Tủ lạnh Toshiba

4.665 sản phẩm
Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG
Tới nơi bán

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG

4.500.000 đ-33%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-RT234WE-PMV(52)
Tới nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM(UKG1)
Tới nơi bán

Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM(UKG1)

4.730.000 đ-46%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)
Tới nơi bán

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

6.350.000 đ-14%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU

Giá từ 3.165.000 đ
 150 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 608 lít GR-AG66VA
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 608 lít GR-AG66VA

Giá từ 12.100.000 đ
 110 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF677WI-PGV(22)-XK
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF677WI-PGV(22)-XK

Giá từ 14.280.000 đ
 30 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 294 lít GR-RB385WE-PMV(30)-BS
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 294 lít GR-RB385WE-PMV(30)-BS

Giá từ 7.600.000 đ
 48 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 330 lít GR-AG39VUBZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 330 lít GR-AG39VUBZ

Giá từ 7.179.000 đ
 47 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PMV(37)-SG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PMV(37)-SG

Giá từ 10.000.000 đ
 170 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 364 lít GR-R41FVUD
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 364 lít GR-R41FVUD

Giá từ 9.900.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 186 lít GR-S21VPB
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 186 lít GR-S21VPB

Giá từ 5.590.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 366 lít GR-RT435WEA-PMV(06)-MG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 366 lít GR-RT435WEA-PMV(06)-MG

Giá từ 6.900.000 đ
 62 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG

Giá từ 13.000.000 đ
 119 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-RT329WE-PMV
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-RT329WE-PMV

Giá từ 3.000.000 đ
 64 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 501 lít GR-B50F
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 501 lít GR-B50F

Giá từ 19.250.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 321 lít GR-RB405WEA-PMV(06)-MG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 321 lít GR-RB405WEA-PMV(06)-MG

Giá từ 9.390.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK

Giá từ 9.000.000 đ
 100 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF665WIA-PGV(22)-XK
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF665WIA-PGV(22)-XK

Giá từ 18.596.000 đ
 32 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 500 lít GR-RF532WE-PGV
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 500 lít GR-RF532WE-PGV

Giá từ 11.000.000 đ
 18 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 186 lít GR-M25VBZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 186 lít GR-M25VBZ

Giá từ 4.990.000 đ
 15 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 553 lít GR-RG58FVDA
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 553 lít GR-RG58FVDA

Giá từ 17.930.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 474 lít GR-RF611WI-PGV(22)-XK
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 474 lít GR-RF611WI-PGV(22)-XK

Giá từ 13.500.000 đ
 15 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG

Giá từ 7.237.500 đ
 126 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-RT252WE-PMV(52)
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-RT252WE-PMV(52)

Giá từ 3.740.000 đ
 70 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 423 lít GR-A41G
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 423 lít GR-A41G

Giá từ 11.000.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 556 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 556 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG

Giá từ 16.598.000 đ
 63 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 359 lít GR-AG41VPDZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 359 lít GR-AG41VPDZ

Giá từ 5.154.000 đ
 59 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 505 lít GR-HG55VDZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 505 lít GR-HG55VDZ

Giá từ 10.000.000 đ
 23 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 409 lít GR-T46VUBZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 409 lít GR-T46VUBZ

Giá từ 4.719.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 226 lít GR-S25VUB
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 226 lít GR-S25VUB

Giá từ 6.690.000 đ
 5 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 226 lít GR-M28VUBZ(UB)
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 226 lít GR-M28VUBZ(UB)

Giá từ 6.081.000 đ
 19 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 lít GR-RS637WE-PMV
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 493 lít GR-RS637WE-PMV

Giá từ 15.000.000 đ
 92 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 460 lít GR-RS600WI-PMV
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 460 lít GR-RS600WI-PMV

Giá từ 9.000.000 đ
 75 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM

Giá từ 6.819.000 đ
 48 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 337 lít GR-RT435WE-PMV(06)-MG
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 337 lít GR-RT435WE-PMV(06)-MG

Giá từ 6.900.000 đ
 112 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM

Giá từ 3.790.000 đ
 152 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM

Giá từ 3.148.100 đ
 129 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 171 lít GR-M21VUZ1
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 171 lít GR-M21VUZ1

Giá từ 2.999.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 305 lít GR-MG36VUBZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 305 lít GR-MG36VUBZ

Giá từ 4.620.000 đ
 14 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 186 lít GR-M25VUBZ
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 186 lít GR-M25VUBZ

Giá từ 4.990.000 đ
 16 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 305 lít GR-T36VUBZ(DS)
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba Inverter 305 lít GR-T36VUBZ(DS)

Giá từ 8.798.900 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 228 lít GR-RG66FVDA
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 228 lít GR-RG66FVDA

Giá từ 19.588.800 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba 656 lít GR-D62FV
So sánh giá

Tủ lạnh Toshiba 656 lít GR-D62FV

Giá từ 41.580.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 311 lít GR-RT395WE-PMV(06)-MG
Tới nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 322 lít GR-RB405WE-PMV(06)-MG
Tới nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 311 lít GR-RT395WE-PMV(06)-MG
Tới nơi bán
Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 Lít GR-B22VU (UKG)
Tới nơi bán

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 Lít GR-B22VU (UKG)

4.550.000 đ-13%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh Toshiba

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh Toshiba

Là một trong những thương hiệu tủ lạnh phổ biến trên thị trường, tủ lạnh Toshiba mang tới cho người tiêu dùng sự lựa chọn về một dòng tủ lạnh chất lượng với mức giá thành hợp túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam.

1. Nguồn gốc xuất xứ của tủ lạnh Toshiba từ nước nào?

Toshiba là một trong những tập đoàn lớn của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1873, có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Trải qua 140 năm hình thành và phát triển, giờ đây Toshiba đã là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm điện và điện tử gia dụng.

Thương hiệu này tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thiết bị gia dụng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhất.

tủ lạnh toshiba

Và mặc dù có nhà máy tại Việt Nam, tuy nhiên tùy model khác nhau mà tủ lạnh Toshiba trên thị trường Việt Nam là hàng nội địa được sản xuất trong nước, hoặc nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, hoặc thậm chí là hàng nội địa Nhật.

Tuy vậy, dù được sản xuất ở đâu thì đều trên quy trình công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng của hãng nên người dùng có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.

2. Toshiba có những loại tủ lạnh nào đời mới nhất hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ phía người sử dụng, thương hiệu Toshiba cũng mang tới thị trường khác đa dạng các dòng tủ lạnh khác nhau, cụ thể:

- Tủ lạnh 2 cánh Toshiba: đây là dòng tủ lạnh phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi tại các gia đình. Có khá nhiều dòng tủ lạnh Toshiba 2 cánh như dòng Glass Colection, dòng T Series, dòng M Series, dòng S Series, và dòng A Series. Mỗi dòng có những đặc trưng nổi bật riêng để đáp ứng nhu cầu khác nhau.

- Tủ lạnh side by sode Toshiba

- Tủ lạnh cửa Pháp Toshiba

- Tủ lạnh Toshiba Multi door

Nhìn chung với bất cứ nhu cầu nào của người sử dụng thì thương hiệu Toshiba đều có thể mang tới cho người sử dụng đa dạng các sự lựa chọn khác nhau để đáp ứng nhu cầu. 

tủ lạnh toshiba

3. Chất lượng tủ lạnh Toshiba có tốt không?

Là một trong những thương hiệu tủ lạnh phổ biến, chính vì thế, các dòng tủ lạnh Toshiba có hàng loạt các ưu điểm nổi bật như:

- Khả năng bảo quản thực phẩm tốt

Sử dụng các công nghệ đặc trưng như luồng khí lạnh vòng cung, công nghệ làm lành tuần hoàn,...tủ lạnh Toshiba thông thường mang tới cho người tiêu dùng một dòng sản phẩm với khả năng bảo quản thực phẩm tốt. Ngoài ra, hãng còn phát triển các công nghệ để tối ưu bảo quản các loại thực phẩn khác nhau như ngăn cấp đông mềm Ultra Cooling Zone cho thịt - cá, ngăn bảo quản rau củ tăng cường độ ẩm...

- Khử mùi, khuẩn tốt giúp thực phẩm được bảo quản với độ tươi ngon và mùi vị tươi mới, đồng thời bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng.

- Tủ lạnh Toshiba cũng được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm điện. Bên cạnh việc phát triển máy nén tối ưu cho việc tiết kiệm điện, tủ lạnh Toshiba cũng ứng dụng công nghệ biến tần giúp hầu hết tủ lạnh Toshiba trên thị trường hiện nay đều được dán sao tiết kiệm điện 5 sao. Ngoài ra, tủ lạnh Toshiba còn có chế độ Eco giúp tiết kiệm điện vượt trội hơn trong trường hợp bạn không bảo quản nhiều thực phẩm.

tủ lạnh toshiba

Cùng với đó, độ bền bỉ của tủ lạnh Toshiba cũng là yếu tố được người dùng đánh giá cao với tuổi thọ lên tới trên chục năm thậm chí cả 20 năm. Do đó, mặc dù có mức giá đắt hơn so với mặt băng chung nhưng tủ lạnh Toshiba vẫn được người sử dụng ưa chuộng lựa chọn.

Tin tức về Tủ lạnh Toshiba

Gợi ý 4 tủ lạnh Toshiba Inverter có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Gợi ý 4 tủ lạnh Toshiba Inverter có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Mùa hè đến, nhu cầu làm lạnh và bảo quản thực phẩm ngày một tăng cao. Nếu bạn muốn mua một chiếc tủ lạnh có nhiều tính năng mà có giá thành không quá cao thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo Top 4 tủ lạnh Toshiba Inverter nên mua năm 2024 dưới đây.
Các vấn đề gặp phải khi sử dụng tủ lạnh Toshiba GR-RT435WEA-PMV(06)-MG

Các vấn đề gặp phải khi sử dụng tủ lạnh Toshiba GR-RT435WEA-PMV(06)-MG

Trong quá trình sử dụng tủ lạnh Toshiba GR-RT435WEA-PMV(06)-MG bạn có thể gặp phải các vấn đề như: không làm lạnh được thực phẩm; ngăn đá bị đóng tuyết; đèn Led không sáng, phát ra tiếng ồn gây khó chịu,... Cùng khám phá chi tiết các vấn đề và cách khắc phục thông qua nội dung bài viết sau:
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!