1. Tin tức hữu ích
  2. Đặt khách sạn
  3. Dịch vụ tài chính
  4. Đăng sản phẩm lên Websosanh
  5. Hỗ trợ khách hàng - 1900.0345
[ WHR ] Fashion Brand Day

Thủ tục và mức hưởng khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

Nếu bạn có thẻ bảo hiểm y tế và vì lý do nào đó, chưa được bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh không thanh toán theo thẻ bảo hiểm y tế thì bạn có thể được bảo hiểm xã hội bồi hoàn khoản tiền này

Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

Bảo hiểm y tế là công cụ rất tốt nhằm giảm thiểu các chi phí khám chữa bệnh, tuy nhiên, để sử dụng bảo hiểm y tế để được hưởng các chế độ ưu đãi thì cũng có những điểm rắc rối, và bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cũng như khám chữa bệnh đúng tuyến mới được hưởng các chế độ tối ưu nhất

Vậy khi khám chữa bệnh với thẻ bảo hiểm y tế cần lưu ý nhưngx gì?

Chuẩn bị gì khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế?

Hầu hết các cơ sở y tế đều có khu khám chữa bệnh và cấp thuốc dành riêng cho đối tượng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Hầu hết các cơ sở y tế đều có khu khám chữa bệnh và cấp thuốc dành riêng cho đối tượng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Tùy từng địa điểm khám chữa bệnh mà bạn cần có những thủ tục, giấy tờ đầy đủ để được hưởng các ưu đãi từ việc khám chữa bệnh (KCB) bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), cụ thể

* Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

* Trường hợp cấp cứu

Được tiếp nhận tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tùy thân có ảnh hợp lệ trước khi ra viện.

* Trường hợp chuyển tuyến điều trị

Được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định trong trường hợp cơ sở KCB BHYT vượt quá khả năng điều trị hoặc các dịch vụ kỹ thuật đơn vị không triển khai thực hiện. Người bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và giấy chuyển viện của cơ sở KCB chuyển tuyến.

* Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị

Người tham gia BHYT phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

Tùy từng đối tượng, và địa điểm khám chữa bệnh mà bạn có mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau

Tùy từng đối tượng, và địa điểm khám chữa bệnh mà bạn có mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau

Tùy từng địa điểm khám chữa bệnh mà mức hưởng BHYT của người tham gia bảo hiểm y tế là khác nhau, cụ thể

a, Thanh toán tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

Người tham gia đi KCB có xuất trình thẻ BHYT , giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ tại cơ sở KCB ban đầu hoặc cơ sở KCB BHYT khác có giấy chuyển viện được thanh toán như sau:

– Khi sử dụng các dịch vụ KCB thông thường

+ 100% chi phí KCB đối với đối tượng: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan; Người có công cách mạng; Trẻ em dưới 6 tuổi; chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung) và KCB tại tuyến xã;

+ 95% chi phí KCB đối với đối tượng: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

+ 80% chi phí KCB đối với các đối tượng khác.

– Khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao

+ 100% chi phí đối với: Trẻ em dưới 6 tuổi; Người hoạt động cách mạng trước 1945; người hoạt động CM từ 01/01/1945 đến 19/8/1945; Bà mẹ VN anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, thương tật tái phát.

+ 100% chi phí đối với: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan CMKT đang công tác trong lực lượng CAND nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật. Phần còn lại do cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.

+ 100% chi phí đối với: Người có công CM nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

+ 95% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật; đối với: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

+ 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đối với các đối tượng khác.

b, Khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không đúng tuyến theo đăng ký của thẻ bảo hiểm y tế

Với việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế nhưng không đúng tuyến thì mức hưởng cụ thể như sau:

+ 70% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB hạng III; không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

+ 50% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB hạng II; không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

+ 30% chi phí đối với trường hợp KCB tại cơ sở KCB hạng I; không vượt quá 40 tháng lương cơ sở (lương tối thiểu chung) cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

c, Các trường hợp đặc biệt khác

Sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện

Các đối tượng tham gia BHYT tự nguyện được hưởng quyền lợi dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn: thẻ BHYT phải có giá trị sử dụng sau 180 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

– Điều trị đặc biệt

Sử dụng thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng đã được lưu hành tại Việt Nam theo chỉ định của cơ sở KCB:

+ Được thanh toán 50% chi phí theo mức hưởng.

+ Tham gia liên tục từ 36 tháng trở lên;

– Tai nạn giao thông

Được hưởng quyền lợi KCB BHYT nếu không vi phạm pháp luật về giao thông. Trừ các trường hợp bị tai nạn giao thông nhưng thuộc phạm vi thanh toán theo quy định của pháp luật về tai nạn lao động.

Mức thanh toán tại cơ quan bảo hiểm xã hội

Bạn có thể được bảo hiểm xã hội bồi hoàn tiền khám chữa bệnh nếu có thẻ bảo hiểm y tế

Bạn có thể được bảo hiểm xã hội bồi hoàn tiền khám chữa bệnh nếu có thẻ bảo hiểm y tế

Đối với các trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh, nhưng chưa được hưởng mức thanh toán theo bảo hiểm y tế (do quên thẻ bảo hiểm y tế, do không đỉ hồ sơ hoặc các trường hợp khác…) thì người có thẻ bảo hiểm y tế, có thể xuất hóa đơn thanh toán khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ bồi hoàn khoản tiền này theo mức quy định, cụ thể:

+ Trường hợp được bảo hiểm xã hội bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh

– KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT; đi KCB tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục KCB: Người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán. Căn cứ dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được cung cấp, tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế và chứng từ hợp lệ, cơ quan BHXH thanh toán cho người bệnh chi phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Điểm 1, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC.

– Trường hợp đi KCB ở nước ngoài: Người bệnh tự thanh toán chi phí KCB sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán theo chí phí thực tế, tối đa không vượt quá mức quy định tại Điểm 2, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC.

+ Mức thanh toán bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh

Mức tiền cụ thể thanh toán trực tiếp theo quy định tại phụ lục 2 Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC của liên Bộ Y tế – Tài chính:

* Ngoại trú:

– Bệnh viện hạng III trở xuống được 55.000 đồng;

– Bệnh viện hạng II được 120.000 đồng;

– Bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt được 340.000 đồng.

* Nội trú

– Bệnh viện hạng III trở xuống được 450.000 đồng;

– Bệnh viện hạng II được 1.200.000 đồng;

– Bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt được 3.600.000 đồng.

* KCB ở Nước ngoài: được thanh toán 4.500.000 đồng.

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

O.N

Nguồn: Bảo hiểm xã hội

Câu hỏi thường gặp
Tin tức liên quan
Hướng dẫn chi tiết mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Hướng dẫn chi tiết mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Mua bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi gì?

Mua bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi gì?

Các đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

Các đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền năm 2015?

Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền năm 2015?

Bảo quản đúng cách để kéo dài tuổi thọ máy đo huyết áp

Bảo quản đúng cách để kéo dài tuổi thọ máy đo huyết áp

4 điều cần lưu ý khi mua máy đo huyết áp

4 điều cần lưu ý khi mua máy đo huyết áp

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất