
 • 2.31 % /tháng
 • 55 ngày
Vietcombank

Thẻ tín dụng hạng kim cương Vietcombank

 • 500 triệu
 • 1.25 % /tháng
 • 45 ngày
TPBank

Thẻ tín dụng hạng kim cương TPBank

 • 1 tỷ
 • 1.5 % /tháng
 • 45 ngày
VIBBank

Thẻ tín dụng hạng chuẩn VIB - VIB Classic

 • 50 triệu
 • 2.58 % /tháng
 • 45 ngày
VIBBank

Thẻ tín dụng hạng vàng của VIB - VIB Gold

 • 200 triệu
 • 2.33 % /tháng
 • 45 ngày
VIBBank

Thẻ tín dụng hạng kim cương của VIB - VIB Platinum

 • 500 triệu
 • 2.75 % /tháng
 • 55 ngày
Đơn vị Tên Hạn mức tối đa Lãi suất Thời gian ưu đãi Thông tin
Vietcombank Thẻ tín dụng hạng chuẩn Vietcombank 50 triệu 1.5 % /tháng 45 ngày
HSBC Thẻ tín dụng hạng chuẩn của HSBC 60 triệu 2.6 % /tháng 45 ngày
TPBank Thẻ tín dụng hạng chuẩn của TPBank 50 triệu 2.5 % /tháng 45 ngày
TPBank Thẻ tín dụng hạng vàng của TPBank 300 triệu 1.83 % /tháng 45 ngày
Vietcombank Thẻ tín dụng hạng vàng Vietcombank 300 triệu 1.41 % /tháng 45 ngày
HSBC Thẻ tín dụng hạng vàng của HSBC 300 triệu 2.33 % /tháng 45 ngày
HSBC Thẻ tín dụng hạng kim cương của HSBC 1 tỷ 2.31 % /tháng 55 ngày
Vietcombank Thẻ tín dụng hạng kim cương Vietcombank 500 triệu 1.25 % /tháng 45 ngày
TPBank Thẻ tín dụng hạng kim cương TPBank 1 tỷ 1.5 % /tháng 45 ngày
VIBBank Thẻ tín dụng hạng chuẩn VIB - VIB Classic 50 triệu 2.58 % /tháng 45 ngày
VIBBank Thẻ tín dụng hạng vàng của VIB - VIB Gold 200 triệu 2.33 % /tháng 45 ngày
VIBBank Thẻ tín dụng hạng kim cương của VIB - VIB Platinum 500 triệu 2.75 % /tháng 55 ngày

Xem nhiều nhất