Chính trị - Triết học

956 sản phẩm
Nền dân trị Mỹ - Lexis De Tocqueville
So sánh giá

Nền dân trị Mỹ - Lexis De Tocqueville

Giá từ 206.250 đ
 3 nơi bán
Nền đạo đức tin lành và tinh thần chủ nghĩa tư bản
So sánh giá
Sự an ủi của triết học
So sánh giá

Sự an ủi của triết học

Giá từ 75.650 đ
 6 nơi bán
Báo tuổi trẻ 40 năm hình thành & phát triển
So sánh giá

Báo tuổi trẻ 40 năm hình thành & phát triển

Giá từ 144.500 đ
 3 nơi bán
Lịch sử triết học phương tây
So sánh giá

Lịch sử triết học phương tây

Giá từ 91.000 đ
 3 nơi bán
Hoài vọng phương Đông
So sánh giá

Hoài vọng phương Đông

Giá từ 25.500 đ
 4 nơi bán
Nước Đức Thế Kỷ XIX
So sánh giá

Nước Đức Thế Kỷ XIX

Giá từ 92.565 đ
 3 nơi bán
Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama
So sánh giá

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama

Giá từ 109.560 đ
 3 nơi bán
Tứ thư bình giải luận ngữ mạnh tử đại học trung dung
So sánh giá
Những Nền Mỹ Thuật Ngoài Phương Tây
So sánh giá

Những Nền Mỹ Thuật Ngoài Phương Tây

Giá từ 158.400 đ
 3 nơi bán
Nền Tảng Văn Minh Phương Tây
So sánh giá

Nền Tảng Văn Minh Phương Tây

Giá từ 284.050 đ
 4 nơi bán
Bài Học Israel
So sánh giá

Bài Học Israel

Giá từ 92.400 đ
 5 nơi bán
G.W.F.Hegel Hiện Tượng Học Tinh Thần - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
So sánh giá
Zarathustra Đã Nói Như Thế
So sánh giá

Zarathustra Đã Nói Như Thế

Giá từ 170.000 đ
 6 nơi bán
Du Hành Qua Những Đỉnh Cao Trí Tuệ
So sánh giá

Du Hành Qua Những Đỉnh Cao Trí Tuệ

Giá từ 88.000 đ
 3 nơi bán
Phương Đông lướt ngoài cửa sổ
So sánh giá

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Giá từ 112.000 đ
 3 nơi bán
Tôn Tử binh pháp và 36 kế
So sánh giá

Tôn Tử binh pháp và 36 kế

Giá từ 80.000 đ
 10 nơi bán
Heidegger Và Con Hà Mã Bước Qua Cổng Thiên Đường
So sánh giá
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
So sánh giá

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Giá từ 37.000 đ
 6 nơi bán
Tri thức khách quan - K. Popper
So sánh giá

Tri thức khách quan - K. Popper

Giá từ 108.000 đ
 4 nơi bán
LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ
So sánh giá

LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ

Giá từ 86.756 đ
 7 nơi bán
Lão Tử Đạo Đức Kinh Giải Luận
So sánh giá

Lão Tử Đạo Đức Kinh Giải Luận

Giá từ 152.000 đ
 4 nơi bán
Lịch sử triết học phương Đông - Doãn Chính
So sánh giá

Lịch sử triết học phương Đông - Doãn Chính

Giá từ 133.200 đ
 11 nơi bán
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
So sánh giá
Chính trị luận - Aristotle
So sánh giá

Chính trị luận - Aristotle

Giá từ 126.750 đ
 8 nơi bán
Anh Em Nhà Himmler
So sánh giá

Anh Em Nhà Himmler

Giá từ 88.420 đ
 7 nơi bán
Di chúc của chủ tịch hồ chí minh (19.5.1890 - 02.9.1969)
So sánh giá
Triết Học Descartes
So sánh giá

Triết Học Descartes

Giá từ 148.300 đ
 5 nơi bán
Di sản Phương Đông
So sánh giá

Di sản Phương Đông

Giá từ 392.700 đ
 4 nơi bán
Châm cứu và nền triết học viễn Đông
So sánh giá

Châm cứu và nền triết học viễn Đông

Giá từ 20.000 đ
 4 nơi bán
Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Bụt
So sánh giá

Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Bụt

Giá từ 101.250 đ
 12 nơi bán
Khổng Tử tinh hoa - Vu Đan
So sánh giá

Khổng Tử tinh hoa - Vu Đan

Giá từ 47.545 đ
 7 nơi bán
Nhập môn Triết học Đông Phương - Thu Giang Nguyễn Duy Cần
So sánh giá
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
So sánh giá

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Giá từ 54.900 đ
 6 nơi bán
Từ Điển Triết Học Hegel
So sánh giá

Từ Điển Triết Học Hegel

Giá từ 137.500 đ
 3 nơi bán
Những thời khắc quyết định
So sánh giá

Những thời khắc quyết định

Giá từ 207.804 đ
 4 nơi bán
Kinh Dịch Ngô Tất Tố
So sánh giá

Kinh Dịch Ngô Tất Tố

Giá từ 161.250 đ
 4 nơi bán
Thái Căn Đàm - Tinh hoa xử thế phương Đông
So sánh giá

Thái Căn Đàm - Tinh hoa xử thế phương Đông

Giá từ 83.000 đ
 4 nơi bán

Thông tin về Sách, Sách chuyên ngành, Chính trị - Triết học

Những điều cơ bản cần biết về chính trị - triết học

Chính trị - triết học là hai bộ môn chúng ta thường thấy tại cấp bậc giáo dục đại học, cao đẳng,.. Giáo dục chính trị và triết học sẽ giúp học sinh, sinh viên hình thành tư duy và quan điểm chính trị và triết học cho riêng bản thân, đồng thời sẽ giúp định hướng học sinh đi theo con đường đúng đắn. Như vậy để hiểu chính trị và triết học là gì và những điều gì mà chúng ta cần biết về chính trị và triết học thì bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.

 

 

Bộ sách chính trị hay

Những điều cần biết về chính trị

 

Khái niệm

Chính trị về quan niệm chung thì nó là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các gia cấp trong cùng một quốc gia để giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước. Từ khi hình thành chính trị, thì nó đã tác động rất nhiều đến rất nhiều khía cạnh của một xã hội, ảnh hưởng đến quá trình tồn tại và phát triển của một quốc gia một dân tộc. Tuy nhiên quan điểm chính trị tại mỗi quốc gia tại mỗi khu vực lại không hề giống nhau.

 

Nguồn gốc kinh tế chính trị

Khi chính trị ra đời, chính trị luôn gắn liền với giai cấp và nhà nước, chi tiết hơn nữa thì nó có có liên quan chặt chẽ đến tư hữu và tư liệu sản xuất. Tư hữu tư liệu sản xuất là những của cải dư thừa của xã hội, đây chính là nguồn gốc của sự phát triển kinh tế. Tư liệu tư hữu nhiều thì kinh tế càng phát triển, nhưng để bảo vệ và tranh giành những tư hữu và tư liệu sản xuất đó thì các tầng lớp giai cấp trên đã đưa ra các đạo luật hoặc cưỡng chế các tầng lớp dưới. Chính trị được nhiều nhà phê bình nhận định rằng chính trị là lợi ích, liên quan đến vấn đề phân chia lợi ích trong xã hội. 

 

Bản chất của chính trị

Mối quan hệ chính trị: Chính trị là sự thể hiện mối quan hệ giữa các giai cấp khác nhau, chính trị được lập ra cũng nhằm mục đích để phân chia trật tự các mối quan hệ.

Đảng phái, Nhà nước: Chính trị sẽ giúp hình thành các Đảng phái, Nhà nước để các giai cấp thống trị có thể đạt được mục đích cá nhân. 

Quyền lực chính trị: Quyền lực chính trị sẽ thể hiện được quyền lợi và sự thống trị của giai cấp đứng đầu đối với đất nước.

 

 

Bản chất của chính trị là sự phân chia giai cấp

Những điều cần biết về triết học

 

Khái niệm

Triết học là một trong những bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung, vấn đề cơ bản của con người, thế giới quan. So với các bộ khoa học khác thì triết học được nhận diện ở khả năng giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề.

 

Các học thuyết triết học cơ bản

Chủ nghĩa duy vật: Chủ nghĩa duy vật có quan niệm rằng thứ duy nhất được coi là tồn tại đó chính là vật chất, mọi sự vật đều được cấu tạo từ vật chất, hiện tượng là kết quả của hoạt động vật chất.

Chủ nghĩa duy tâm: Chủ nghĩa duy tâm là một trường phái đối lập với chủ nghĩa duy vật, họ khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và đều thuộc về tâm thức.

Chủ nghĩa hiện thực: Chủ nghĩa hiện là một trào lưu lưu nghệ thuật, giúp phơi bày những hiện thực trong đời sống xã hội, lấy chủ thể con người là đối tượng sáng tác.

Chủ nghĩa duy danh: Chủ nghĩa duy danh là một trong những quan điểm siêu hình, cho rằng những tiên đề trừu tượng và phổ quát đều tồn tại trong khi những vật trừu tượng thì không.

Chủ nghĩa duy lý: Chủ nghĩa duy lý có vai trò nhấn mạnh lý trí của con người. 

Chủ nghĩa kinh nghiệm: Mọi học thuyết đều phải dựa trên cơ sở kiến thức và các giác quan của con người.

 

 

Triết học

 

Bài viết trên chắc hẳn đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về Chính trị - Triết học, từ đó giúp bạn hiểu được sâu hơn về vai trò của chính trị và triết học trong đời sống hàng ngày, trong giáo dục và sự phát triển của nhân loại.

Tin tức về Chính trị - Triết học

Bật mí cách sử dụng bếp từ Kangaroo KG20IC2 đúng cách

Bật mí cách sử dụng bếp từ Kangaroo KG20IC2 đúng cách

Bếp từ Kangaroo KG20IC2 không chỉ là một thiết bị nấu nướng thông thường mà còn mang lại cho người dùng nhiều sự tiện lợi và an toàn. Hãy cùng Websosanh.vn tìm hiểu chi tiết sản phẩm cũng như cách sử dụng bếp từ Kangaroo KG20IC2 một cách chính xác và hiệu quả nhé.
Khám phá 3 mẫu điều hòa LG đang “cháy hàng” tại tongkhodieuhoalg.com

Khám phá 3 mẫu điều hòa LG đang “cháy hàng” tại tongkhodieuhoalg.com

Mùa hè đang đến gần, chính vì thế mà nhu cầu sử dụng điều hòa đang tăng cao. Bạn đang muốn mua điều hòa nhưng chưa biết hãng nào, dòng nào dùng bền mà tốn ít tiền điện. Bài viết này của Websosanh.vn sẽ giới thiệu đến bạn 3 mẫu điều hòa LG đang hot nhất mùa hè này.
Hướng dẫn cách lắp máy sấy quần áo dạng tủ (Sunhouse, Kangaroo, Panasonic)

Hướng dẫn cách lắp máy sấy quần áo dạng tủ (Sunhouse, Kangaroo, Panasonic)

Tủ sấy quần áo là thiết bị làm khô quần áo nhỏ gọn, dễ sử dụng. Tuy nhiên, các loại tủ sấy quần áo trên thị trường rất đa dạng từ thiết kế đến thương hiệu. Mỗi kiểu lại có cách lắp ráp khác nhau, chính vì vậy, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách lắp máy sấy quần áo Sunhouse, Kangaroo... chi tiết.
Quạt bàn Senko B1616: Làm mát tiện lợi, giá phải chăng!

Quạt bàn Senko B1616: Làm mát tiện lợi, giá phải chăng!

Với thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất làm mát vừa phải và mức giá phải chăng, quạt bàn Senko B1616 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những không gian nhỏ và sinh viên, người lao động đang trọ học tại thành phố.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!