Tủ lạnh LG

7.532 sản phẩm
Tủ lạnh LG Inverter 217 Lít GV-B212WB
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 217 Lít GV-B212WB

4.300.000 đ
tongkhodieuhoalg.com
Tủ lạnh LG Inverter 264 Lít GV-D262BL
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 264 Lít GV-D262BL

6.050.000 đ-17%
tongkhodieuhoalg.com
Tủ lạnh LG Inverter 410 lít GN-D372BL
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 410 lít GN-D372BL

8.300.000 đ
tongkhodieuhoalg.com
Tủ lạnh LG Inverter 264 Lít GV-D262BL
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 264 Lít GV-D262BL

6.490.000 đ-40%
dienmayduclong.vn
Tủ đông LG Inverter 165 lít 6 ngăn GN-F304PS
So sánh giá

Tủ đông LG Inverter 165 lít 6 ngăn GN-F304PS

Giá từ 3.000.000 đ
 118 nơi bán
Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225BF
So sánh giá

Tủ lạnh LG 208 lít GN-L225BF

Giá từ 6.875.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242WB
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 243 Lít GV-B242WB

Giá từ 2.730.000 đ
 32 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-D257WB
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-D257WB

Giá từ 10.505.000 đ
 136 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 243 lít GV-B242BL
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 243 lít GV-B242BL

Giá từ 4.000.000 đ
 86 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-L255S
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 255 lít GN-L255S

Giá từ 3.881.250 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB

Giá từ 18.000.000 đ
 103 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MBI
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MBI

Giá từ 25.500.000 đ
 34 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 478 Lít GN-D602BLI
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 478 Lít GN-D602BLI

Giá từ 8.860.000 đ
 58 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 2 cánh 235 Lít GV-B212WB ngăn đá trên
So sánh giá
Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247MC
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247MC

Giá từ 18.800.000 đ
 68 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 209 lít GN-M208PS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 209 lít GN-M208PS

Giá từ 4.406.069 đ
 36 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 208 lít GN-L208PN
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 208 lít GN-L208PN

Giá từ 5.500.000 đ
 23 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 407 lít GR-L402BS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 407 lít GR-L402BS

Giá từ 7.550.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 609 lít GR-P267JS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 609 lít GR-P267JS

Giá từ 41.580.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 626 lít GR-R247JS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 626 lít GR-R247JS

Giá từ 24.500.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-P247JS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-P247JS

Giá từ 25.490.000 đ
 42 nơi bán
Tủ lạnh LG 528 lít GR-B217BSJ
So sánh giá

Tủ lạnh LG 528 lít GR-B217BSJ

Giá từ 21.120.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh LG 150 lít GN-155PG
So sánh giá

Tủ lạnh LG 150 lít GN-155PG

Giá từ 4.675.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS

Giá từ 8.358.000 đ
 122 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 478 lít GN-D602BL
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 478 lít GN-D602BL

Giá từ 9.100.000 đ
 87 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 2 Cánh 287 lít GV-B262BL
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 2 Cánh 287 lít GV-B262BL

Giá từ 3.080.000 đ
 107 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 506 Lít GN-L702GBI
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 506 Lít GN-L702GBI

Giá từ 9.450.000 đ
 30 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392DS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392DS

Giá từ 5.450.000 đ
 36 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-D257JS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-D257JS

Giá từ 17.400.000 đ
 118 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 454 lít GR-B405PS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 454 lít GR-B405PS

Giá từ 8.450.000 đ
 15 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247JDS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247JDS

Giá từ 15.000.000 đ
 81 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-M422PS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 393 lít GN-M422PS

Giá từ 5.744.000 đ
 64 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 626 lít GR-B247JG
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 626 lít GR-B247JG

Giá từ 18.900.000 đ
 7 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247JS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 601 lít GR-D247JS

Giá từ 22.298.000 đ
 41 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 205 lít GN-L205BS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 205 lít GN-L205BS

Giá từ 5.590.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 438 lít GR-L502SD
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 438 lít GR-L502SD

Giá từ 11.950.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh LG 506 lít GR-P217BSN
So sánh giá

Tủ lạnh LG 506 lít GR-P217BSN

Giá từ 31.889.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 225 lít GN-L222PS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 225 lít GN-L222PS

Giá từ 6.765.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 2 cánh 266 lít GV-B262PS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 2 cánh 266 lít GV-B262PS

Giá từ 3.000.010 đ
 91 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 454 lít GR-D405MC
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 454 lít GR-D405MC

Giá từ 7.925.000 đ
 29 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-X257MC
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-X257MC

Giá từ 22.000.000 đ
 113 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-X257JS
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-X257JS

Giá từ 16.000.000 đ
 113 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332BL
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 335 lít GN-M332BL

Giá từ 5.000.000 đ
 110 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 496 lít GR-X22MB
So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter 496 lít GR-X22MB

Giá từ 20.000.000 đ
 105 nơi bán
Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-B305PS Mới
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 305 lít GR-B305PS Mới

8.000.000 đ-32%
dienmayduclong.vn
Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít GR-D257MC
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 635 Lít GR-D257MC

21.800.000 đ-47%
dienmayduclong.vn
Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 494 lít GR-D22MB

21.980.000 đ-4%
tongkhodieuhoalg.com
Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-X257JS
Tới nơi bán

Tủ lạnh LG Inverter 635 lít GR-X257JS

26.250.000 đ-3%
tongkhodieuhoalg.com

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh LG

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh LG

Một trong những hãng tủ lạnh phổ biến trên thị trường Việt Nam chính là tủ lạnh LG. Mang tới cho người sử dụng đa dạng các sự lựa chọn đi kèm với các chức năng bảo quản thực phẩm tốt, tủ  lạnh LG ngày càng khẳng định được vị trí trong lòng người sử dụng. Tuy nhiên, đối với những người chưa từng sử dụng tủ lạnh LG thì đây vẫn còn là thương hiệu xa lạ, và nếu bạn đang cần tìm những thông tin về thương hiệu thì dưới đây Websosanh sẽ cung cấp tới bạn.

1. Nguồn gốc xuất xứ của tủ lạnh LG từ nước nào?

Thương hiệu LG là một thương hiệu lớn, tên đầy đủ LG Electronics là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, thành lập năm 1958 với tên gọi là Lucky - Goldstar. Hiện nay, LG đóng vai trò tích cực trên thị trường với những chính sách kinh doanh quyết đoán, đã có hơn 100 công ty con trên nhiều quốc gia trên thế giới.

tủ lạnh lg

Tại Việt Nam, LG cũng đã thành lập nhà máy sản xuất và lắp ráp các sản phẩm của mình để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu cho các nước xung quanh. Tuy vậy, không phải tất cả tủ lạnh LG đều được sản xuất tại Việt Nam mà tùy dòng và model mà tủ lạnh LG có thể được sản xuất tại Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc...

Tuy có thể có những nguồn gốc xuất xứ khác nhau nhưng chất lượng của tủ lạnh LG luôn tuân theo quy trình chất lượng của hãng nên người dùng có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.

2. Có những loại tủ lạnh LG đời mới nhất nào trên thị trường hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ phía người sử dụng, thương hiệu LG cũng đã mang tới thị trường khá đa dạng các dòng tủ lạnh khác nhau, cụ thể:

- Tủ lạnh LG 2 cánh thông thường: với các dòng tủ lạnh LG 150l, 180 lít tới cả 500 lít, các dòng tủ lạnh 2 cánh thường mang tới cho người sử dụng một dòng thiết bị tiện dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Ngoài ra, người dùng cũng có đa dạng sự lựa chọn với các dòng tủ lạnh ngăn đá dưới hoặc ngăn đá trên để phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

- Tủ lạnh LG side by side

- Tủ lạnh LG french door (cửa Pháp)

- Tủ lạnh LG multi door với nhiều cửa và các trang bị hiện đại nhất

Với đầy đủ các chủng loại, tủ lạnh LG mang tới cho người sử dụng những lựa chọn tốt phù hợp nhất với nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế của người sử dụng.

tủ lạnh lg

3. Chất lượng tủ lạnh LG có tốt không?

So sánh với các thương hiệu tủ lạnh đang có mặt trên thị trường thì tủ lạnh LG mang tới cho người sử dụng một dòng tủ lạnh với chất lượng khá tuyệt vời với khá nhiều những ưu điểm vượt trội như:

- Khả năng làm lạnh tốt

Với việc áp dụng hàng loạt các công nghệ làm lạnh như luồng khí lạnh đa chiều, làm lạnh từ cửa tủ DoorCooling,...tủ lạnh LG có khả năng phân bổ khí lạnh đều khắp cả tủ giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn. Ngoài ra, tủ lạnh LG cũng áp dụng các công nghệ làm lạnh hiện đại như cấp đông mềm, ngăn bảo quản rau củ bổ sung vitamin, ngăn làm đá tự động...giúp đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo quản các loại thực phẩm khác nhau. 

- Tiết kiệm điện vượt trội 

Hầu hết các tủ lạnh LG đời mới trên thị trường hiện nay đều được trang bị công nghệ Digital Inverter, riêng của hãng, với công nghệ này, tủ lạnh LG không chỉ có được khả năng tiết kiệm điện vượt trội mà còn êm ái và bền bỉ trong quá trình sử dụng.

- Trang bị nhiều tính năng hiện đại

Bên cạnh việc liên tục cải tiến các công nghệ làm lạnh mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo quản các loại thực phẩm từ phía người sử dụng , tủ lạnh LG còn phát triển các tính năng thông minh với khả năng kết nối với Smart Thing - một ứng dụng thông minh của các thiết bị LG giúp người dùng có thể điều khiển tủ lạnh từ xa cũng như kết nối với các thiết bị thông minh khác trong gia đình.

tủ lạnh lg

Nhìn chung, tủ lạnh LG mang tới cho người sử dụng một dòng tủ lạnh chất lượng với mức giá khá phù hợp với túi tiền của người sử dụng. Cùng với đó, dù bất kỳ yêu cầu là một trong tủ lạnh thông thường hay cao cấp thì LG đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng.

Tin tức về Tủ lạnh LG

Tìm hiểu ngay 4 thiết bị tủ lạnh LG hot nhất năm 2024

Tìm hiểu ngay 4 thiết bị tủ lạnh LG hot nhất năm 2024

Tủ lạnh thương hiệu LG hiện nay đang được đông đảo người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn bởi thiết bị có nhiều công nghệ hiện đại, dung tích lớn lại tiết kiệm điện năng cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một chiếc tủ lạnh thương hiệu này thì hãy tham khảo ngay top 4 tủ lạnh LG bên dưới đây nhé!
Tìm hiểu chi tiết về tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392BG

Tìm hiểu chi tiết về tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392BG

Tủ lạnh LG Inverter 395 lít GN-B392BG là thiết bị được nhiều người Việt lựa chọn sử dụng, bởi khả năng giữ nhiệt tốt ở mọi ngăn tủ, khử mùi hiệu quả, giúp thực phẩm được bảo quản lâu hơn cùng nhiều tính năng vượt trội khác nữa. Cùng Websosanh.vn đi đánh giá chi tiết sản phẩm này nhé.
Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS

Trên bảng điều khiển tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS được trang bị khá nhiều chế độ như: khóa trẻ em, tùy chỉnh nhiệt độ theo ý muốn hoặc tự động, làm đông nhanh,... Sau đây là hướng dẫn sử dụng tủ lạnh LG Inverter 519 lít GR-B256JDS chi tiết mời bạn cùng theo dõi và tham khảo:
5 lưu ý khi sử dụng tủ lạnh LG Inverter 694 lít GR-Q257MC

5 lưu ý khi sử dụng tủ lạnh LG Inverter 694 lít GR-Q257MC

Khi sử dụng tủ lạnh LG Inverter 694 lít GR-Q257MC, ta cần lưu ý đến một số điểm sau: vị trí lắp đặt, tần suất đóng/mở tủ, vệ sinh thiết bị,...Cùng tìm hiểu rõ hơn thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé!
Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh LG GR-B53MB đúng cách để bảo vệ thực phẩm tươi ngon

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh LG GR-B53MB đúng cách để bảo vệ thực phẩm tươi ngon

Tủ lạnh LG GR-B53MB là một sản phẩm tiện dụng, hiện đại và đáng tin cậy cho việc bảo quản thực phẩm trong gia đình. Nếu bạn chốt mua nó thì hãy áp dụng các hướng dẫn sử dụng sau để tận dụng tối đa tính năng của sản phẩm và giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon, an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!