Bếp từ Binova

2.795 sản phẩm
Bếp từ Binova BAD 682
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BAD 682

1.890.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Binova BI 107 ID
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 107 ID

3.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Binova BI 207 Induction
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 207 Induction

4.490.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Binova BI 277 ID
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 277 ID

6.500.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ ba Binova BI-5588-ID
So sánh giá

Bếp từ ba Binova BI-5588-ID

Giá từ 7.990.000 đ
 5 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-1101Plus
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-1101Plus

Giá từ 3.510.000 đ
 21 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-608ML
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-608ML

Giá từ 6.342.000 đ
 18 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Binova BI-348-DT
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Binova BI-348-DT

Giá từ 7.841.000 đ
 22 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-558GM
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-558GM

Giá từ 7.372.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-886-ID
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-886-ID

Giá từ 5.461.000 đ
 15 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-776Plus
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-776Plus

Giá từ 5.670.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-268GM
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-268GM

Giá từ 13.603.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-555GM-IC
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-555GM-IC

Giá từ 6.094.000 đ
 17 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-808TL
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-808TL

Giá từ 4.962.000 đ
 41 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-407-IC
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-407-IC

Giá từ 3.641.000 đ
 22 nơi bán
Bếp hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI 208
So sánh giá

Bếp hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI 208

Giá từ 4.398.900 đ
 10 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-277-ID (BI-277ID)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-277-ID (BI-277ID)

Giá từ 2.390.000 đ
 54 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova NO-02
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova NO-02

Giá từ 4.962.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-407-ID
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-407-ID

Giá từ 2.526.000 đ
 36 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-966JP
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-966JP

Giá từ 7.184.000 đ
 21 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-555-IDC
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-555-IDC

Giá từ 5.530.000 đ
 30 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Binova BID-6688
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Binova BID-6688

Giá từ 748.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-666KR-IC
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-666KR-IC

Giá từ 6.423.000 đ
 15 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-969JP
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-969JP

Giá từ 6.050.000 đ
 42 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-999PRO
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-999PRO

Giá từ 11.999.000 đ
 4 nơi bán
Bếp điện từ đôi Binova BI-282TL
So sánh giá

Bếp điện từ đôi Binova BI-282TL

Giá từ 5.999.000 đ
 7 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-1102Plus
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-1102Plus

Giá từ 3.889.000 đ
 22 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-1088GM
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-1088GM

Giá từ 6.860.000 đ
 16 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-1108TK
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-1108TK

Giá từ 6.761.000 đ
 19 nơi bán
Bếp từ đôi Binova BI-368ID
So sánh giá

Bếp từ đôi Binova BI-368ID

Giá từ 6.999.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ ba Binova BI-689GM
So sánh giá

Bếp từ ba Binova BI-689GM

Giá từ 13.200.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova GM-6789T
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova GM-6789T

Giá từ 9.825.000 đ
 17 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-555Plus
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-555Plus

Giá từ 8.812.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-H999Plus
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-H999Plus

Giá từ 12.226.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-339-DT
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-339-DT

Giá từ 7.700.000 đ
 22 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-235-IC
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-235-IC

Giá từ 4.200.000 đ
 37 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-248
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Binova BI-248

Giá từ 2.999.000 đ
 50 nơi bán
Bếp hồng ngoại âm 3 vùng nấu Binova BI-2266-C
So sánh giá

Bếp hồng ngoại âm 3 vùng nấu Binova BI-2266-C

Giá từ 7.290.000 đ
 43 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-886Plus
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-886Plus

Giá từ 13.603.000 đ
 16 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-999AT
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-999AT

Giá từ 10.702.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-202-SP
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-202-SP

Giá từ 5.000.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ Binova BI-1105GM
So sánh giá

Bếp từ Binova BI-1105GM

Giá từ 8.370.000 đ
 20 nơi bán
Bếp từ Binova BI-609ML
So sánh giá

Bếp từ Binova BI-609ML

Giá từ 4.954.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-G668
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Binova BI-G668

Giá từ 7.025.000 đ
 27 nơi bán
Bếp từ Binova BI 217 Induction
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 217 Induction

7.150.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Binova BI 234 I
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 234 I

7.990.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Binova BI 102 SP
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 102 SP

11.500.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Binova BI 101 SP
Tới nơi bán

Bếp từ Binova BI 101 SP

12.750.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ, Bếp từ Binova

Top 4 bếp từ Binova đáng mua nhất hiện nay

Trong thời gian gần đây, nhiều gia đình ở Việt Nam đã có xu hướng chuyển từ bếp gas sang bếp từ. Bởi bếp từ mang đến cho người dùng khả năng nấu nướng hiệu quả, tiết kiệm điện năng một cách tối đa và an toàn tuyệt đối cho người dùng. Trong đó các sản phẩm bếp từ Binova là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao. Bởi bếp từ Binova sở hữu nhiều các tính năng cao cấp, thiết kế sang trọng mà giá thành lại phải chăng. Bạn quan tâm đến bếp từ Binova nhưng vẫn chưa biết nên lựa chọn sản phẩm nào vậy thì còn chần chờ gì mà không tham khảo ngay 4 model được giới thiệu dưới đây nhé. Chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ rất dễ dàng lựa chọn được một sản phẩm như ý muốn.

Bếp từ Binova có ưu điểm nổi bật gì?

Bạn quan tâm đến bếp từ Binova thì tất nhiên sẽ muốn biết đến ưu điểm của các model đến từ thương hiệu này. Hãy cùng tìm hiểu những ưu điểm của bếp từ Binova là gì nhé.

Bếp từ Binova có nhiều các dòng sản phẩm cho người dùng lựa chọn như dòng 1 bếp, 2 bếp, 3 bếp, 4 bếp. Các sản phẩm đều được áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất của Đức.

Bếp từ Binova BI-234-I

Bề mặt của bếp từ Binova sử dụng mặt kính Schott Ceran của Đức có khả năng chống trầy xước, chịu nhiệt cao lên đến 1000 độ C, sốc nhiệt cao tới 800 độ C. 

Bếp được thiết kế với kiểu dáng vô cùng ấn tượng với bề mặt kính phẳng nhẵn và sáng bóng lại còn dễ dàng và vệ sinh khi lau chùi.

An toàn tuyệt đối cho người sử dụng: Bếp từ Binova được trang bị nhiều các tính năng an toàn cho người sử dụng như chức năng cảnh báo nhiệt lượng còn dư, khóa an toàn cho trẻ em…

Khi sử dụng bếp từ Binova mang đến cho người dùng hiệu quả đun nấu lên đến 90% do xoong, nồi chỉ có bề mặt tiếp xúc mặt bếp. Tốc độ đun nấu nhanh chóng, khi nấu không phát sinh nhiệt dư thừa ra bên ngoài không khí.

Top 4 bếp từ Binova đáng mua nhất hiện nay

1. Bếp từ Binova BI-207-Induction

Bếp được thiết kế với 2 bếp nấu có mặt kính màu đen sang trọng thích hợp lắp đặt cho mọi không gian bếp khác nhau. Mặt bếp bằng kính cường lực có khả năng chịu được nhiệt tốt, chống va đập một cách hiệu quả.

Bếp từ Binova BI-207-Induction

Bếp từ Binova BI-207-Induction sử dụng từ tính để đun nấu, nhiệt độ được sinh ra trực tiếp ở đáy nồi giúp nấu chín thức ăn một cách nhanh chóng. Bếp có tổng công suất 3600W được chia thành nhiều mức công suất nhỏ phù hợp với nhiều mục đích nấu nướng khác nhau.

2. Bếp từ Binova BI-234-I

Mặt bếp bằng kính Vitroceramic sang trọng và không kém phần hiện đại. Mặt kính siêu bền có khả năng chịu nhiệt, chịu lực cao. Bếp từ Binova BI-234-I có kích thước mặt kính là 730*420mm và kích thước khoét đá là 685*385mm phù hợp với nhiều các không gian bếp khác nhau.

Bếp có công suất tổng 3800W với lò phải là 1800W và lò trái là 2000W. Bếp sử dụng từ tính để đun nấu với phương pháp nấu này giúp giảm đến 90% lượng điện năng tiêu thụ.

3. Bếp từ Binova BI-334-ID

Binova BI-334-ID có tổng công suất 5000W với công suất lần lượt là 1800W, 1200W và 2000W. Ngoài ra bếp còn được trang bị chế độ Booster nấu nhanh giúp bạn tiết kiệm được thời gian nấu nướng. Bếp được thiết kế với mặt kính màu đen sang trọng thích hợp với những căn bếp sang trọng và hiện đại.

Bếp từ Binova BI-334-ID

Bếp từ Binova BI-334-ID còn được trang bị các chức năng an toàn cho người dùng như cảnh báo nhiệt sư cho vùng nấu, khóa an toàn trẻ em, tự động tắt bếp khi để quên, nhận diện nồi khi không có nồi ở trên bếp…

4. Bếp từ Binova BI-217-Induction

Bếp có công suất nấu như 1800W*2200W cho cả 2 lò và được chia thành nhiều các mức công suất nhỏ thích hợp với nhiều mục đích nấu nướng khác nhau. Bếp từ Binova BI-217-Induction sử dụng nguồn điện 220V-50Hz thích hợp với mạng lưới điện của Việt Nam.

Bếp được trang bị hệ thống an toàn như tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, tự tắt bếp khi người dùng để quên. Chế độ cảnh báo dư nhiệt cho vùng nấu nhằm tránh cho người dùng không bị bỏng khi sử dụng bếp.

Hy vọng với những gợi ý ở trên các bạn sẽ có thêm được sự lựa chọn phù hợp để phục vụ tốt trong việc cho công việc nấu nướng cũng như giúp tôn thêm vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho không gian bếp. Chúc các bạn thành công nhé.

Tin tức về Bếp từ Binova

Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!