Tủ lạnh Mitsubishi

2.622 sản phẩm
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 326 lít MR-CX41EJ
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 326 lít MR-CX41EJ

Giá từ 8.400.000 đ
 50 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 700 lít MR-WX70E
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 700 lít MR-WX70E

Giá từ 70.000.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 243 lít MR-FC29EP
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 243 lít MR-FC29EP

Giá từ 3.520.000 đ
 27 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 506 lít MR-WX52D
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 506 lít MR-WX52D

Giá từ 29.495.000 đ
 93 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 376 lít MR-FX47EN
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 376 lít MR-FX47EN

Giá từ 7.200.000 đ
 82 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR-V
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBR-V

Giá từ 11.100.000 đ
 59 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 506 lít MR-WX53Y
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 506 lít MR-WX53Y

Giá từ 52.800.000 đ
 19 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 lít MR-LX68EM
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 lít MR-LX68EM

Giá từ 12.350.000 đ
 98 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 lít MR-CGX46EN
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 365 lít MR-CGX46EN

Giá từ 11.000.000 đ
 97 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 330 lít MR-CGX41EN

Giá từ 9.805.000 đ
 103 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi 700 lít MR-WXD70G
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi 700 lít MR-WXD70G

Giá từ 55.000.000 đ
 21 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50ER
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50ER

Giá từ 10.989.000 đ
 51 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EN
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-L72EN

Giá từ 10.715.555 đ
 67 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 272 lít MR-CX35EM
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 272 lít MR-CX35EM

Giá từ 9.190.000 đ
 82 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 231 lít MR-FV28EJ
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 231 lít MR-FV28EJ

Giá từ 6.800.000 đ
 12 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 380 lít MR-F47EH
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 380 lít MR-F47EH

Giá từ 10.000.000 đ
 15 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 346 lít MR-F42EH
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 346 lít MR-F42EH

Giá từ 10.018.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi 146 lít MR-P15F
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi 146 lít MR-P15F

Giá từ 15.700.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 450 lít MR-CGX56EN-GBR-V
So sánh giá
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 231 lít MR-FV28EM
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 231 lít MR-FV28EM

Giá từ 6.435.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 204 lít MR-FV24J
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 204 lít MR-FV24J

Giá từ 5.750.000 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694 lít MR-WX71Y
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694 lít MR-WX71Y

Giá từ 72.589.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 330 lít MR-CX41ER
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 330 lít MR-CX41ER

Giá từ 10.490.000 đ
 58 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 580 lít MR-LA72ER-GBK
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 580 lít MR-LA72ER-GBK

Giá từ 18.700.000 đ
 60 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 694 lít MR-WX70C
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 694 lít MR-WX70C

Giá từ 31.496.500 đ
 93 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 344 lít MR-FX43EN
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 344 lít MR-FX43EN

Giá từ 4.925.000 đ
 94 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EN
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EN

Giá từ 21.000.000 đ
 69 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 460 lít MR-F55EH
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 460 lít MR-F55EH

Giá từ 13.090.000 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 206 lít MR-FV24EM
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 206 lít MR-FV24EM

Giá từ 5.098.000 đ
 20 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50EH
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 414 lít MR-V50EH

Giá từ 5.000.000 đ
 51 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 635 lít MR-LA78ER-GSL
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 635 lít MR-LA78ER-GSL

Giá từ 22.650.000 đ
 54 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 365 lít MR-CX46ER
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 365 lít MR-CX46ER

Giá từ 10.500.000 đ
 67 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 217 lít MR-FC25EP
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 217 lít MR-FC25EP

Giá từ 3.080.000 đ
 37 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 580 lít MR-L72EH
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 580 lít MR-L72EH

Giá từ 14.896.613 đ
 20 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric 274 lít MR-FV32EJ
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 274 lít MR-FV32EJ

Giá từ 7.000.000 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EH
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-L78EH

Giá từ 25.900.000 đ
 14 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi 700 lít MR-WXD70J
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi 700 lít MR-WXD70J

Giá từ 61.500.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 358 lít MR-CX46EJ

Giá từ 6.173.000 đ
 55 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 692 lít MR-Z65W
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 692 lít MR-Z65W

Giá từ 75.887.900 đ
 5 nơi bán
Tủ lạnh Mitsubishi 338 lít MR-C41G
So sánh giá

Tủ lạnh Mitsubishi 338 lít MR-C41G

Giá từ 8.800.000 đ
 3 nơi bán

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh Mitsubishi

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh Mitsubishi

Trong số khá nhiều các thương hiệu tủ lạnh có mặt trên thị trường thì tủ lạnh Mitsubishi mang tới cho người tiêu dùng một dòng tủ lạnh cao cấp với thiết kế hiện đại.

1. Nguồn gốc xuất xứ tủ lanh Mitsubishi từ nước nào?

Mitsubishi là một tập đoàn lớn của Nhật Bản nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, mảng thiết bị gia dụng của Mitsubishi vào năm 1921 được tách ra làm 2 thương hiệu riêng biệt gồm Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy. 

tủ lạnh mitsubishi

Tháng 7 năm 2011, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặc cho sự gắn bó dài lâu với người tiêu dùng Việt. Hiện nay, hầu hết các dòng tủ lạnh Mitsubishi trên thị trường Việt Nam là thuộc thương hiệu Mitsubishi Electric.

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc tất cả tủ lạnh Mitsubishi trên thị trường đều được sản xuất nội địa trong nước, mà tùy từng dòng khác nhau mà tủ lạnh Mitsubishi có thể được nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, hoặc thậm chí là từ Nhật Bản.

Tuy có nguồn gốc khác nhau nhưng chất lượng của tủ lạnh Mitsubishi đều đảm bảo để sử dụng một cách tốt nhất.

2. Các loại tủ lạnh Mitsubishi đời mới nhất trên thị trường hiện nay

Là một trong những thương hiệu tủ lạnh tốt nhất trên thị trường, Mitsubishi cũng cố gắng mang tới thị trường khá đa dạng các dòng tủ lạnh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng:

tủ lạnh mitsubishi

- Tủ lạnh Mitsubishi 2 cánh: bao gồm cả loại có ngăn đá trên hoặc loại có ngăn đá dưới. Với đầy đủ các mức dung tích từ tủ lạnh Mitsubishi 206 lít tới 414 lít, 600 lít...đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người dùng.

- Tủ lạnh Mitsubishi side by side

- Tủ lạnh Mitsubishi French Door (cửa Pháp)

- Tủ lạnh Mitsubishi multi door: với nhiều cửa từ 3, 5, 6 cửa...

Nhìn chung, Mitsubishi là thương hiệu tủ lạnh thiên về các dòng tủ lạnh cao cấp, chất lượng, đặc biệt là các dòng tủ lạnh siêu sang dành cho các căn bếp của giới nhà giàu.

3. Chất lượng tủ lạnh Mitsubishi có tốt không?

So sánh với các thương hiệu tủ lạnh khác trên thị trường thì thương hiệu tủ lạnh Mitsubishi có khá nhiều những ưu điểm vượt trội như:

tủ lạnh mitsubishi

- Thiết kế sang trọng với việc sử dụng vỏ tủ bằng hợp kim cao cấp và có ốp kính cường lực tạo cho sản phẩm bề ngoài sang chảnh, và cũng tôn lên vẻ đẹp của căn bếp hiện đại.

- Khả năng làm lạnh tuyệt vời với công nghệ All Around Cooling, công nghệ cấp đông mềm, công nghệ tạo ẩm và quang hợp tiếp diễn trong ngăn chứa rau củ. Ngoài ra, tủ còn có các ngăn ướp lạnh nhanh, ngăn làm đá tự động...tất cả mang tới cho người dùng một dòng tủ lạnh với chất lượng tốt vượt trội.

- Tiết kiệm điện: với công nghệ Neural Inverter, cùng hệ thống cảm biến, tủ lạnh Mitsubishi có thể tự chẩn đoán và điều chỉnh chế độ bảo quản thực phẩm để mang tới khả năng tiết kiệm điện vượt trội nhất.

Ngoài ra, độ bền bỉ là ưu điểm nổi bật của tủ lạnh Mitsubishi, với tuổi thọ lên tới trên chục năm, thậm chí vài chục năm, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng tủ lạnh Mitsubishi.

Nhìn chung, mặc dù có mức giá đắt đỏ, tuy nhiên những gì mà tủ lạnh Mitsubishi mang lại đều khiến người dùng hết sức hài lòng.

Tin tức về Tủ lạnh Mitsubishi

Tham khảo top 4 tủ lạnh 4 cánh Toshiba sở hữu dung tích lớn, tiện nghi tối ưu

Tham khảo top 4 tủ lạnh 4 cánh Toshiba sở hữu dung tích lớn, tiện nghi tối ưu

Tủ lạnh 4 cánh Toshiba được trang bị nhiều công nghệ tiến tiến hiện đang là 1 trong số các thiết bị tủ lạnh được đông đảo người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn thời gian gần đây. Nếu bạn đang tìm hiểu mẫu tủ lạnh này của thương hiệu nổi tiếng Toshiba, thì đừng bỏ qua bài chia sẻ của Websosanh.vn nhé.
Đánh giá chi tiết tủ lạnh Samsung Inverter 348 lít Bespoke RT35CB56448CSV

Đánh giá chi tiết tủ lạnh Samsung Inverter 348 lít Bespoke RT35CB56448CSV

Tủ lạnh Samsung RT35CB56448CSV sở hữu gam màu độc đáo, trẻ trung kết hợp cùng với nhiều công nghệ hiện đại, giúp cho công việc bảo quản, lưu trữ thực phẩm luôn được tươi ngon trong thời gian dài. Cùng Websosanh.vn khám phá ngay thiết bị tủ lạnh thế hệ mới của nhà Samsung này ở bài viết bên dưới nhé!
Gợi ý 4 tủ lạnh Toshiba Inverter có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Gợi ý 4 tủ lạnh Toshiba Inverter có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Mùa hè đến, nhu cầu làm lạnh và bảo quản thực phẩm ngày một tăng cao. Nếu bạn muốn mua một chiếc tủ lạnh có nhiều tính năng mà có giá thành không quá cao thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo Top 4 tủ lạnh Toshiba Inverter nên mua năm 2024 dưới đây.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!