BLOG BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐƯA SẢN PHẨM LÊN WEBSOSANH
SO SÁNH GIÚP BẠN: 096.789.5454 

Quy định mới về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm quản lý sử dụng quyết toán kinh phí

tiki.vn

Quy Định Mới Về Cơ Chế Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Quản Lý, Sử Dụng Quyết Toán Kinh Phí

https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4348611826491973833?url=https%3a%2f%2ftiki.vn%2fquy-dinh-moi-ve-co-che-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-quan-ly-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-p430327.html%3fspid%3d582902&utm_source=websosanh
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
260.000 đ
Đã có VAT
 
Quy Định Mới Về Cơ Chế Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Quản Lý, Sử Dụng Quyết Toán Kinh Phí
navibooks.vn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Nơi bán: Hồ Chí Minh
250.000 đ
(+VAT) 275.000 đ
 
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Bình luận sản phẩm