Máy giặt Aqua

5.550 sản phẩm
Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-S90CT.H2
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua 9 Kg AQW-S90CT.H2

4.550.000 đ-34%
dienmayduclong.vn
Máy giặt Aqua 8 kg AQW-KS80GT.S (lồng đứng)
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua 8 kg AQW-KS80GT.S (lồng đứng)

3.800.000 đ-10%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Aqua Inverter 12 Kg AQW-DR120CT.S
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua Inverter 12 Kg AQW-DR120CT.S

7.950.000 đ-27%
dienmayduclong.vn
Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-FR85GT.S (lồng đứng)
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-FR85GT.S (lồng đứng)

4.700.000 đ-25%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-D1002G.BK
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-D1002G.BK

Giá từ 7.240.000 đ
 46 nơi bán
Máy giặt Aqua 10 kg AQW-S100HT.S
So sánh giá

Máy giặt Aqua 10 kg AQW-S100HT.S

Giá từ 4.268.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQD-A1002J BK
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQD-A1002J BK

Giá từ 7.990.000 đ
 9 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQD-D1103G.BK
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AQD-D1103G.BK

Giá từ 6.285.000 đ
 38 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-A1000G
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-A1000G

Giá từ 5.000.000 đ
 59 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 8.5 kg AQD-D850E
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 8.5 kg AQD-D850E

Giá từ 4.005.000 đ
 69 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 10.5 kg AQW-DR105FT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 kg AQW-DR105FT

Giá từ 5.193.500 đ
 36 nơi bán
Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FW120GT.BK
So sánh giá

Máy giặt Aqua 12 kg AQW-FW120GT.BK

Giá từ 2.425.000 đ
 63 nơi bán
Máy giặt Aqua 8.8 kg AQW-FR88GT.BK
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8.8 kg AQW-FR88GT.BK

Giá từ 3.550.000 đ
 19 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQD-DD900F
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQD-DD900F

Giá từ 5.460.000 đ
 12 nơi bán
Máy giặt Aqua 9 kg AQW-U91CT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-U91CT

Giá từ 2.495.000 đ
 60 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 12 kg AQW-DR120CT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 12 kg AQW-DR120CT

Giá từ 4.959.000 đ
 41 nơi bán
Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-U850AT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-U850AT

Giá từ 5.550.000 đ
 11 nơi bán
Máy giặt Aqua 12.5 kg AQW-F125ZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 12.5 kg AQW-F125ZT

Giá từ 7.110.000 đ
 3 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D901BT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D901BT

Giá từ 4.900.000 đ
 34 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 11.5 kg AQW-DW115AT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 11.5 kg AQW-DW115AT

Giá từ 7.470.000 đ
 21 nơi bán
Máy giặt Aqua 12.5 kg AQW-U125ZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 12.5 kg AQW-U125ZT

Giá từ 7.030.000 đ
 11 nơi bán
Máy giặt Aqua 8 kg AQW-F800Z2T
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8 kg AQW-F800Z2T

Giá từ 4.840.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-DW90AT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-DW90AT

Giá từ 6.265.000 đ
 20 nơi bán
Máy giặt Aqua 9 kg AQW-S90AT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-S90AT

Giá từ 4.440.000 đ
 20 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D901AT N
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D901AT N

Giá từ 7.000.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FW110FT.N
So sánh giá

Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FW110FT.N

Giá từ 5.100.000 đ
 25 nơi bán
Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-S85FT.N
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-S85FT.N

Giá từ 2.420.000 đ
 47 nơi bán
Máy giặt Aqua 9 kg AQW-S90CT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-S90CT

Giá từ 1.716.000 đ
 159 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 10.5Kg AQD-AH1050H.PS
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 10.5Kg AQD-AH1050H.PS

Giá từ 10.280.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Aqua 8.2kg AQW-S82JT.BK
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8.2kg AQW-S82JT.BK

Giá từ 3.750.000 đ
 25 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9.5 kg AQD-D950E
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9.5 kg AQD-D950E

Giá từ 3.770.000 đ
 44 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-F91GT.S
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-F91GT.S

Giá từ 3.000.000 đ
 79 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9.8 kg AQD-AF980A
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9.8 kg AQD-AF980A

Giá từ 3.146.500 đ
 13 nơi bán
Máy giặt Aqua 7 kg AQW-S70V1T
So sánh giá

Máy giặt Aqua 7 kg AQW-S70V1T

Giá từ 4.170.000 đ
 4 nơi bán
Máy giặt Aqua 8 kg AQW-S80KT H
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8 kg AQW-S80KT H

Giá từ 3.970.000 đ
 19 nơi bán
Máy giặt Aqua 8 kg AQW-F800BT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8 kg AQW-F800BT

Giá từ 3.500.000 đ
 29 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9.8 kg AQD-D980AZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9.8 kg AQD-D980AZT

Giá từ 7.359.000 đ
 15 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 8.5 kg AQD-A852ZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 8.5 kg AQD-A852ZT

Giá từ 6.950.000 đ
 24 nơi bán
Máy giặt Aqua 9 kg AQW-S90ZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-S90ZT

Giá từ 4.389.000 đ
 16 nơi bán
Máy giặt Aqua 10.5 kg AQW-DQ105ZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 10.5 kg AQW-DQ105ZT

Giá từ 8.300.000 đ
 8 nơi bán
Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D900AT
So sánh giá

Máy giặt Aqua Inverter 9 kg AQW-D900AT

Giá từ 6.745.000 đ
 15 nơi bán
Máy giặt Aqua 9 kg AQW-U90AT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-U90AT

Giá từ 5.200.000 đ
 7 nơi bán
Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-F850GT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-F850GT

Giá từ 5.400.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-U850ZT
So sánh giá

Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-U850ZT

Giá từ 5.995.000 đ
 4 nơi bán
Máy giặt Aqua 9.5 kg AQD-A951G.S (lồng ngang)
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua 9.5 kg AQD-A951G.S (lồng ngang)

6.140.000 đ-6%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Aqua 9 kg AQW-FR90GT.S (lồng đứng)
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua 9 kg AQW-FR90GT.S (lồng đứng)

4.750.000 đ-5%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Aqua 10 kg AQW-U100FT.BK (lồng đứng)
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua 10 kg AQW-U100FT.BK (lồng đứng)

5.050.000 đ-7%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQD-A1000GW (Lồng ngang)
Tới nơi bán

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQD-A1000GW (Lồng ngang)

6.200.000 đ-23%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn

Thông tin về Điện lạnh, Máy giặt, Máy giặt Aqua

Máy giặt Aqua là thương hiệu của Sanyo khá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam. Tuy hiện nay thì Sanyo đã được bán thương hiệu cho Aqua trở thành một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Nhưng vẫn được sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng dựa trên công nghệ Nhật Bản. Bài này chúng tôi sẽ tổng hợp một số mẫu máy giặt Aqua bán chạy nhất hiện nay để các bạn tham khảo.

Máy giặt Aqua có những tính năng nổi bật nào?

Trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những tính năng nổi bật của máy giặt Aqua nhé.

• Công nghệ giặt bằng sóng siêu âm

Với công nghệ này giúp giặt quần áo sạch hơn đến 50% bởi trong quá trình giặt thì máy giặt sẽ tạo ra hàng triệu bọt khí nhỏ li ti, len lỏi sâu vào bên trong từng sợi vải.

• Công nghệ Multi Jet

Đây là công nghệ nhiều luồng nước phun khác nhau từ nhiều các vị trí ở trên mâm giặt. Giúp nước giặt được hoàn tan tốt hơn và dễ dàng thấm sâu vào bên trong áo quần đánh bay tất cả các vết bẩn.

• Công nghệ Nano Ag+

Đây là công nghệ kháng khuẩn bằng các phân tử bạc nên trong quá trình giặt, hàng triệu ion bạc AG+ sẽ được giải phóng bên trong lồng giặt giúp tiêu diệt hết tất cả các vi khuẩn và khử mùi còn bám lại ở trên lồng giặt.

• Động cơ truyền động trực tiếp DDM

Với động cơ này giúp hoạt động cực kỳ êm ái và có tốc độ vắt cao hơn so với kiểu động cơ truyền động gián tiếp qua dây curoa.

• Trang bị mâm giặt kép Twin Pulsator

Giúp làm tăng khả năng nhào trộn quần áo được giặt sạch hơn. Được thiết kế gồm 2 mâm giặt đồng tâm làm tăng khả năng nhào trộn, tạo ra những luồng nước xoáy đa chiều giúp cho hiệu quả giặt được tăng lên đáng kể.

Giới thiệu một số mẫu máy giặt Aqua bán chạy nhất hiện nay

Ở phần này hãy tham khảo ngay một số mẫu máy giặt Aqua hiện đang bán chạy nhất nhé các bạn.

1. Máy giặt Aqua 8 kg AQW-F800BT N

Với công nghệ giặt Multi Jet với nhiều các luồng nước phun liên tục ở trong lồng giặt, hoà tan hoàn toàn được bột giặt, giúp thẩm thấu nhanh vào từng các sợi vải. Chế độ giặt thơm giúp cho quần áo luôn được thơm tho, sạch sẽ. Giá: 5.390.000 đồng.

Máy giặt Aqua 8 kg AQW-F800BT N

2. Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-U850BT S

Máy được thiết kế với lồng nghiêng, cửa trên nên khi lấy áo quần ra thì bạn không cần khom lưng. Áp dụng công nghệ giặt sóng siêu âm đánh tan bột giặt một cách hiệu quả do đó giúp tiết kiệm được bột giặt. Ứng dụng công nghệ Nano Ag+ ngăn ngừa và loại bỏ được vi khuẩn, ẩm mốc bên trong lồng giặt. Giá: 6.090.000 đồng.

Máy giặt Aqua 8.5 kg AQW-U850BT S

3. Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-DK90CT S

Được thiết kế văn đặc biệt giúp ổn định cho nguồn nước, làm tăng được lưu lượng nước lên đến 30% so với việc sử dụng van thông thường. Máy vận hành êm ái, vắt nhanh hơn và định vị lồng giặt được chính xác với động cơ truyền động trực tiếp. Giá: 6.690.000 đồng.

Máy giặt Aqua Inverter 9 Kg AQW-DK90CT S

4. Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQW-DR100ET S

Máy có khối lượng giặt 10kg chính là sự lựa chọn phù hợp cho những gia đình có từ 5-7 thành viên. Mâm giặt kép Twin Pulsator giúp tạo ra dòng nước đa chiều, tăng cường được hiệu quả làm sạch. Với tính năng lưu giữ hương thơm, ngâm quần áo ở trong nước xả vải trong khoảng 20 phút. Giá: 8.390.000 đồng.

Máy giặt Aqua Inverter 10 Kg AQW-DR100ET S

5. Máy giặt Aqua Inverter 10.5 kg AQD-D1050E N

Có kiểu dáng cửa trước hiện đại, có gam màu vàng kim sang trọng mang đến điểm nhấn cho không gian nội thất nhà bạn. Với thiết kế vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT ngăn chặn nấm mốc, vi khuẩn gây mùi phát triển để cho khu cửa máy giặt luôn sạch sẽ. Giá: 12.990.000 đồng.

Máy giặt Aqua Inverter 10.5 kg AQD-D1050E N

6. Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-DD1000A (N2)

Công nghệ Inverter được trang bị trên máy giặt mang đến khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm điện một cách vượt trội. Sử dụng công nghệ tự động phân bổ nước giặt và nước xả vải một cách thông minh. Với Smart Dual Spray giúp tự động làm sạch mặt trong cửa. Giá: 11.490.000 đồng.

Máy giặt Aqua Inverter 10 kg AQD-DD1000A (N2)

Trên đây là một số những thông tin về máy giặt Aqua mà chúng tôi muốn cung cấp đến các bạn. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được một chiếc máy giặt Aqua phù hợp.

Tin tức về Máy giặt Aqua

Đánh giá 3 máy giặt Aqua lồng ngang mới nhất đáng mua năm 2024

Đánh giá 3 máy giặt Aqua lồng ngang mới nhất đáng mua năm 2024

Máy giặt Aqua được quan tâm nhiều nhờ thiết kế lồng giặt rộng rãi, trang bị công nghệ giặt hiện đại cùng khả năng hoạt động ổn định và êm ái, cùng đánh giá máy giặt Aqua lồng ngang mới nhất dưới đây để xem đâu là lựa chọn tốt cho năm 2024.