Máy giặt

209.305 sản phẩm
Máy Giặt Samsung Inverter 23 kg WA23A8377GV/SV
Tới nơi bán

Máy Giặt Samsung Inverter 23 kg WA23A8377GV/SV

14.350.000 đ-16%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Samsung Inverter 10 Kg WA10T5260BV/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 10 Kg WA10T5260BV/SV

6.800.000 đ-32%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Samsung Inverter 11 kg WA11T5260BV/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 11 kg WA11T5260BV/SV

6.250.000 đ-31%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WA90T5260BY/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WA90T5260BY/SV

5.000.000 đ-33%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt LG Inverter 9 kg FM1209S6W
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 9 kg FM1209S6W

Giá từ 4.100.000 đ
 133 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S4W
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S4W

Giá từ 5.484.000 đ
 173 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 11 kg EWF1141R9SB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 11 kg EWF1141R9SB

Giá từ 12.000.000 đ
 151 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 8 kg EWF8024P5WB (EWF8024P5SB)
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 8 kg EWF8024P5WB (EWF8024P5SB)

Giá từ 6.000.000 đ
 168 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024P5SB (EWF9024P5WB)
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024P5SB (EWF9024P5WB)

Giá từ 7.000.000 đ
 199 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4W
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4W

Giá từ 4.600.000 đ
 180 nơi bán
Máy giặt sấy LG Inverter 14 kg WT1410NHB
So sánh giá

Máy giặt sấy LG Inverter 14 kg WT1410NHB

Giá từ 43.715.000 đ
 66 nơi bán
Máy giặt sấy Toshiba Inverter 10.5 kg TWD-BM115GF4V(SK)
So sánh giá

Máy giặt sấy Toshiba Inverter 10.5 kg TWD-BM115GF4V(SK)

Giá từ 9.015.000 đ
 67 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 15 kg F2515STGW
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 15 kg F2515STGW

Giá từ 11.502.900 đ
 128 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S3B
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S3B

Giá từ 7.800.000 đ
 154 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80T3020WW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80T3020WW/SV

Giá từ 4.000.000 đ
 162 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 9 kg FM1209N6W
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 9 kg FM1209N6W

Giá từ 4.590.300 đ
 74 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S5W
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S5W

Giá từ 8.280.000 đ
 140 nơi bán
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 10 kg EWW1024P5WB
So sánh giá

Máy giặt sấy Electrolux Inverter 10 kg EWW1024P5WB

Giá từ 10.000.000 đ
 156 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024D3WB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024D3WB

Giá từ 5.000.000 đ
 121 nơi bán
Máy giặt sấy Electrolux Inverter 9 kg EWW9024P5WB
So sánh giá

Máy giặt sấy Electrolux Inverter 9 kg EWW9024P5WB

Giá từ 9.700.000 đ
 158 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5SB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5SB

Giá từ 8.100.000 đ
 171 nơi bán
Máy giặt sấy Xiaomi Mijia 12Kg XHQG120MJ202
So sánh giá

Máy giặt sấy Xiaomi Mijia 12Kg XHQG120MJ202

Giá từ 10.395.000 đ
 9 nơi bán
Máy giặt sấy LG Inverter 9 kg FV1409G4V
So sánh giá

Máy giặt sấy LG Inverter 9 kg FV1409G4V

Giá từ 8.396.300 đ
 172 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 8 kg EWF8024D3WB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 8 kg EWF8024D3WB

Giá từ 4.500.000 đ
 132 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S4P
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 10 kg FV1410S4P

Giá từ 7.990.000 đ
 155 nơi bán
Máy giặt Toshiba 8 kg AW-M905BV
So sánh giá

Máy giặt Toshiba 8 kg AW-M905BV

Giá từ 2.515.000 đ
 103 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S4P
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 11 kg FV1411S4P

Giá từ 8.700.000 đ
 139 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5WB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024P5WB

Giá từ 6.800.000 đ
 190 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TP44DSH
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TP44DSH

Giá từ 5.999.700 đ
 127 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WD95T4046CE/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WD95T4046CE/SV

Giá từ 6.700.000 đ
 136 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024D3WB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 9 kg EWF9024D3WB

Giá từ 5.000.000 đ
 142 nơi bán
Máy giặt LG Styler 5.2 kg S3MFC (S3MF)
So sánh giá

Máy giặt LG Styler 5.2 kg S3MFC (S3MF)

Giá từ 25.098.400 đ
 86 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4V
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 8.5 kg FV1408S4V

Giá từ 5.700.100 đ
 132 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Inverter 14 kg WD14BB944DGMSV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung Inverter 14 kg WD14BB944DGMSV

Giá từ 17.864.800 đ
 34 nơi bán
Máy giặt Casper Inverter 8.5 kg WF-85I140BGB
So sánh giá

Máy giặt Casper Inverter 8.5 kg WF-85I140BGB

Giá từ 3.800.000 đ
 130 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW

Giá từ 4.200.000 đ
 156 nơi bán
Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S4M
So sánh giá

Máy giặt LG Inverter 9 kg FV1409S4M

Giá từ 6.869.400 đ
 90 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1042Q7WB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1042Q7WB

Giá từ 8.800.000 đ
 147 nơi bán
Máy giặt LG 12 kg Inverter FV1412S3BA
So sánh giá

Máy giặt LG 12 kg Inverter FV1412S3BA

Giá từ 10.000.000 đ
 88 nơi bán
Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024M3SB
So sánh giá

Máy giặt Electrolux Inverter 10 kg EWF1024M3SB

Giá từ 7.900.000 đ
 115 nơi bán
Máy giặt sấy LG Inverter giặt 11kg sấy 7kg FV1411D4W
So sánh giá

Máy giặt sấy LG Inverter giặt 11kg sấy 7kg FV1411D4W

Giá từ 10.500.000 đ
 119 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Addwash Inverter 9.5 kg WD95T754DBX/SV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung Addwash Inverter 9.5 kg WD95T754DBX/SV

Giá từ 10.080.000 đ
 119 nơi bán
Máy giặt Panasonic 8.2 kg NA-F82Y01DRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 8.2 kg NA-F82Y01DRV

Giá từ 4.265.000 đ
 55 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Inverter 12 kg WD12TP34DSX/SV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung Inverter 12 kg WD12TP34DSX/SV

Giá từ 12.550.000 đ
 68 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WA10T5260BY/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WA10T5260BY/SV

5.200.000 đ-34%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WA85T5160BY/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WA85T5160BY/SV

5.100.000 đ-34%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Samsung Inverter 16 kg WA16R6380BV/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 16 kg WA16R6380BV/SV

8.700.000 đ-21%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Samsung Inverter 22 kg WA22R8870GV/SV
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 22 kg WA22R8870GV/SV

14.250.000 đ-17%
dienmayphanthanh.com

Thông tin về Điện lạnh, Máy giặt

Hiện nay trên thị trường máy giặt có khá nhiều các thương hiệu đi kèm với đó chính là các tình năng, công nghệ hiện đại để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Bạn đang không biết nên lựa chọn chiếc máy giặt nào để thay thế việc giặt giũ bằng tay của gia đình mình.

Vậy thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một số mẫu máy giặt hiện nay đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhé.

Những công nghệ cần phải chú ý khi mua máy giặt

Ngoài kiểu dáng, màu sắc, khối lượng giặt, giá cả thì công nghệ máy giặt cũng là một trong những điều mà các bạn cũng cần phải chú ý đến. Sau đây sẽ là những công nghệ các bạn cần chú ý khi mua máy giặt nhé.

Công nghệ giặt hơi nước

Với công nghệ này thì nước sẽ được đun nóng và đưa vào bên trong thùng quay của máy giặt. Hơi nước sẽ giúp tiêu diệt các vết bẩn và khử mùi hôi ở trên quần áo. Với công nghệ này sẽ giúp hiệu quả giặt được tối ưu, tiết kiệm điện và thời gian giật.

Những công nghệ cần phải chú ý khi mua máy giặt

Công nghệ giặt bong bóng

Hay còn được gọi đó là Eco Bubble cho phép trộn nước và không khí vào bột giặt, giúp đánh tan bột giặt, tạo ra các bong bóng khí. Do đó mà nó sẽ thẩm thấu rất nhanh vào quần áo gấp 40 lần so với chế độ giặt bình thường.

Công nghệ vắt cực khô

Với công nghệ này sẽ cho phép người sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh được tốc độ quay vắt phù hợp cho từng các chất liệu vải, nên tránh được tình trạng quần áo bị bung chỉ, bung rách. Vừa giúp tiết kiệm được thời gian phơi áo quần.

Công nghệ giặt 6 chuyển động

Đây là công nghệ mới đến từ LG. Với công nghệ này thì cho phép điều khiển tốc độ quay và hướng quay của lồng giặt, mô phỏng được các chuyển động linh hoạt như đôi bàn tay người. Sẽ bao gồm 6 chuyển động đó là: nhào lộn, chà xát, nén, quay, đập và đảo.

Công nghệ động cơ dẫn động trực tiếp

Hoạt động dựa trên nguyên tắc kết hợp động cơ máy giặt, với hệ thông Rotor nằm ngoài giúp tạo ra lực quay lớn nên làm gia tăng hiệu quả giặt sạch một cách đáng kể. Với công nghệ này giúp làm giảm thiểu được tiếng ồn và tiết kiệm đến 30%-40% so với máy giặt thông thường.

Một số mẫu máy giặt được quan tâm nhất 2019

Bạn đang muốn tìm một chiếc máy giặt phù hợp với nhu cầu và tài chính của gia đình mình. Hãy thử tham khảo một số mẫu máy giặt đang nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng nhất trong năm 2019 này nhé.

1. Máy giặt Sharp 7.2kg ES-U72GV-H

Với lồng giặt không lỗ, sử dụng chất liệu thép không gỉ bền, tiết kiệm nước, kháng khuẩn. Có khối lượng giặt 7.2kg phù hợp cho gia đình có từ 2-3 thành viên.

Máy giặt Sharp 7.2kg ES-U72GV-H

Máy với mâm giặt Screw-Dolphin giúp tạo nên dòng nước xoáy mạnh, đảo chiều giúp đánh tan mọi vết bẩn, giảm xoắn. Mâm giặt có phủ bạc Ag+ giúp ngăn chặn được vi khuẩn và nấm mốc. Giá tham khảo: 3.190.000 đồng.

2. Máy giặt Candy 9kg HCS 1292D3Q/1-S

Máy được tích hợp với 16 chương trình giặt do đó có thể phù hợp giặt cho nhiều loại vải khác nhau. Với tốc độ vắt cực mạnh 1200 vòng/phút làm quần áo khô nhanh chóng, rút ngắn được thời gian phơi.

Máy giặt Candy 9kg HCS 1292D3Q/1-S

Công nghệ Smart Touch cho phép người dùng kết nối với điện thoại qua  NFC nên thao tác rất đơn giản. Giá: 4.900.000 đồng.

3. Máy giặt Panasonic 11.5KG NA-F115A5WRV

Máy được trang bị công nghệ tạo bọt thế hệ mới Active Foam cho bột giặt hay nước giặt luôn được hoàn tan vào từng sợi vải.

Máy giặt Panasonic 11.5KG NA-F115A5WRV

Thiết kế Easy Wide Opening giúp cho thao tác bỏ thêm hay lấy quần áo ra cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Có tốc độ quay khoảng 660 vòng chỉ trong một phút. Giá: 6.790.000 đồng.

4. Máy giặt LG 9 KG FC1409S2E

Máy được trang bị công nghệ biến tần Inverter kết hợp với hệ thống dẫn động trực tiếp giúp máy hoạt động ổn định và êm ái.

Máy giặt LG 9 KG FC1409S2E

Công nghệ giặt 6 Motions mô tả chuyển động giặt bằng tay. Công nghệ TurboWash vừa giúp giặt sạch quần áo trong thời gian ngắn vừa tiết kiệm được nước. Giá: 13.490.000 đồng.

Tin tức về Máy giặt

Đánh giá máy giặt mini 3kg Moaz Bebe MB-036

Đánh giá máy giặt mini 3kg Moaz Bebe MB-036

Quần áo cho trẻ em, nhất là áo quần cho trẻ sơ sinh cần được giặt riêng để đảm bảo vệ sinh cũng như an toàn hơn cho bé. Chính vị thế, nhiều bậc cha mẹ đã tìm đến những chiếc máy giặt mini cỡ nhỏ như máy giặt Moaz Bebe.
Tổng hợp kích thước máy giặt cửa trước LG, Electrolux

Tổng hợp kích thước máy giặt cửa trước LG, Electrolux

Một chiếc máy giặt cửa trước đặc biệt là máy giặt cỡ lớn cần nhiều không gian để sử dụng hơn. Chính vì vậy, trước khi mua máy giặt mới bạn cần cân nhắc kích thước máy giặt cửa ngang chính xác để thuận tiện khi lắp đặt và sử dụng.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!