Điều hòa - Máy lạnh Funiki

5.348 sản phẩm
Điều hòa Funiki 1 chiều 9000 BTU HSC09TMU
Tới nơi bán
Điều hòa Funiki 1 chiều 9000 BTU HSC09TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki 1 chiều 9000 BTU HSC09TMU

4.190.000 đ-7%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Điều hòa Funiki 1 chiều 12000 BTU HSC12TMU
Tới nơi bán
Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU HSH12TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU HSH12TMU

5.940.000 đ-4%
tongkhofuniki.com
Điều hòa Funiki Inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều Inverter HSIC09TMU gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Funiki 100000 BTU 1 chiều FC100MCC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 100000 BTU 1 chiều FC100MCC gas R-410A

Giá từ 55.690.000 đ
 34 nơi bán
Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều SC24MMC2 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều SC24MMC2 gas R-410A

Giá từ 11.030.000 đ
 33 nơi bán
Điều hòa Funiki 27000 BTU 1 chiều FC27MMC gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 27000 BTU 1 chiều FC27MMC gas R-22

Giá từ 17.840.000 đ
 23 nơi bán
Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SH24MMC2 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SH24MMC2 gas R-410A

Giá từ 9.930.000 đ
 22 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều CC-18MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều CC-18MMC gas R-410A

Giá từ 14.900.000 đ
 24 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SH09MMC2 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SH09MMC2 gas R-410A

Giá từ 3.940.000 đ
 36 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09MMC gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09MMC gas R-32

Giá từ 2.990.000 đ
 54 nơi bán
Điều hòa Funiki 42000 BTU 2 chiều FH42 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 42000 BTU 2 chiều FH42 gas R-410A

Giá từ 27.530.000 đ
 13 nơi bán
Điều hòa Funiki 100000 BTU 1 chiều FC100 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 100000 BTU 1 chiều FC100 gas R-410A

Giá từ 29.187.000 đ
 38 nơi bán
Điều hòa Funiki 36000 BTU 2 chiều  FH36 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 36000 BTU 2 chiều FH36 gas R-410A

Giá từ 14.231.250 đ
 25 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều FH18 (FH-18) gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều FH18 (FH-18) gas R-410A

Giá từ 13.290.000 đ
 24 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SBC18 (SBC-18/SAC18) gas R-22
So sánh giá
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SH12MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SH12MMC gas R-410A

Giá từ 3.350.000 đ
 31 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SSC18
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SSC18

Giá từ 8.900.000 đ
 11 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều FC18 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều FC18 gas R-22

Giá từ 6.590.000 đ
 48 nơi bán
Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều FC50 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 50000 BTU 1 chiều FC50 gas R-22

Giá từ 14.800.500 đ
 55 nơi bán
Điều hòa Funiki 27000 BTU 2 chiều FH27 gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 27000 BTU 2 chiều FH27 gas R-22

Giá từ 10.453.500 đ
 26 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC 09TMU gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC 09TMU gas R-32

Giá từ 2.800.000 đ
 181 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều HSH12TMU gas R32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều HSH12TMU gas R32

Giá từ 3.540.000 đ
 112 nơi bán
Điều hòa tủ đứng Funiki 100000 BTU 2 chiều FH100MMC1 gas R-410A
So sánh giá
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều CH-18MMC1 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều CH-18MMC1 gas R-410A

Giá từ 16.350.000 đ
 23 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều CC18 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều CC18 gas R-410A

Giá từ 12.360.000 đ
 36 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều SPC09
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều SPC09

Giá từ 5.100.000 đ
 8 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SH09
So sánh giá

Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SH09

Giá từ 5.290.000 đ
 10 nơi bán
Điều hòa Funiki 27000 BTU 1 chiều CC27 (CC-27) gas R-22
So sánh giá

Điều hòa Funiki 27000 BTU 1 chiều CC27 (CC-27) gas R-22

Giá từ 18.650.000 đ
 20 nơi bán
Điều hòa Funiki 27000 BTU 1 chiều FC27 (FC-27MMC1)  gas R-22
So sánh giá
Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều HSC24TAX gas R-32
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều HSC24TAX gas R-32

Giá từ 6.335.000 đ
 15 nơi bán
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SH12
So sánh giá

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SH12

Giá từ 6.780.000 đ
 9 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SC18MAC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SC18MAC gas R-410A

Giá từ 9.490.000 đ
 5 nơi bán
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều Inverter HIC09MMC gas R-32
So sánh giá
Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều CC24N gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều CC24N gas R-410A

Giá từ 12.980.000 đ
 3 nơi bán
Điều hòa Funiki 36000 BTU 1 chiều CC36 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 36000 BTU 1 chiều CC36 gas R-410A

Giá từ 24.100.000 đ
 39 nơi bán
Điều hòa Funiki 27000 BTU 2 chiều FH27MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 27000 BTU 2 chiều FH27MMC gas R-410A

Giá từ 18.000.000 đ
 13 nơi bán
Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SH18MMC2 gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SH18MMC2 gas R-410A

Giá từ 9.350.000 đ
 23 nơi bán
Điều hòa tủ đứng Funiki 100000 BTU 2 chiều FH100MCC gas R-410A
So sánh giá
Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều CC24MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều CC24MMC gas R-410A

Giá từ 15.800.000 đ
 28 nơi bán
Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều CH24MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều CH24MMC gas R-410A

Giá từ 19.100.000 đ
 31 nơi bán
Điều hòa Funiki 36000 BTU 2 chiều CH36MMC gas R-410A
So sánh giá

Điều hòa Funiki 36000 BTU 2 chiều CH36MMC gas R-410A

Giá từ 28.350.000 đ
 28 nơi bán
Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 12000 BTU HIC12TMU
Tới nơi bán
Điều hòa Funiki Inverter 2 chiều 9000 BTU HIH09TMU
Tới nơi bán
Điều hòa Funiki Inverter 2 chiều 12000 BTU HIH12TMU
Tới nơi bán
Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 9000 BTU HIC09TMU
Tới nơi bán

Điều hòa Funiki Inverter 1 chiều 9000 BTU HIC09TMU

5.040.000 đ-7%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn

Thông tin về Điện lạnh, Điều hòa - Máy lạnh, Điều hòa - Máy lạnh Funiki

Tìm hiểu về thương hiệu điều hòa Funiki

Là một trong những thương hiệu nổi tiếng, điều hòa Funiki mang tới cho người sử dụng một dòng điều hòa giá rẻ phù hợp với túi tiền của đại đa số người sử dụng Việt Nam và kiểu dáng hiện đại, ngày càng được cải tiến về mặt chất lượng.

1. Điều hòa Funiki của nước nào sản xuất?

Mặc dù có cái tên khá là "nước ngoài" nhưng điều hòa Funiki lại là sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát - một trong những cái tên rất nổi tiếng của Việt Nam. Hòa Phát nổi tiếng với các sản phẩm thép, thiết bị công trình,...và điều hòa Funiki Hòa Phát cũng là một trong những dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại nhiều các công trình tòa nhà, nhà máy...

Nói một cách ngắn gọn thì thương hiệu điều hòa Funiki là dòng điều hòa của Việt Nam, được sản xuất tại Việt Nam và mang tới cho người sư dụng lựa chọn tuyệt vời.

2. Có những dòng điều hòa Funiki nào mới nhất trên thị trường hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng khác nhau từ người dùng thì thương hiệu Funiki Hòa Phát cũng mang tới cho thị trường khá đa dạng các dòng máy lạnh - điều hòa khác nhau:

- Điều hòa treo tường Funiki

- Điều hòa cây - tủ đứng Funiki

- Điều hòa âm trần Funiki

Người dùng cũng có các sự lựa chọn đa dạng với điều hòa Funiki 1 chiều/2 chiều, loại từ 9000btu tới 12000btu,...các dòng điều hòa Funiki mới nhất cũng được trang bị công nghệ inverter để mang tới cho người sử dụng sự lựa chọn hiện đại, tiết kiệm điện.

3. Chất lượng điều hòa Funiki có tốt không?

Ưu điểm lớn nhất của máy lạnh Funiki đó chính là khả năng tiết kiệm điện hơn hẳn so với các dòng điều hòa máy lạnh khác trên thị trường như điều hòa Gree, Midea, hay điều hòa Sanyo...đặc biệt là các dong điều hòa Funiki R32 đời mới, với việc sử dụng gas lạnh thế hệ mới.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm điện, điều hòa Funiki với dàn trao đổi nhiệt được chế tạo bằng hợp kim nhôm tản nhiệt màu xanh có thể chống không khí mặn nước, nước mưa và các tác nhân gây mòn khác. Do đó, độ bền của điều hòa Funiki cũng là yếu tố mà người dùng có thể hoàn toàn yên tâm, đặc biệt hầu hết các dòng điều hòa Funiki đều được bảo hành chính hãng tới 30 tháng.

Tuy nhiên, điều hòa Funiki có nhược điểm là không có nhiều kiểu dáng thiết kế khác nhau nên sẽ hạn chế trong quá trình chọn lựa được điều hòa phù hợp với những không gian khác nhau. Ngoài ra, máy điều hòa Funiki cũng không được đánh giá cao về khả năng làm lạnh nhanh. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu làm lạnh phòng thì máy lạnh Funiki tỏ ra là dòng điều hòa có không khí làm lạnh thoáng đãng và dễ chịu, không gây ra những mùi khó chịu nhưn những dòng điều hòa khác.

4. Cách kích hoạt bảo hành điện tử và địa chỉ các trung tâm bảo hành Funiki

Nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, tối ưu hóa các lợi ích của khách hàng, Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc triển khai hình thức “Bảo hành điện tử". Đây là hình thức mới mà hãng mong muốn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như việc đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng tốt hơn. Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần thực hiện kích hoạt bảo hành ngay sau khi mua sản phẩm, theo các cách sau:

Cách 1: Cú pháp đăng ký: HPG(cách)Serial sản phẩm(cách)Tên KH(cách)số điện thoại KH(cách)Tỉnh(cách)Huyện gửi 8100 (1000đ/1 sms)

Ví dụ: HPG 84R16C100156 Nguyen 01656123456 TuyenQuang SonDuong gửi 8100

Cách 2: Liên hệ tổng đài CSKH 0932 780 176

Ghi chú: đối với sản phẩm điều hòa chỉ cần nhập số serial cục lạnh Cách 2: Truy cập website baohanhdienlanh.hoaphat.com.vn và làm theo hướng dẫn

Cách 3: Gọi điện về tổng đài miễn phí 0932 780 176 để được tổng đài viên của hãng trợ giúp kích hoạt

Các trung tâm bảo hành Funiki trên toàn quốc:

Hotline: 1800 1022

TRUNG TÂM BẢO HÀNH FUNIKI TẠI HÀ NỘI:

Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 024.62797080/ 024.39334735 * Fax: 024.62797079

TRUNG TÂM BẢO HÀNH FUNIKI TẠI ĐÀ NẴNG:

Số 171 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tel: 0236.3724567 * Fax: 0236.3720343

TRUNG TÂM BẢO HÀNH FUNIKI TẠI TP.HCM:

Số 641 – 643 Điện Biên Phủ, P. 25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: 028.38404688/ 0908 171 070 * Fax: 028.38409604

Tin tức về Điều hòa - Máy lạnh Funiki