Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR ] Siêu sale 88

Có được rút bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không?

Trong trường hợp mua bảo hiểm xã hội tự nguyện mà không muốn tiếp tục đóng thì có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

Gần đây có  khá nhiều các thông tin về việc quỹ bảo hiểm xã hội có thể không có khả năng chi trả tiền cho người tham gia trong tương lai. Chính vì thế, thay vì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người chọn phương thức gửi tiết kiệm.

Chính vì thế, một số người dân đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhu cầu rút số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội đã đóng để lấy về đem gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, người mua bảo hiểm xã hội tự nguyện có được chi trả bảo hiểm 1 lần?

Câu trả lời là có, tuy nhiên tùy trường hợp

Căn cứ theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo Hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Thứ hai, ra nước ngoài để định cư;

Thứ ba, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Thứ tư, trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Thứ năm, các bệnh mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.

Thứ sáu, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, nếu người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đóng đủ 20 năm, và không có đủ điều kiện để tiếp tục đóng thì hoàn toàn có thể được chi trả bảo hiểm xã hội 1 lần.

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất