Điều hòa - Máy lạnh Funiki

5.535 sản phẩm
Điều hòa Funiki 1 chiều 9000 BTU HSC09TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki 1 chiều 9000 BTU HSC09TMU

4.190.000 đ
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa Funiki 1 chiều 12000 BTU HSC12TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki 1 chiều 12000 BTU HSC12TMU

5.450.000 đ-22%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 9000 BTU HIC09TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 9000 BTU HIC09TMU

5.200.000 đ-4%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1
Tới nơi bán

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24.000BTU CC24MMC1

18.500.000 đ-7%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC18TMM gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC18TMM gas R-32

Giá từ 8.900.000 đ
 3 nơi bán
Điều hòa âm trần Funiki Inverter 19000 BTU 1 chiều CIC19MMC gas R-32
So sánh giá
Điều hòa âm trần Funiki Inverter 36000 BTU 1 chiều CIC36MMC gas R-32
So sánh giá
Điều hoà Funiki 2 chiều 36000 BTU CH36MMC1 gas R-410A
So sánh giá

Điều hoà Funiki 2 chiều 36000 BTU CH36MMC1 gas R-410A

Giá từ 28.300.000 đ
 22 nơi bán
Điều hoà Funiki 2 chiều 50000 BTU CH50MMC1 gas R-410A
So sánh giá

Điều hoà Funiki 2 chiều 50000 BTU CH50MMC1 gas R-410A

Giá từ 32.200.000 đ
 17 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SBH18 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SBH18 gas R-22

Giá từ 9.800.000 đ
 21 nơi bán
Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SPH24T gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SPH24T gas R-22

Giá từ 13.000.000 đ
 11 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SPC18 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SPC18 gas R-22

Giá từ 9.300.000 đ
 8 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SC18
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SC18

Giá từ 8.500.000 đ
 10 nơi bán
Điều hòa Funiki 25000 BTU 1 chiều FC25 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 25000 BTU 1 chiều FC25 gas R-410A

Giá từ 17.380.000 đ
 12 nơi bán
Điều hòa Funiki Inverter 9000 BTU 2 chiều HIH09TMU gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều FH25 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều FH25 gas R-410A

Giá từ 18.190.000 đ
 10 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MAC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MAC gas R-410A

Giá từ 6.080.000 đ
 5 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều CH18 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều CH18 gas R-22

Giá từ 15.360.000 đ
 23 nơi bán
Điều hòa Funiki 100000 BTU 2 chiều FH100 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 100000 BTU 2 chiều FH100 gas R-410A

Giá từ 28.397.000 đ
 23 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SSH09
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SSH09

Giá từ 5.170.000 đ
 3 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MMC gas R-410A

Giá từ 4.500.000 đ
 28 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC-18MMC gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC-18MMC gas R-32

Giá từ 8.000.000 đ
 49 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TAX gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TAX gas R-32

Giá từ 4.700.000 đ
 26 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TAX gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TAX gas R-32

Giá từ 3.600.000 đ
 21 nơi bán
Điều hòa tủ đứng Funiki 50000 BTU 1 chiều FC-50MMC1 gas R-410A
So sánh giá
Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều CH50MMC1 (CH-50MMC1) gas R-410A
So sánh giá
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09 TAX gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09 TAX gas R-32

Giá từ 3.600.000 đ
 12 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SSH18 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SSH18 gas R-22

Giá từ 9.200.000 đ
 4 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12MMC gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12MMC gas R-32

Giá từ 4.140.000 đ
 44 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều SC09MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều SC09MMC gas R-410A

Giá từ 3.240.000 đ
 30 nơi bán
Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 1 chiều SIC12N gas R-410A
So sánh giá
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SSH12
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SSH12

Giá từ 6.150.000 đ
 4 nơi bán
Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều CC50 gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều CC50 gas R-32

Giá từ 27.650.000 đ
 39 nơi bán
Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SBH24
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SBH24

Giá từ 13.200.000 đ
 9 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SBH12 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SBH12 gas R-22

Giá từ 6.400.000 đ
 21 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều SBC09 (SBC-09) gas R-410A
So sánh giá
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC18TMU gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC18TMU gas R-32

Giá từ 7.870.000 đ
 171 nơi bán
Điều hòa Funiki HSC09MMC2 9000 1 Chiều
So sánh giá

Điều hòa Funiki HSC09MMC2 9000 1 Chiều

Giá từ 4.650.000 đ
 3 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều Inverter HSIC09TMU gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều FC18 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều FC18 gas R-22

Giá từ 6.590.000 đ
 49 nơi bán
Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều FC50 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều FC50 gas R-22

Giá từ 16.220.000 đ
 59 nơi bán
Điều hòa Funiki 27000 BTU 2 chiều FH27 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 27000 BTU 2 chiều FH27 gas R-22

Giá từ 16.500.000 đ
 32 nơi bán
Điều hòa Funiki 100000 BTU 1 chiều FC100MCC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 100000 BTU 1 chiều FC100MCC gas R-410A

Giá từ 54.400.000 đ
 36 nơi bán
Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều SC24MMC2 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều SC24MMC2 gas R-410A

Giá từ 11.030.000 đ
 37 nơi bán
Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU

4.950.000 đ-17%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1
Tới nơi bán

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36.000BTU CC36MMC1

27.650.000 đ-5%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa tủ đứng Funiki FC36MMC 1 chiều 36.000BTU
Tới nơi bán

Điều hòa tủ đứng Funiki FC36MMC 1 chiều 36.000BTU

24.000.000 đ-8%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 24000 BTU HIC24TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 24000 BTU HIC24TMU

13.250.000 đ-9%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn

Thông tin về Điện lạnh, Điều hòa - Máy lạnh, Điều hòa - Máy lạnh Funiki

Tìm hiểu về thương hiệu điều hòa Funiki

Là một trong những thương hiệu nổi tiếng, điều hòa Funiki mang tới cho người sử dụng một dòng điều hòa giá rẻ phù hợp với túi tiền của đại đa số người sử dụng Việt Nam và kiểu dáng hiện đại, ngày càng được cải tiến về mặt chất lượng.

1. Điều hòa Funiki của nước nào sản xuất?

Mặc dù có cái tên khá là "nước ngoài" nhưng điều hòa Funiki lại là sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát - một trong những cái tên rất nổi tiếng của Việt Nam. Hòa Phát nổi tiếng với các sản phẩm thép, thiết bị công trình,...và điều hòa Funiki Hòa Phát cũng là một trong những dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại nhiều các công trình tòa nhà, nhà máy...

Nói một cách ngắn gọn thì thương hiệu điều hòa Funiki là dòng điều hòa của Việt Nam, được sản xuất tại Việt Nam và mang tới cho người sư dụng lựa chọn tuyệt vời.

2. Có những dòng điều hòa Funiki nào mới nhất trên thị trường hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng khác nhau từ người dùng thì thương hiệu Funiki Hòa Phát cũng mang tới cho thị trường khá đa dạng các dòng máy lạnh - điều hòa khác nhau:

- Điều hòa treo tường Funiki

- Điều hòa cây - tủ đứng Funiki

- Điều hòa âm trần Funiki

Người dùng cũng có các sự lựa chọn đa dạng với điều hòa Funiki 1 chiều/2 chiều, loại từ 9000btu tới 12000btu,...các dòng điều hòa Funiki mới nhất cũng được trang bị công nghệ inverter để mang tới cho người sử dụng sự lựa chọn hiện đại, tiết kiệm điện.

3. Chất lượng điều hòa Funiki có tốt không?

Ưu điểm lớn nhất của máy lạnh Funiki đó chính là khả năng tiết kiệm điện hơn hẳn so với các dòng điều hòa máy lạnh khác trên thị trường như điều hòa Gree, Midea, hay điều hòa Sanyo...đặc biệt là các dong điều hòa Funiki R32 đời mới, với việc sử dụng gas lạnh thế hệ mới.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm điện, điều hòa Funiki với dàn trao đổi nhiệt được chế tạo bằng hợp kim nhôm tản nhiệt màu xanh có thể chống không khí mặn nước, nước mưa và các tác nhân gây mòn khác. Do đó, độ bền của điều hòa Funiki cũng là yếu tố mà người dùng có thể hoàn toàn yên tâm, đặc biệt hầu hết các dòng điều hòa Funiki đều được bảo hành chính hãng tới 30 tháng.

Tuy nhiên, điều hòa Funiki có nhược điểm là không có nhiều kiểu dáng thiết kế khác nhau nên sẽ hạn chế trong quá trình chọn lựa được điều hòa phù hợp với những không gian khác nhau. Ngoài ra, máy điều hòa Funiki cũng không được đánh giá cao về khả năng làm lạnh nhanh. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu làm lạnh phòng thì máy lạnh Funiki tỏ ra là dòng điều hòa có không khí làm lạnh thoáng đãng và dễ chịu, không gây ra những mùi khó chịu nhưn những dòng điều hòa khác.

4. Cách kích hoạt bảo hành điện tử và địa chỉ các trung tâm bảo hành Funiki

Nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, tối ưu hóa các lợi ích của khách hàng, Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc triển khai hình thức “Bảo hành điện tử". Đây là hình thức mới mà hãng mong muốn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như việc đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng tốt hơn. Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần thực hiện kích hoạt bảo hành ngay sau khi mua sản phẩm, theo các cách sau:

Cách 1: Cú pháp đăng ký: HPG(cách)Serial sản phẩm(cách)Tên KH(cách)số điện thoại KH(cách)Tỉnh(cách)Huyện gửi 8100 (1000đ/1 sms)

Ví dụ: HPG 84R16C100156 Nguyen 01656123456 TuyenQuang SonDuong gửi 8100

Cách 2: Liên hệ tổng đài CSKH 0932 780 176

Ghi chú: đối với sản phẩm điều hòa chỉ cần nhập số serial cục lạnh Cách 2: Truy cập website baohanhdienlanh.hoaphat.com.vn và làm theo hướng dẫn

Cách 3: Gọi điện về tổng đài miễn phí 0932 780 176 để được tổng đài viên của hãng trợ giúp kích hoạt

Các trung tâm bảo hành Funiki trên toàn quốc:

Hotline: 1800 1022

TRUNG TÂM BẢO HÀNH FUNIKI TẠI HÀ NỘI:

Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 024.62797080/ 024.39334735 * Fax: 024.62797079

TRUNG TÂM BẢO HÀNH FUNIKI TẠI ĐÀ NẴNG:

Số 171 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tel: 0236.3724567 * Fax: 0236.3720343

TRUNG TÂM BẢO HÀNH FUNIKI TẠI TP.HCM:

Số 641 – 643 Điện Biên Phủ, P. 25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: 028.38404688/ 0908 171 070 * Fax: 028.38409604

Tin tức về Điều hòa - Máy lạnh Funiki

Cập nhật giá điều hòa Funiki 2 chiều mới nhất 2023

Cập nhật giá điều hòa Funiki 2 chiều mới nhất 2023

Bạn đang có nhu cầu mua điều hòa Funiki 2 chiều và muốn tìm hiểu về giá cả của dòng máy điều hòa này để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của mình? Cùng đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!
So sánh điều hòa Funiki và Nagakawa: Xuất xứ, chất lượng, thiết kế, giá cả

So sánh điều hòa Funiki và Nagakawa: Xuất xứ, chất lượng, thiết kế, giá cả

Nếu bạn đang phân vân không biết nên mua điều hòa Funiki hay Nagakawa, hãy đọc ngay bài viết so sánh điều hòa Funiki và Nagakawa trên các tiêu chí: xuất xứ thương hiệu; chủng loại, mẫu mã; thiết kế; khả năng làm mát; tính năng, công nghệ; hiệu quả tiết kiệm điện, chế độ bảo hành, độ bền và giá cả dư
Hướng dẫn chi tiết cách hẹn giờ điều hoà Funiki

Hướng dẫn chi tiết cách hẹn giờ điều hoà Funiki

Tính năng hẹn giờ trên điều hòa Funiki giúp người dùng chủ động thời gian sử dụng máy bằng cách cài đặt thời gian mở - tắt thiết bị theo mong muốn. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách hẹn giờ điều hoà Funiki. 
Điều hòa Funiki báo lỗi E5: Nguyên nhân và cách sửa

Điều hòa Funiki báo lỗi E5: Nguyên nhân và cách sửa

Trong quá trình sử dụng, điều hòa Funiki không tránh khỏi các sự cố, hỏng hóc. Vì máy được trang bị tính năng tự chẩn đoán và hiển thị mã lỗi nên khi điều hòa gặp sự cố máy sẽ hiển thị mã lỗi. Một trong các mã lỗi phổ biến trên điều hòa Funiki là lỗi E5.
Điều hòa Funiki báo lỗi FC là lỗi gì? Chi tiết cách sửa

Điều hòa Funiki báo lỗi FC là lỗi gì? Chi tiết cách sửa

Điều hòa Funiki sau một thời gian sử dụng sẽ không tránh được tình trạng xảy ra mã lỗi FC. Vậy điều hòa Funiki báo lỗi FC là lỗi gì? Nguyên nhân và cách sửa thế nào? Hãy đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác nhé.
Top 10 công nghệ, tính năng nổi bật trên điều hòa Funiki

Top 10 công nghệ, tính năng nổi bật trên điều hòa Funiki

Funiki là thương hiệu điều hòa uy tín của Việt Nam với khả năng vận hành êm ái và được trang bị nhiều công nghệ, tính năng hiện đại. Cùng đọc ngay những thông tin dưới đây để hiểu thêm về máy điều hòa Funiki nhé.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!