Bán hàng cùng Websosanh
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!
[ WHR  ]  Sale giữa  tháng

Những điều cơ bản cần biết về chính trị - triết học

Chính trị - triết học là hai bộ môn chúng ta thường thấy tại cấp bậc giáo dục đại học, cao đẳng,.. Giáo dục chính trị và triết học sẽ giúp học sinh, sinh viên hình thành tư duy và quan điểm chính trị và triết học cho riêng bản thân, đồng thời sẽ giúp định hướng học sinh đi theo con đường đúng đắn. Như vậy để hiểu chính trị và triết học là gì và những điều gì mà chúng ta cần biết về chính trị và triết học thì bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.

 

 

Bộ sách chính trị hay

Những điều cần biết về chính trị

 

Khái niệm

Chính trị về quan niệm chung thì nó là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các gia cấp trong cùng một quốc gia để giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước. Từ khi hình thành chính trị, thì nó đã tác động rất nhiều đến rất nhiều khía cạnh của một xã hội, ảnh hưởng đến quá trình tồn tại và phát triển của một quốc gia một dân tộc. Tuy nhiên quan điểm chính trị tại mỗi quốc gia tại mỗi khu vực lại không hề giống nhau.

 

Nguồn gốc kinh tế chính trị

Khi chính trị ra đời, chính trị luôn gắn liền với giai cấp và nhà nước, chi tiết hơn nữa thì nó có có liên quan chặt chẽ đến tư hữu và tư liệu sản xuất. Tư hữu tư liệu sản xuất là những của cải dư thừa của xã hội, đây chính là nguồn gốc của sự phát triển kinh tế. Tư liệu tư hữu nhiều thì kinh tế càng phát triển, nhưng để bảo vệ và tranh giành những tư hữu và tư liệu sản xuất đó thì các tầng lớp giai cấp trên đã đưa ra các đạo luật hoặc cưỡng chế các tầng lớp dưới. Chính trị được nhiều nhà phê bình nhận định rằng chính trị là lợi ích, liên quan đến vấn đề phân chia lợi ích trong xã hội. 

 

Bản chất của chính trị

Mối quan hệ chính trị: Chính trị là sự thể hiện mối quan hệ giữa các giai cấp khác nhau, chính trị được lập ra cũng nhằm mục đích để phân chia trật tự các mối quan hệ.

Đảng phái, Nhà nước: Chính trị sẽ giúp hình thành các Đảng phái, Nhà nước để các giai cấp thống trị có thể đạt được mục đích cá nhân. 

Quyền lực chính trị: Quyền lực chính trị sẽ thể hiện được quyền lợi và sự thống trị của giai cấp đứng đầu đối với đất nước.

 

 

Bản chất của chính trị là sự phân chia giai cấp

Những điều cần biết về triết học

 

Khái niệm

Triết học là một trong những bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung, vấn đề cơ bản của con người, thế giới quan. So với các bộ khoa học khác thì triết học được nhận diện ở khả năng giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề.

 

Các học thuyết triết học cơ bản

Chủ nghĩa duy vật: Chủ nghĩa duy vật có quan niệm rằng thứ duy nhất được coi là tồn tại đó chính là vật chất, mọi sự vật đều được cấu tạo từ vật chất, hiện tượng là kết quả của hoạt động vật chất.

Chủ nghĩa duy tâm: Chủ nghĩa duy tâm là một trường phái đối lập với chủ nghĩa duy vật, họ khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và đều thuộc về tâm thức.

Chủ nghĩa hiện thực: Chủ nghĩa hiện là một trào lưu lưu nghệ thuật, giúp phơi bày những hiện thực trong đời sống xã hội, lấy chủ thể con người là đối tượng sáng tác.

Chủ nghĩa duy danh: Chủ nghĩa duy danh là một trong những quan điểm siêu hình, cho rằng những tiên đề trừu tượng và phổ quát đều tồn tại trong khi những vật trừu tượng thì không.

Chủ nghĩa duy lý: Chủ nghĩa duy lý có vai trò nhấn mạnh lý trí của con người. 

Chủ nghĩa kinh nghiệm: Mọi học thuyết đều phải dựa trên cơ sở kiến thức và các giác quan của con người.

 

 

Triết học

 

Bài viết trên chắc hẳn đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về Chính trị - Triết học, từ đó giúp bạn hiểu được sâu hơn về vai trò của chính trị và triết học trong đời sống hàng ngày, trong giáo dục và sự phát triển của nhân loại.

So sánh, tìm kiếm giúp mua được giá rẻ, uy tín và tốt nhất