Máy giặt Samsung

6.592 sản phẩm
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90TP54DSB/SV (lồng ngang)
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90TP54DSB/SV (lồng ngang)

7.950.000 đ-21%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Samsung Inverter 9.5Kg WW95TA046AX (Lồng ngang)
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 9.5Kg WW95TA046AX (Lồng ngang)

6.950.000 đ-5%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TA046AE/SV (lồng ngang)
Tới nơi bán

Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TA046AE/SV (lồng ngang)

7.000.000 đ-24%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Máy giặt Samsung Inverter 10 Kg WW10TP54DSB/SV (lồng ngang)
Tới nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 23 kg WA23A8377GV/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 23 kg WA23A8377GV/SV

Giá từ 8.047.125 đ
 91 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 11 kg WW11CB944DGBSV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 11 kg WW11CB944DGBSV

Giá từ 10.050.000 đ
 41 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90T3040WW

Giá từ 4.200.000 đ
 145 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CGC04DABSV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CGC04DABSV

Giá từ 11.990.000 đ
 8 nơi bán
Máy giặt Samsung 9 kg WA90J5710SG/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung 9 kg WA90J5710SG/SV

Giá từ 2.004.000 đ
 45 nơi bán
Máy giặt Samsung 7.2 kg WA72H4000SG/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung 7.2 kg WA72H4000SG/SV

Giá từ 2.200.000 đ
 26 nơi bán
Máy giặt Samsung 7.5 kg WW75J3283GS/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung 7.5 kg WW75J3283GS/SV

Giá từ 6.850.000 đ
 9 nơi bán
Máy giặt Samsung AddWash Inverter 9 kg WW90K6410QW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung AddWash Inverter 9 kg WW90K6410QW/SV

Giá từ 8.138.000 đ
 12 nơi bán
Máy giặt Samsung 8.2 kg WA82H4200SW
So sánh giá

Máy giặt Samsung 8.2 kg WA82H4200SW

Giá từ 4.890.000 đ
 5 nơi bán
Máy giặt Samsung AI AddWash Inverter 12 kg WW12TP94DSB
So sánh giá

Máy giặt Samsung AI AddWash Inverter 12 kg WW12TP94DSB

Giá từ 10.000.000 đ
 96 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Inverter 14 kg WD14BB944DGMSV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung Inverter 14 kg WD14BB944DGMSV

Giá từ 12.250.000 đ
 56 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Addwash Inverter 9.5 kg WD95T754DBX/SV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung Addwash Inverter 9.5 kg WD95T754DBX/SV

Giá từ 8.100.000 đ
 115 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung AI Inverter 14 kg WD14TP44DSB/SV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung AI Inverter 14 kg WD14TP44DSB/SV

Giá từ 13.000.000 đ
 98 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WW85J42G0BX/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WW85J42G0BX/SV

Giá từ 5.900.000 đ
 30 nơi bán
Máy giặt Samsung Addwash Inverter 9 kg WW90K44G0YW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 9 kg WW90K44G0YW/SV

Giá từ 6.888.000 đ
 35 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WW85T4040CX/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WW85T4040CX/SV

Giá từ 4.743.000 đ
 18 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CB944DGBSV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 12 kg WW12CB944DGBSV

Giá từ 9.550.000 đ
 42 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 7 kg WW70J4033KW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 7 kg WW70J4033KW/SV

Giá từ 6.740.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Samsung AddWash Inverter 8 kg WW80K5410WW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung AddWash Inverter 8 kg WW80K5410WW/SV

Giá từ 8.250.000 đ
 5 nơi bán
Máy giặt Samsung 9 kg WA90F5S3QRW
So sánh giá

Máy giặt Samsung 9 kg WA90F5S3QRW

Giá từ 4.700.000 đ
 16 nơi bán
Máy giặt Samsung AddWash Inverter 9 kg WW90K52E0WW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung AddWash Inverter 9 kg WW90K52E0WW/SV

Giá từ 6.000.000 đ
 12 nơi bán
Máy giặt Samsung Addwash Inverter 10 kg WW10K54E0UX/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 10 kg WW10K54E0UX/SV

Giá từ 9.200.000 đ
 41 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 10.5 kg WA10J5750SG/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 10.5 kg WA10J5750SG/SV

Giá từ 5.499.000 đ
 25 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TP44DSH
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WW10TP44DSH

Giá từ 7.200.000 đ
 117 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WW95T4040CE/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WW95T4040CE/SV

Giá từ 5.500.000 đ
 102 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung AI Inverter 11kg WD11T734DBX/SV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung AI Inverter 11kg WD11T734DBX/SV

Giá từ 9.098.000 đ
 107 nơi bán
Máy giặt Samsung Addwash Inverter 9 kg WW90TP54DSB/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 9 kg WW90TP54DSB/SV

Giá từ 6.200.000 đ
 108 nơi bán
Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung DF60A8500EG/SV
So sánh giá

Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung DF60A8500EG/SV

Giá từ 20.100.000 đ
 72 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WW95J42G0BX/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WW95J42G0BX/SV

Giá từ 6.500.000 đ
 22 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 14 kg WA14N6780CV/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 14 kg WA14N6780CV/SV

Giá từ 10.680.000 đ
 22 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 7.5 kg WW75J42G3KW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 7.5 kg WW75J42G3KW/SV

Giá từ 6.950.000 đ
 5 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Inverter 9.5 kg WD95J5410AW/SV
So sánh giá

Máy giặt sấy Samsung Inverter 9.5 kg WD95J5410AW/SV

Giá từ 7.000.000 đ
 36 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80J52G0KW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80J52G0KW/SV

Giá từ 5.700.000 đ
 48 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 10.5 kg WW10K6410QX/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 10.5 kg WW10K6410QX/SV

Giá từ 9.230.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Samsung 9 kg WA90M5120SW/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung 9 kg WA90M5120SW/SV

Giá từ 2.840.000 đ
 54 nơi bán
Máy giặt Samsung 8.5 kg WA85M5120SG/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung 8.5 kg WA85M5120SG/SV

Giá từ 2.750.000 đ
 40 nơi bán
Máy giặt Samsung 8 kg WA80H4000SG/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung 8 kg WA80H4000SG/SV

Giá từ 4.100.000 đ
 15 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 14 kg WW14BB944DGBSV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 14 kg WW14BB944DGBSV

Giá từ 12.550.000 đ
 10 nơi bán
Máy giặt Samsung Inverter 17 kg WA17CG6886BVSV
So sánh giá

Máy giặt Samsung Inverter 17 kg WA17CG6886BVSV

Giá từ 8.105.000 đ
 62 nơi bán
Máy giặt Samsung AI Inverter 9 kg WW90T634DLN/SV
So sánh giá

Máy giặt Samsung AI Inverter 9 kg WW90T634DLN/SV

Giá từ 5.700.000 đ
 99 nơi bán
Máy giặt sấy Samsung Inverter 9.5Kg/6Kg WD95T4046CE (Lồng ngang)
Tới nơi bán

Thông tin về Điện lạnh, Máy giặt, Máy giặt Samsung

Những thông tin chi tiết về máy giặt Samsung

Giữa vô số các thương hiệu máy giặt khác nhau trên thị trường hiện nay, thì Samsung luôn là một thương hiệu được khá nhiều người tiêu dùng biết đến và tin tưởng lựa chọn. Nhưng công cuộc lựa chọn máy giặt Samsung để sử dụng chưa bao giờ là dễ dàng. Cũng chính vì vậy mà trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về máy giặt Samsung nhé.

Những ưu điểm nổi bật của máy giặt Samsung

Sau đây chúng tôi nêu ra một số ưu điểm nổi bật của máy giặt Samsung. Đây sẽ là những lý do khiến bạn phải lựa chọn ngay 1 chiếc máy giặt Samsung để gia đình mình sử dụng.

• Với công nghệ Digital Inverter giúp tiết kiệm điện năng

Máy giặt Samsung được trang bị công nghệ Digital Inverter mang đến khả năng hạn chế sự ma sát, giảm tiếng ồn và độ rung, động cơ hoạt động trở nên bền bỉ hơn.

Những ưu điểm nổi bật của máy giặt Samsung

• Thiết kế lồng giặt kim cương

Lồng giặt của máy giặt Samsung được thiết kế bằng thép không gỉ, có các lỗ thoát nước có hình kim cương, do đó mà bạn có thể yên tâm quần áo sẽ được giặt một cách sạch sẽ, nhẹ nhàng cho từng sợi vải, quần áo không bị sờn.

• Sử dụng công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble

Với công nghệ này sẽ hoàn tan bột giặt giúp tạo ra nhiều các bọt khí siêu mịn, thẩm thấu sâu vào quần áo, đánh bay tất cả mọi vết bẩn khó giặt nhất. Ngoài ra thì bạn còn có thể giặt ở nhiệt độ thường mà không cần phải sử dụng đến nước nóng như công nghệ cũ.

• Có thiết kế mới lạ với cửa Addwash tiện lợi trong việc thêm quần áo trong quá trình giặt.

Bạn có thể cho thêm đồ trong khi giặt với thiết kế cửa Addwash, hay có thể thêm nước xả một cách thoải mái để quần áo luôn thơm tho, nhưng vẫn tiết kiệm được thời gian lần cả điện năng tiêu thụ.

• Sử dụng hộp Magic Dispenser đánh tan bột giặt một cách hiệu quả

Với hộp Magic Dispenser này sẽ giúp làm tăng được khả năng hòa tan bột giặt một cách mạnh mẽ. Quần áo của bạn sẽ không còn bị bám lại các cặn bột giặt, loại bỏ được mọi vết bẩn cứng đầu.

• Trang bị bộ lọc xơ vải Magic Filter

Với bộ lọc Magic Filter sẽ giúp giữ lại được các xơ vải ở trên quần áo, mang đến được cảm giác thoải khi mặc, tránh không làm tắc nghẽn ống nước.

Giới thiệu những máy giặt Samsung để tham khảo

Giới thiệu những máy giặt Samsung để tham khảo

Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn một số máy giặt Samsung, để các bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với số lượng của các thành viên trong gia đình.

1. Máy giặt Samsung dưới 8kg:

Máy giặt Samsung AddWash Inverter 7.5 kg WW75K52E0WW/SV: Với tốc độ quay vắt cao lên đến 1200 vòng/phút. Máy có sức mạnh giặt giũ của bọt xà phòng Eco Bubble, mang đến sự tiện lợi hơn cho người sử dụng với tính năng thêm đồ khi giặt thông qua cửa phụ Add Door.

Máy giặt Samsung Inverter 7.5 kg WW75J42G0KW/SV: Sử dụng giặt hơi nước Steam Cycle mang đến khả năng diệt khuẩn 99%. Động cơ Digital Inverter giúp tiết kiệm điện, động cơ vận hành êm ái. Giúp tiết kiệm tối đa thời gian giặt với chế độ giặt nhanh 15 phút.

2. Máy giặt Samsung từ 8-9 kg:

• Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80J54E0BX/SV: Trang bị công nghệ Eco Bubble giúp hạn chế được cặn bột giặt bám lên quần áo, lồng giặt kim cương giúp bảo vệ sợi vải quần áo bền đẹp. Với Smart check mang đến tiện ích trong việc kiểm tra lỗi thông minh.

• Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90J54E0BW/SV: Sử dụng công nghệ giặt hơi nước giúp diệt khuẩn và làm giảm được việc nhăn quần áo khi giặt.

• Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90K52E0WW/SV: Với chế độ giặt nước nóng 90 độ C giúp diệt đến 99% vi khuẩn cho quần áo. Quần áo sẽ mau khô hơn với tốc độ quay vắt lên đến 1200 vòng/phút.

• Máy giặt Samsung AddWash Inverter 8.5 kg WW85K54E0UX/SV: Với cửa phụ Add Door nên bạn có thể dễ dàng thêm đồ khi giặt. Chế độ chuẩn đoán lỗi thông minh Smart check và chế độ tự động giúp làm sạch lồng giặt Eco Drum Clean.

Giới thiệu những máy giặt Samsung để tham khảo

3. Máy giặt Samsung từ 9-10 kg:

• Máy giặt Samsung Addwash Inverter 10 kg WW10K54E0UW/SV: Giúp tiết kiệm được điện năng, vận hành êm ái, ổn định với công nghệ Digital Inverter. Bảo vệ quần áo luôn bền đẹp với thời gian được trang bị lồng giặt kim cương.

Máy giặt Samsung 10 kg WA10J5710SG/SV: Với mâm giặt Wobble là mâm giặt xoáy hoàn toàn mới giúp bảo vệ các loại vải mềm. Tích hợp công nghệ Activ Dualwash giúp tích hợp khay giặt tay một cách tiện lợi. Bộ lọc Magic Filter giúp loại bỏ được các xơ vải giúp quần áo luôn sạch sẽ.

4. Máy giặt Samsung trên 10 kg:

Máy giặt sấy Samsung 21 kg FlexWash WR24M9960KV/SV: Sử dụng công nghệ sấy thông hơi, hơi nóng sẽ dẫn ra theo với đường xả nước mang đến sự tiện lợi. Có khối lượng sấy tối đa của lồng giặt chính lên đến 12kg.

• Máy giặt Samsung Inverter 10.5 kg WA10J5750SG/SV: Với hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser không còn lo cặn bột giặt sót ở trên quần áo. Mâm giặt Wobble tạo ra luồng nước đa chiều nâng cao hiệu quả giặt tẩy.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về máy giặt Samsung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có được một sự lựa chọn tốt nhất.

Tin tức về Máy giặt Samsung

Loạt máy giặt Samsung cửa ngang 12kg đáng mua năm 2024

Loạt máy giặt Samsung cửa ngang 12kg đáng mua năm 2024

Nếu bạn đang tìm mua một chiếc máy giặt cỡ lớn, thiết kế hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhưng phải tiết kiệm điện tốt thì hãy tham khảo ngay 5 máy giặt Samsung cửa ngang 12kg chất lượng, đáng mua sau trong năm 2024 nhé.
TOP 3 máy giặt Samsung 8kg giá dưới 5 triệu đồng cho năm 2024

TOP 3 máy giặt Samsung 8kg giá dưới 5 triệu đồng cho năm 2024

Máy giặt Samsung 8kg với khối lượng vừa phải, giá thành hợp lý cùng nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến là sự lựa chọn tối ưu cho gia đình vừa và nhỏ. Dưới đây là 3 máy giặt Samsung 8kg tốt nhất mà bạn không nên bỏ qua trong năm 2024.