1.381 kết quả tìm kiếm “

điều hòa casper 18000

Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 1 chiều GC-18IS33 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18FS32 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18FS32 gas R-32

Giá từ 4.715.000 đ
 170 nơi bán
Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 1 chiều MC-18IS33 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32 gas R-32

Giá từ 4.900.000 đ
 149 nơi bán
Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 1 chiều HC-18IA32 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 1 chiều KC-18FC32 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 2 chiều GH-18IS33 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 1 chiều GC-18IS32 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper Inverter 24000 BTU 2 chiều GH-24IS33 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều FC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều FC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 13.680.000 đ
 67 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều CC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều CC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 12.390.000 đ
 67 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18FS33 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18FS33 gas R-32

Giá từ 4.660.000 đ
 64 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL32 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL32 gas R-32

Giá từ 6.955.000 đ
 86 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều Inverter GC-18IS35
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều Inverter GC-18IS35

Giá từ 11.470.000 đ
 23 nơi bán
Điều hòa Casper Inverter 18000 BTU 1 chiều GC-18TL32 gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL32 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL32 gas R-32

Giá từ 6.600.000 đ
 42 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều SH-18FS32 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều SH-18FS32 gas R-32

Giá từ 7.978.000 đ
 84 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 7.900.000 đ
 35 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều CH-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều CH-18TL22 gas R-410A

Giá từ 15.235.000 đ
 46 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL22 gas R-410A

Giá từ 8.890.000 đ
 49 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL11 gas R-410A

Giá từ 8.450.000 đ
 21 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 8.500.000 đ
 20 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều DC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều DC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 14.400.000 đ
 24 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS33 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS33 gas R-32

Giá từ 4.720.000 đ
 37 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 8.400.000 đ
 21 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều AE-18CF1 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều AE-18CF1 gas R-22

Giá từ 8.999.000 đ
 13 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều FC-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều FC-18TL11 gas R-410A

Giá từ 13.840.000 đ
 26 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều CC-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều CC-18TL11 gas R-410A

Giá từ 14.500.000 đ
 19 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều CFC-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều CFC-18TL22 gas R-410A

Giá từ 14.550.000 đ
 12 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL11 gas R-410A

Giá từ 9.599.000 đ
 14 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều LH-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều LH-18TL11 gas R-410A

Giá từ 11.199.000 đ
 12 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều FH-18TL22 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều FH-18TL22 gas R-410A

Giá từ 16.850.000 đ
 8 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL11 gas R-410A

Giá từ 11.770.000 đ
 6 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL11 gas R-410A

Giá từ 10.199.000 đ
 7 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều FH-18TL11 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều FH-18TL11 gas R-410A

Giá từ 15.450.000 đ
 4 nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18FS33 gas R-32
Tới nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18FS32 gas R-32
Tới nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS33 gas R-32
Tới nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18FS32 gas R-32
Tới nơi bán
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều SH-18FS32 gas R-32
Tới nơi bán

Tin tức về điều hòa casper 18000

So sánh điều hòa Casper 18000 btu HC-18IA32 và SC-18-FS32

So sánh điều hòa Casper 18000 btu HC-18IA32 và SC-18-FS32

Điều hòa Casper 18000 btu HC-18IA32 và SC-18-FS32 đều là dòng điều hòa 1 chiều ra mắt cùng thời điểm với nhiều tính năng tương đồng. Vậy, nên lựa chọn model nào phù hợp với nhu cầu sử dụng?
Ưu nhược điểm của điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều GC-18IS32

Ưu nhược điểm của điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều GC-18IS32

Lên kệ được 2 năm, đến nay điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều GC-18IS32 vẫn có "sức hút" lớn với người tiêu dùng về chất lượng và giá thành. Nếu như bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm này trong năm 2023 hãy nhìn lại những ưu - nhược điểm của sản phẩm cùng Websosanh nhé.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!