Bếp từ - điện từ

149.281 sản phẩm
Bếp từ Bosch PID651DC5E serie 8
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PID651DC5E serie 8

15.390.000 đ-23%
giadunggiatot.vn
BẾP TỪ BOSCH PUC631BB2E tiêu chuẩn châu âu
Tới nơi bán
Bếp từ Bosch PIE631FB1E serie 6
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PIE631FB1E serie 6

11.500.000 đ-42%
giadunggiatot.vn
Bếp từ Bosch PXE601DC1E serie 8
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PXE601DC1E serie 8

17.900.000 đ-38%
giadunggiatot.vn
Bếp từ âm 2 vùng nấu Faster FS 389I
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Faster FS 389I

Giá từ 2.900.000 đ
 41 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Electrolux ETD29MKB
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Electrolux ETD29MKB

Giá từ 660.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ đôi Apechome Lifecook LC-BT45MAX
So sánh giá

Bếp từ đôi Apechome Lifecook LC-BT45MAX

Giá từ 7.969.500 đ
 6 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-N13
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-N13

Giá từ 2.133.200 đ
 43 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Genny 580AT
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Genny 580AT

Giá từ 6.048.900 đ
 10 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-20166 MSD
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Giovani G-20166 MSD

Giá từ 4.999.000 đ
 23 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Spelier SPM-729K Plus
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Spelier SPM-729K Plus

Giá từ 4.348.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Electrolux EHI7260BB
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Electrolux EHI7260BB

Giá từ 5.500.000 đ
 51 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Chefs EH-DIH890N
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Chefs EH-DIH890N

Giá từ 9.000.000 đ
 84 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Silvercrest 2000W
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Silvercrest 2000W

Giá từ 1.400.000 đ
 7 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Napoliz ITC329
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Napoliz ITC329

Giá từ 5.900.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Napoliz ITC816EGO
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Napoliz ITC816EGO

Giá từ 14.990.000 đ
 9 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu SATO BT031
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu SATO BT031

Giá từ 968.000 đ
 6 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-N14
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-N14

Giá từ 3.598.000 đ
 31 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu  Sevilla SV-N10
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-N10

Giá từ 3.480.000 đ
 23 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-666Plus
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ-666Plus

Giá từ 7.000.000 đ
 20 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Hitachi HT-M60S
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Hitachi HT-M60S

Giá từ 6.000.000 đ
 25 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-888IT
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-888IT

Giá từ 3.999.000 đ
 15 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Spelier SPM-528I
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Spelier SPM-528I

Giá từ 3.886.300 đ
 20 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu SCanzy CZ-07H
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu SCanzy CZ-07H

Giá từ 1.721.600 đ
 49 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Capri CR-839KT
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Capri CR-839KT

Giá từ 14.313.000 đ
 25 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Elmich ICE-3485
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Elmich ICE-3485

Giá từ 5.899.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ 702IP
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Canzy CZ 702IP

Giá từ 4.100.000 đ
 66 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ-999DHE
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Canzy CZ-999DHE

Giá từ 4.114.100 đ
 61 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Teka IZ 8320 HS
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Teka IZ 8320 HS

Giá từ 7.332.000 đ
 102 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-AH968ME
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-AH968ME

Giá từ 8.089.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng Topy TP-1372s
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng Topy TP-1372s

Giá từ 4.462.000 đ
 19 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-666688
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-666688

Giá từ 5.040.000 đ
 22 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-1385S
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-1385S

Giá từ 6.000.000 đ
 15 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Faster FS 788HI
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Faster FS 788HI

Giá từ 2.000.000 đ
 94 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Napoliz ITC2SE Bells
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Napoliz ITC2SE Bells

Giá từ 16.020.000 đ
 3 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Dudoff Ivy A5B
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Dudoff Ivy A5B

Giá từ 21.492.800 đ
 13 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB864XR
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Bosch Balay 3EB864XR

Giá từ 7.095.000 đ
 21 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu BlueStone ICB-6629
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu BlueStone ICB-6629

Giá từ 1.480.000 đ
 5 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-M200T
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Sevilla SV-M200T

Giá từ 3.000.000 đ
 66 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-1383S
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Topy TP-1383S

Giá từ 7.518.000 đ
 17 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G-219 DHC
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Giovani G-219 DHC

Giá từ 3.531.600 đ
 42 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Kiwa KI-122GW
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Kiwa KI-122GW

Giá từ 715.000 đ
 11 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Lorca LCE 886
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Lorca LCE 886

Giá từ 2.833.200 đ
 58 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Kanzler KA-3IIH
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Kanzler KA-3IIH

Giá từ 8.690.000 đ
 14 nơi bán
Bếp từ Bosch PXE801DC1E serie 8
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PXE801DC1E serie 8

19.700.000 đ-29%
giadunggiatot.vn
Bếp từ Bosch PXY875DC1E serie 8
Tới nơi bán

Bếp từ Bosch PXY875DC1E serie 8

23.500.000 đ-38%
giadunggiatot.vn
BẾP TỪ BOSCH PUC631BB1E hàng nhập khẩu
Tới nơi bán

BẾP TỪ BOSCH PUC631BB1E hàng nhập khẩu

10.900.000 đ-27%
giadunggiatot.vn
Bếp điện từ Canzy CZ 06H
Tới nơi bán

Bếp điện từ Canzy CZ 06H

2.840.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ

Vài năm trở lại đây người dân nước ta đang hoang mang bởi những tin tức cháy nổ do bếp gas gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu người tiêu dùng mua bếp từ sử dụng ngày càng nhiều nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như sự tiện dụng cho gia đình.

Hiểu được điều này nên chúng tôi muốn cung cấp thêm cho các bạn một số thông tin về bếp từ nhằm hiểu thêm về sản phẩm này. Để có thể lựa chọn được một sản phẩm tốt nhất để sử dụng.

Bếp từ là gì?

Bếp từ là một thiết bị nấu ăn sử dụng điện từ trường để làm nóng xoong nồi, để từ đó nấu chín thức ăn ở bên trong. Mặt bếp được cấu tạo bằng phẳng và khi nấu thì bề mặt xung quanh sẽ nóng lên rất ít hoặc không bị nóng.

Khi bếp bắt đầu đi vào hoạt động thì dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây đồng được đặt ở dưới mặt kính của bếp từ đó sinh ra dòng từ trường ở trong phạm vi vài milimet ở trên mặt bếp, để từ đó đun nóng nồi có đế nhiễm từ giúp làm chín cho thức ăn một cách nhanh chóng.

Ưu điểm của bếp từ

Sau đây là một số những ưu điểm của bếp từ mà các bạn đang quan tâm đến sản phẩm này nên biết:

• Tập trung tỏa nhiệt ở vùng đế nồi tiếp xúc với bếp do đó sẽ giúp tiết kiệm được điện năng, thức ăn cũng được đun sôi và nấu chín nhanh hơn so với các loại bếp khác.

• Bề mặt của bếp được làm bằng các chất liệu như Ceramic, kính chịu nhiệt, kính Schott mang đến sự an toàn cho người sử dụng và giúp bạn dễ dàng vệ sinh bếp sau khi sử dụng.

• Bếp từ có sự đa dạng về kiểu dáng nên thích hợp cho mọi đối tượng với 2 loại bếp chính đó là bếp từ đơn và bếp từ đôi. Với bếp từ đơn thì thích hợp cho những không gian bếp nhỏ, bếp từ đôi thích hợp với không gian có diện tích lớn.

• Giá thành của bếp từ cũng khá phù hợp với hầu hết nguồn tài chính của người tiêu dùng ở nước ta. Dòng sản phẩm này có các mức giá từ thấp đến cao phù hợp với nhu cầu của từng gia đình.

• An toàn cho người sử dụng với công nghệ nấu không khói, tự động ngắt khi bếp hoạt động quá tải hay sử dụng nồi không thích hợp hay điện áp cao, điện áp thấp.

Giới thiệu một số bếp từ giá rẻ bạn có thể tham khảo

Sau đây là một số các mẫu bếp từ để các bạn có thể tham khảo nếu như đang có nhu cầu tậu một chiếc bếp để sử dụng.

1. Bếp từ Sunhouse SHD6149

Bếp từ Sunhouse SHD6149

Bếp được thiết kế với kiểu dáng gọn đẹp, có màu sắc kết hợp với họa tiết sang trọng, bắt mắt. Được trang trí với bề mặt kính chịu nhiệt siêu bền, có khả năng chịu được mức nhiệt lên đến 600 độ C, dễ dàng trong việc lau chùi, vệ sinh. Với mâm từ được làm bằng đồng giúp làm tăng tuổi thọ sử dụng. Giá: 550.000 đồng.

2. Bếp từ Electrolux ETD29KC

Bếp từ Electrolux ETD29KC

Được thiết kế với màu đen sang trọng giúp làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho không gian bếp của nhà bạn. Bếp có bảng điều khiển cảm ứng, có màn hình LED rõ ràng, giúp dễ dàng quan sát và dễ dàng thao tác. Với công suất 2000W được chia làm 8 mức công suất nên bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh một cách linh hoạt. Giá: 1.090.000 đồng.

3. Bếp từ BlueStone ICB-6728

Bếp từ BlueStone ICB-6728

Là loại bếp từ đơn được thiết kế gọn đẹp, hoạt động với công suất 2000W giúp làm nóng nhanh, giúp tiết kiệm được điện nay. Có quạt tản nhiệt được thiết kế với cỡ lớn mang lại hiệu suất làm mát cho bếp một cách tối ưu, kéo dài được tuổi thọ cho sản phẩm. Giá: 835.000 đồng.

4. Bếp từ hồng ngoại Sunhouse SHB9105MT

Bếp từ hồng ngoại Sunhouse SHB9105MT

Sản phẩm này được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha mang đến sự sang trọng, thời thượng. Bếp từ hồng ngoại Sunhouse SHB9105MT được trang bị với công suất lớn lên đến 3600 W mang đến khả năng làm nóng nhanh gấp 2 lần. Bếp cực mỏng chỉ 0.4 cm, dễ dàng lắp đặt âm bếp cho không gian bếp trở nên rộng rãi. Giá: 3.090.000 đồng.

5. Bếp từ Kangaroo KG419i

Bếp từ Kangaroo KG419i

Bếp được thiết kế với màu cà phê sữa nhẹ nhàng kèm thêm các hoa văn thanh thoát mang đến sự sang trọng cho không gian bếp. Mặt bếp được làm bằng chất liệu Titanium mang đến khả năng chịu nhiệt cao, độ bền vượt trội. Giá: 1.390.000 đồng.

Tin tức về Bếp từ - điện từ

Bếp từ đa vùng nấu Bosch hiện đại, sang trọng và tiện nghi

Bếp từ đa vùng nấu Bosch hiện đại, sang trọng và tiện nghi

Trên thị trường hiện nay, rất dễ để chúng ta tìm thấy những chiếc bếp từ có giá thành rẻ. Tuy nhiên để tìm được chiếc bếp có chất lượng và độ bền tốt thì không phải dễ. Để bạn có thêm nhiều lựa chọn, Websosanh.vn sẽ giới thiệu đến bạn top 4 bếp từ Bosch được sử dụng nhiều hiện nay.
Bật mí cách sử dụng bếp từ Kangaroo KG20IC2 đúng cách

Bật mí cách sử dụng bếp từ Kangaroo KG20IC2 đúng cách

Bếp từ Kangaroo KG20IC2 không chỉ là một thiết bị nấu nướng thông thường mà còn mang lại cho người dùng nhiều sự tiện lợi và an toàn. Hãy cùng Websosanh.vn tìm hiểu chi tiết sản phẩm cũng như cách sử dụng bếp từ Kangaroo KG20IC2 một cách chính xác và hiệu quả nhé.
Bếp từ Lock&Lock EJI411: Sang trọng, hiện đại và có tính ứng dụng cao

Bếp từ Lock&Lock EJI411: Sang trọng, hiện đại và có tính ứng dụng cao

Với thiết kế đẹp mắt cùng các tính năng thông minh, bếp từ Lock&Lock EJI411 không chỉ mang lại sự tiện lợi trong việc nấu ăn mà còn đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng. Hãy cùng Websosanh.vn khám phá thêm về những tính năng ưu việt của bếp từ Lock&Lock EJI411 trong bài viết dưới đây.
Nấu ăn dễ dàng và thuận tiện cùng bếp từ Samsung NZ64B5066FK/SV

Nấu ăn dễ dàng và thuận tiện cùng bếp từ Samsung NZ64B5066FK/SV

Bếp từ Samsung NZ64B5066FK/SV là một sản phẩm tiến bộ vượt trội về công nghệ, nó còn là biểu tượng cho không gian bếp hiện đại. Hãy cùng Websosanh.vn khám phá chi tiết hơn về Bếp Từ Samsung NZ64B5066FK/SV và những lợi ích mà sản phẩm mang lại cho không gian bếp của bạn.
Bếp từ Sato: Lựa chọn hoàn hảo cho gian bếp Việt

Bếp từ Sato: Lựa chọn hoàn hảo cho gian bếp Việt

Nếu bạn đang phân vân rằng liệu dòng bếp từ Sato có thật sự tốt không thì hãy đến với bài viết của chúng tôi hôm nay. Websosanh.vn sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về hãng Sato cùng top 3 sản phẩm hiện nay đang được ưa chuộng nhất.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!