Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR ] Siêu sale shop xịn cuối tháng 3

Phần mềm tin học là gì?

Phần mềm tin học, theo cái cách hay gọi là phần mềm máy tính, là giao diện giữa người dùng và phần cứng. Người dùng giao tiếp với máy tính chủ yếu thông qua phần mềm. Phần mềm là cơ sở quan trọng để thiết kế hệ thống máy tính. Để thuận tiện cho người sử dụng, để hệ thống máy tính có tiện ích tổng thể cao hơn, khi thiết kế hệ thống máy tính phải xem xét sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, cũng như yêu cầu của người sử dụng và phần mềm.

phần mềm tin học là gì

Ý nghĩa của phần mềm tin học

(1) Khi chạy, nó có thể cung cấp các chức năng cần thiết và hướng dẫn hiệu suất hoặc bộ sưu tập chương trình máy tính .

(2) Chương trình có thể xử lý cấu trúc dữ liệu của thông tin một cách thỏa đáng .

(3) Tài liệu cần thiết để mô tả các yêu cầu chức năng của chương trình và cách vận hành và sử dụng chương trình.

Các tính năng của phần mềm

(1) Mục đích của phần mềm máy tính khác với mục đích của các công trình thông thường. Phần mềm máy tính hầu hết được sử dụng cho một mục đích cụ thể nào đó như điều khiển một quá trình sản xuất nhất định để máy tính hoàn thành một số công việc nhất định; còn tác phẩm văn học là để đọc, thưởng thức và đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của con người.

(2) Trọng tâm của bảo vệ pháp luật là khác nhau. Luật bản quyền nói chung chỉ bảo vệ hình thức của tác phẩm chứ không bảo vệ nội dung của tác phẩm. Phần mềm máy tính yêu cầu bảo vệ nội dung của nó.

(3) Ngôn ngữ của phần mềm máy tính khác với ngôn ngữ của tác phẩm. Ngôn ngữ phần mềm máy tính là một ngôn ngữ biểu tượng và hình thức, và khả năng biểu đạt của nó rất hạn chế; các tác phẩm viết là ngôn ngữ tự nhiên của con người và sức biểu đạt của nó rất phong phú.

(4) Phần mềm máy tính có thể viện dẫn nhiều biện pháp bảo vệ pháp lý, trong khi tác phẩm viết chỉ có thể viện dẫn luật bản quyền.

Phân loại phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính thường được chia thành hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Phần mềm hệ thống

Phần mềm hệ thống chịu trách nhiệm quản lý các phần cứng độc lập khác nhau trong hệ thống máy tính để chúng có thể hoạt động cùng nhau. Phần mềm hệ thống cho phép người dùng máy tính và các phần mềm khác coi máy tính như một tổng thể mà không cần phải tính đến cách hoạt động của phần cứng bên dưới.

Nói chung, phần mềm hệ thống bao gồm một hệ điều hành và một loạt các công cụ cơ bản (như trình biên dịch, quản lý cơ sở dữ liệu, định dạng bộ nhớ , quản lý hệ thống tệp, xác thực người dùng, quản lý ổ đĩa, kết nối mạng và các công cụ khác).

Cụ thể bao gồm bốn loại sau:

- Các quy trình dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như quy trình chẩn đoán, quy trình xử lý sự cố, quy trình thực hành, v.v.;

- Các chương trình ngôn ngữ, chẳng hạn như lắp ráp , trình biên dịch , phiên dịch ;

- Hệ điều hành.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng là phần mềm được phát triển cho một mục đích cụ thể. Nó có thể là một chương trình cụ thể, chẳng hạn như trình duyệt hình ảnh. Nó cũng có thể là một tập hợp các chương trình có liên quan chặt chẽ với nhau về chức năng, chẳng hạn như phần mềm Microsoft Office. Nó cũng có thể là một hệ thống phần mềm khổng lồ bao gồm nhiều chương trình độc lập, chẳng hạn như hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Những phần mềm ứng dụng phổ biến như:

- Phần mềm xử lý văn bản như WPS, Word, v.v.

- Phần mềm quản lý thông tin

- Phần mềm thiết kế hỗ trợ như AutoCAD

- Phần mềm điều khiển thời gian thực như lớp học điện tử Jiyu, v.v.

- Phần mềm giáo dục và giải trí

Phát triển phần mềm là quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm hoặc một phần phần mềm của hệ thống theo yêu cầu của người sử dụng. Phát triển phần mềm là một kỹ thuật hệ thống bao gồm nắm bắt yêu cầu , phân tích yêu cầu , thiết kế, triển khai và thử nghiệm.

Phần mềm thường được thực hiện bằng một ngôn ngữ lập trình nhất định . Các công cụ phát triển phần mềm thường có thể được sử dụng để phát triển.

Các phần mềm khác nhau thường có một giấy phép phần mềm tương ứng và người sử dụng phần mềm phải đồng ý với giấy phép của phần mềm được sử dụng để sử dụng phần mềm một cách hợp pháp. Mặt khác, các điều khoản cấp phép của một phần mềm cụ thể không thể mâu thuẫn với luật pháp.

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất