Sắp xếp

Đơn vị

Hạn mức cho vay tối đa

Lãi suất trong thời gian đầu

Lãi suất trong thời gian sau

Thời gian cho vay

Vietcombank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng Vietcombank

 • 100% giá trị đảm bảo
 • 7.3 %
 • 12 %
VIBBank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng VIBBank

 • 70% - 80% nhu cầu vốn của khách hàng
 • 8.39 %
 • 10.7 %
 • 1 năm
MBBank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng MBBank

 • 80% nhu cầu vốn của khách hàng
 • 6.99 %
 • 6.99 %
 • 10 năm
TPBank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng TPBank

 • 85% nhu cầu vốn của khách hàng
VPBank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng VPBank

 • 80% đối với cho vay vốn lưu động 90% đối với cho vay đầu tư TSCĐ.
 • 1 năm
Sacombank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng Sacombank

 • 100% nhu cầu
 • 7.2 %
 • 5 năm
BIDV

Gói vay kinh doanh của ngân hàng BIDV

 • Linh hoạt
 • 6.6 %
 • 5 năm
Eximbank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng Eximbank

 • Linh hoạt
 • 6.5 %
 • 1 năm
ACB

Gói vay kinh doanh của ngân hàng ACB

 • 10 tỷ
 • 9 %
 • 7 năm
Maritime

Gói vay kinh doanh của ngân hàng Maritime

 • 8.49 %
 • 4 năm
VietinBank

Gói vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank

 • 80% nhu cầu vốn của khách hàng
 • 7.7 %
 • 7 năm
OCB

Gói vay kinh doanh của ngân hàng OCB

 • Từ 200 triệu đồng trở lên
 • 7.9 %
 • 1 năm
Đơn vị Tên Hạn mức cho vay tối đa Lãi suất trong thời gian đầu Lãi suất trong thời gian sau Thời gian cho vay Thông tin
Vietcombank Gói vay kinh doanh của ngân hàng Vietcombank 100% giá trị đảm bảo 7.3 % 12 %
VIBBank Gói vay kinh doanh của ngân hàng VIBBank 70% - 80% nhu cầu vốn của khách hàng 8.39 % 10.7 % 1 năm
MBBank Gói vay kinh doanh của ngân hàng MBBank 80% nhu cầu vốn của khách hàng 6.99 % 6.99 % 10 năm
TPBank Gói vay kinh doanh của ngân hàng TPBank 85% nhu cầu vốn của khách hàng
VPBank Gói vay kinh doanh của ngân hàng VPBank 80% đối với cho vay vốn lưu động 90% đối với cho vay đầu tư TSCĐ. 1 năm
Sacombank Gói vay kinh doanh của ngân hàng Sacombank 100% nhu cầu 7.2 % 5 năm
BIDV Gói vay kinh doanh của ngân hàng BIDV Linh hoạt 6.6 % 5 năm
Eximbank Gói vay kinh doanh của ngân hàng Eximbank Linh hoạt 6.5 % 1 năm
ACB Gói vay kinh doanh của ngân hàng ACB 10 tỷ 9 % 7 năm
Maritime Gói vay kinh doanh của ngân hàng Maritime 8.49 % 4 năm
VietinBank Gói vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank 80% nhu cầu vốn của khách hàng 7.7 % 7 năm
OCB Gói vay kinh doanh của ngân hàng OCB Từ 200 triệu đồng trở lên 7.9 % 1 năm

Xem nhiều nhất