Tủ lạnh Panasonic

8.313 sản phẩm
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV

12.600.000 đ-27%
dienmayphanthanh.com
Tủ Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN
Tới nơi bán

Tủ Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

4.500.000 đ-18%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300L NR-BV331CPKV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300L NR-BV331CPKV

12.850.000 đ-19%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331GPKV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331GPKV

13.900.000 đ-16%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV

Giá từ 18.153.000 đ
 155 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV

Giá từ 9.465.000 đ
 151 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV

Giá từ 4.100.000 đ
 114 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 2 cánh 300 lít NR-BV331BPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 2 cánh 300 lít NR-BV331BPKV

Giá từ 4.020.000 đ
 46 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421WGKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421WGKV

Giá từ 8.908.000 đ
 101 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV

Giá từ 37.000.000 đ
 130 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV
So sánh giá
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

Giá từ 8.000.000 đ
 148 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381VGMV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381VGMV

Giá từ 7.100.000 đ
 71 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN

Giá từ 8.576.000 đ
 50 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN

Giá từ 7.965.000 đ
 49 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WPVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410WPVN

Giá từ 10.060.000 đ
 20 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

Giá từ 8.200.000 đ
 53 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CY558GWV2
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 495 lít NR-CY558GWV2

Giá từ 19.700.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN

Giá từ 6.608.000 đ
 50 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 363 lít NR-BX418GKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 363 lít NR-BX418GKVN

Giá từ 9.899.000 đ
 34 nơi bán
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 363 Lít NR-BD418VSVN
So sánh giá

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 363 Lít NR-BD418VSVN

Giá từ 10.989.000 đ
 7 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BM179SSVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic 152 lít NR-BM179SSVN

Giá từ 4.450.000 đ
 5 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PSVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PSVN

Giá từ 6.300.000 đ
 11 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic 167 lít NR-BM189SSVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic 167 lít NR-BM189SSVN

Giá từ 4.700.000 đ
 5 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

Giá từ 13.000.000 đ
 17 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA228VSV1
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA228VSV1

Giá từ 4.520.000 đ
 19 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL268PKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL268PKVN

Giá từ 6.680.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA228PTV1
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA228PTV1

Giá từ 5.337.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 405 lít NR-TX461GPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 405 lít NR-TX461GPKV

Giá từ 10.400.000 đ
 35 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPS9
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPS9

Giá từ 5.011.500 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421XGKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421XGKV

Giá từ 9.010.000 đ
 96 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít NR-WY720ZHHV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 650 lít NR-WY720ZHHV

Giá từ 90.200.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV

Giá từ 8.205.000 đ
 65 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

Giá từ 7.800.000 đ
 121 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

Giá từ 4.200.000 đ
 159 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV

Giá từ 5.509.000 đ
 70 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351VGMV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351VGMV

Giá từ 7.245.700 đ
 75 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV

Giá từ 8.900.000 đ
 147 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351GKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351GKVN

Giá từ 8.700.000 đ
 34 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 628 lít NR-W631VC-T2
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 628 lít NR-W631VC-T2

Giá từ 25.357.500 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

Giá từ 4.730.000 đ
 95 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280WKVN

Giá từ 8.000.000 đ
 80 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN

Giá từ 9.000.000 đ
 90 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN
So sánh giá

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

Giá từ 6.692.000 đ
 104 nơi bán
Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV

14.800.000 đ-13%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV

15.200.000 đ-24%
dienmayphanthanh.com
Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361BPKV
Tới nơi bán

Tủ Lạnh Panasonic Inverter 325 Lít NR-BV361BPKV

13.250.000 đ-20%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 Lít NR-TV261APSV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 Lít NR-TV261APSV

6.700.000 đ-6%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh Panasonic

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh Panasonic

Trong số khá nhiều  các thương hiệu có mặt trên thị trường hiện nay thì thương hiệu tủ lạnh Panasonic là một trong những cái tên phổ biến được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, đối với nhiều người chưa từng sử dụng tủ lạnh Panasonic thì nguồn gốc xuất xứ của thương hiệu này đồng thời chất lượng tủ lạnh Panasonic có tốt không là điều mà họ khá thắc mắc.

Và để trả lời câu hỏi này, cùng Websosanh tìm hiểu và cho mình câu trả lời:

1. Tủ lạnh Panasonic của nước nào sản xuất?

Có lẽ Panasonic đã là cái tên không quá xa lạ đối với người tiêu dùng. Thương hiệu Panasonic là công ty có tên ban đầu là Matsushita Electric Industrial Co., Ltd được thành lập vào năm 1918, có trụ sở ở Kadoma, tỉnh Osaka của Nhật Bản, chuyên bán các sản phẩm công nghệ điện tử Nhật Bản. Đến năm 2008, công ty được đổi tên thành Panasonic và tung ra thị trường thế giới nhiều sản phẩm nổi tiếng.

tủ lạnh panasonic

Panasonic có mặt từ lâu trên thị trường Việt Nam và thành lập nhà máy sản xuất từ năm 2013. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các dòng tủ lạnh Panasonic trên thị trường đều được sản xuất tại nhà máy trong nước.

Các dòng tủ lạnh Panasonic trên thị trường Việt Nam tùy chủng loại mà được sản xuất tại thị trường trong nước, hoặc là tại Thái Lan, Trung Quốc...hoặc các nhà máy khác của Panasonic tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy có thể sản xuất tại nhiều thị trường khác nhau nhưng chất lượng tủ lạnh Panasonic vẫn đảm bảo bởi được sản xuất trên quy trình chất lượng và đạt tiêu chuẩn mà hãng đưa ra.

2. Panasonic có những loại tủ lạnh nào đời mới nhất trên thị trường hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng, thương hiệu Panasonic cũng đã mang tới thị trường khá đa dạng các dòng tủ lạnh khác nhau, cụ thể:

- Tủ lạnh Panasonic 2 cánh: đây là loại thông dụng và được sử dụng rộng rãi tại các gia đình, với dung tích đa dạng từ các dòng tủ lạnh Panasonic 135l tới 500l, các gia đình có thể hoàn toàn lựa chọn được cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh phù hợp với nhu cầu.

- Tủ lạnh Panasonic side by side

- Tủ lạnh Panasonic multi door

- Tủ lạnh Panasonic cửa Pháp

Ngoài ra, một số model tủ lạnh Panasonic mini với dung tích nhỏ dưới 90l cũng mang tới cho những người độc thân sống 1 mình có một thiết bị bảo quản thực phẩm phù hợp và tiết kiệm điện.

tủ lạnh panasonic

3. Chất lượng tủ lạnh Panasonic có tốt không?

Là một trong những dòng tủ lạnh phổ biến được nhiều người lựa chọn, chính vì thế tủ lạnh Panasonic cũng có khá nhiều những ưu điểm vượt trội như:

- Khả năng bảo quản thực phẩm tốt: không chỉ gây ấn tượng với công nghệ làm lạnh Panorama đặc trưng và multi control giúp người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp ở những ngăn chứa khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản thực khác nhau. Tủ lạnh Panasonic còn được trang bị các công nghệ bảo quản tiên tiến như ngăn cấp đông mềm PrimeFresh, ngăn chứa rau củ Fresh Safe, ngăn ướp lạnh nhanh Extra Cool Zone...tất cả đều mang tới cho người dùng những lựa chọn để bảo quản một cách tốt nhất các loại thực phẩm khác nhau.

- Khả năng ngăn mùi, ngăn vi khuẩn phát triển tốt với công nghệ Ag Clean giúp các thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh giữ được sự tươi ngon và hương vị đặc trưng của mình.

- Khả năng tiết kiệm điện vượt trội nhờ công nghệ Econavi, công nghệ inverter,...giúp tủ lạnh Panasonic phần lớn được gắn 5 sao về tiết kiệm điện.

tủ lạnh panasonic

Ngoài ra, tủ lạnh Panasonic cũng được đánh giá cao về sự bền bỉ trong quá trình sử dụng, với tuổi thọ lên tới cả chục năm, chính vì thế, người sử dụng thường rất hài lòng với số tiền bỏ ra để mua tủ lạnh Panasonic. 

Ngoài ra, với hệ thống trung tâm bảo hành đặt dọc cả nước, người mua có thể hoàn toàn yên tâm khi chẳng may có trục trặc xảy ra sẽ được ngay lập tức xử lý.

 

Tin tức về Tủ lạnh Panasonic

Tìm hiểu chi tiết tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

Tìm hiểu chi tiết tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV là mẫu tủ có thiết kế ngăn đá trên, ngăn lạnh dưới. Ngoài ra thiết bị này còn rất nhiều tiện ích, công nghệ hiện đại khác nữa. Đọc ngay bài đánh giá bên dưới của Websosanh.vn để hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé!
3 ưu thế công nghệ Nanoe-X trên tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV

3 ưu thế công nghệ Nanoe-X trên tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV

Trong cuộc sống hiện đại, việc bảo quản thực phẩm sạch khuẩn là một ưu tiên hàng đầu. Với tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV, công nghệ Nanoe-X được tích hợp để mang đến sự yên tâm trên cho người dùng. Cùng tìm hiểu về 3 lợi ích vượt trội do công nghệ này đem lại.
Top 6 lý do nên chọn mua tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV

Top 6 lý do nên chọn mua tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV

Nếu các tủ lạnh ngăn đông mềm, đá dưới của các thương hiệu khác dung tích ngăn đông mềm chỉ khoảng 27 - 29 lít thì model tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV sở hữu dung tích ngăn đông mềm 32 lít siêu lớn. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng lựa chọn model này vì 6 lý do sau: