Máy giặt Panasonic

6.447 sản phẩm
Máy giặt Panasonic Inverter 16 Kg NA-FD16V1BRV
Tới nơi bán

Máy giặt Panasonic Inverter 16 Kg NA-FD16V1BRV

16.450.000 đ-13%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11AR1BV
Tới nơi bán

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11AR1BV

9.500.000 đ-23%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11VR1BV
Tới nơi bán

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11VR1BV

9.650.000 đ-4%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11XR1LV
Tới nơi bán

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD11XR1LV

10.480.000 đ-22%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Panasonic 8.2 kg NA-F82Y01DRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 8.2 kg NA-F82Y01DRV

Giá từ 4.265.000 đ
 55 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg kg NA-S056FR1BV
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg kg NA-S056FR1BV

Giá từ 9.150.000 đ
 86 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-FD10VR1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-FD10VR1BV

Giá từ 5.500.000 đ
 115 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FC1LVT

Giá từ 10.000.000 đ
 39 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 kg NA-V95FR1BVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 kg NA-V95FR1BVT

Giá từ 9.800.000 đ
 107 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FR1BV
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FR1BV

Giá từ 13.278.000 đ
 33 nơi bán
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A9DRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A9DRV

Giá từ 4.407.000 đ
 104 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FC1LVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FC1LVT

Giá từ 9.020.000 đ
 81 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 kg kg NA-S956FR1BV
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 kg kg NA-S956FR1BV

Giá từ 11.700.000 đ
 96 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic lồng ngang Inverter 10 kg NA-S106FC1LV
So sánh giá
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A9DRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A9DRV

Giá từ 3.200.000 đ
 110 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95V1BRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95V1BRV

Giá từ 8.600.000 đ
 93 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95X1LRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 kg NA-FD95X1LRV

Giá từ 6.400.000 đ
 98 nơi bán
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90S10BRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90S10BRV

Giá từ 3.507.000 đ
 103 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FC1LVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FC1LVT

Giá từ 8.355.000 đ
 50 nơi bán
Máy giặt Panasonic lồng ngang Inverter 10.5kg NA-V105FR1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic lồng ngang Inverter 10.5kg NA-V105FR1BV

Giá từ 10.300.000 đ
 108 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FC1LVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FC1LVT

Giá từ 7.740.000 đ
 79 nơi bán
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10S10BRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F10S10BRV

Giá từ 3.580.000 đ
 98 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FR1BVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FR1BVT

Giá từ 7.065.500 đ
 55 nơi bán
Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A9BRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A9BRV

Giá từ 4.555.500 đ
 35 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11AR1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11AR1BV

Giá từ 4.948.000 đ
 121 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-FD10AR1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-FD10AR1BV

Giá từ 4.800.000 đ
 94 nơi bán
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9DRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9DRV

Giá từ 3.798.000 đ
 112 nơi bán
Máy giặt Panasonic 7 kg NA-F70VS7HCV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 7 kg NA-F70VS7HCV

Giá từ 3.850.000 đ
 7 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-V105FC1LV
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 kg NA-V105FC1LV

Giá từ 11.130.000 đ
 41 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FR1BVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9 kg NA-S96FR1BVT

Giá từ 10.000.000 đ
 44 nơi bán
Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A9BRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 9 kg NA-F90A9BRV

Giá từ 4.440.000 đ
 39 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FC1WVT
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 Kg NA-V10FC1WVT

Giá từ 10.053.000 đ
 64 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FX1LVT
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 9 kg NA-V90FX1LVT

Giá từ 7.182.000 đ
 84 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11VR1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11VR1BV

Giá từ 5.664.000 đ
 73 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD115W3BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 Kg NA-FD115W3BV

Giá từ 11.879.000 đ
 21 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FX1LVT
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FX1LVT

Giá từ 7.914.000 đ
 78 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 kg NA-FD125V1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 kg NA-FD125V1BV

Giá từ 7.683.000 đ
 75 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FX1LV
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10 kg NA-S106FX1LV

Giá từ 13.790.000 đ
 13 nơi bán
Máy giặt Panasonic 7.6 kg NA-F76VS9GRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 7.6 kg NA-F76VS9GRV

Giá từ 3.080.000 đ
 17 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FR1BVT
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FR1BVT

Giá từ 10.000.000 đ
 41 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 kg NA-FD12VR1BV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic Inverter 12.5 kg NA-FD12VR1BV

Giá từ 5.252.000 đ
 45 nơi bán
Máy giặt Panasonic 7 kg NA-F70VS9GRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 7 kg NA-F70VS9GRV

Giá từ 2.300.000 đ
 27 nơi bán
Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9BRV
So sánh giá

Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9BRV

Giá từ 5.826.000 đ
 37 nơi bán
Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-V105FC1WV
So sánh giá

Máy giặt sấy Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-V105FC1WV

Giá từ 10.496.000 đ
 11 nơi bán
Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10VR1BV
Tới nơi bán

Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10VR1BV

10.250.000 đ-21%
dienmayphanthanh.com
Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FR1BVT
Tới nơi bán

Máy giặt Panasonic Inverter 10 kg NA-V10FR1BVT

13.250.000 đ-15%
dienmayphanthanh.com
Máy Giặt Sấy Panasonic Inverter 9/2 Kg NA-V90FR1BVT
Tới nơi bán

Thông tin về Điện lạnh, Máy giặt, Máy giặt Panasonic

Bạn đang cần tìm mua một chiếc máy giặt cho gia đình mình sử dụng, nhưng hiện nay lại có quá nhiều các sản phẩm máy giặt nên bạn không biết phải lựa chọn như thế nào. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn máy giặt Panasonic hiện đang được khá nhiều người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn.

Máy giặt Panasonic của nước nào?

Máy giặt Panasonic là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Panasonic có trụ sở tại Kadoma, tỉnh Osaka, Nhật Bản được thành lập vào năm 1918 và cho đến năm 1955 thì được mở rộng mạng lưới bán hàng ra nước ngoài.

Panasonic là một thương hiệu nổi tiếng, luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, được khách hàng đánh giá cao. Các sản phẩm Panasonic chuyên về gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, nồi cơm điện, lò vi sóng…

Máy giặt Panasonic có những tính năng vượt trội nào?

Máy giặt Panasonic được thiết kế với vẻ ngoài sang trọng, làm nổi bật được không gian nội thất của ngôi nhà bạn. Sau đây là một số tính năng vượt trội của máy giặt Panasonic.

• Tiết kiệm điện một cách tối ưu nhất

Được trang bị công nghệ Inverter giúp cho động cơ hoạt động một cách êm ái, bền bỉ, có tuổi thọ cao và đặc biệt là tiết kiệm điện tối ưu. Cùng với cảm biến Econavi hay cảm biến 3D nên máy sẽ tự động điều chỉnh được lượng nước theo khối lượng đồ giặt.

Máy giặt Panasonic có những tính năng vượt trội nào?

• Đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu

Trang bị hệ thống Active Foam giúp nhanh chóng đánh bay bột giặt thành các bọt mịn, thẩm thấu sâu vào từng sợi vải do đó giúp làm sạch các vết bẩn trên quần áo.

• Với công nghệ StainMaster giúp giặt mạnh mẽ

Khi bạn khởi động nút Stain Master, thì mâm giặt Active Wave 8 cánh sẽ hoạt động giúp cho quá trình giặt giũ diễn ra mạnh mẽ hơn, mọi vết bẩn ở trên quần áo sẽ không còn nữa.

• Các tính năng hỗ trợ khác

Ngoài ra máy giặt Panasonic còn được trang bị các tính năng như chế độ giặt nước nóng, lồng giặt Sazanami…giúp cho quần áo luôn sạch sẽ, thơm tho, loại bỏ được vi khuẩn đến 99.9%.

Giới thiệu một số máy giặt Panasonic để bạn tham khảo

Sau đây sẽ là một số mẫu máy giặt panasonic mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ chọn được cho gia đình một mẫu phù hợp.

1. Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV

Với khối lượng giặt 8kg thích hợp cho những gia đình có từ 3-4 thành viên. Sử dụng công nghệ giặt Eco Aquabeat tạo ra hành triệu các bọt khí li ti đánh tan bột giặt một cách mạnh mẽ giúp cho áo quần giặt sạch sẽ hơn. Kết hợp lồng nước Dancing và lồng giặt Sazanami không chỉ giặt sạch quần áo mạnh mẽ mà còn hạn chế tốt đa sự hư tổn của quần áo. Giá: 5.190.000 đồng.

Máy giặt Panasonic 8 kg NA-F80VS9GRV

2. Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

Sử dụng hệ thống Active Foam tạo bọt siêu mịn, thấm sâu và đánh bay vết bẩn cứng đầu, tăng cường được hiệu quả giặt giũ lên gấp nhiều lần. Có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng, nên thích hợp với những gia đình có diện tích nhỏ. Tích hợp đến 8 chương trình giặt thích hợp giặt cho nhiều các loại vải khác nhau. Giá: 6.090.000 đồng.

Máy giặt Panasonic 8.5 kg NA-F85A4HRV

3. Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX

Máy được thiết kế với kiểu dáng sang trọng, hiện đại và vuông vắn, có khối lượng giặt là 9kg. Được trang bị bởi công nghệ giặt nước nóng StainMaster + giúp loại bỏ các vi khuẩn ở quần áo. Với mâm giặt 8 cánh tạo luồng nước mạnh mẽ, tăng thêm hiệu quả giặt sạch cho quần áo. Giá: 8.290.000 đồng.

Máy giặt Panasonic 9kg NA-F90V5LMX

4. Máy giặt Panasonic Inverter 10 Kg NA-FS10V7LRV

Thiết kế tông màu xám sang trọng, kết hợp thêm bảng điều khiển thiết kế phía sau mang đến vẻ đẹp hiện đại cho không gian nội thất ngôi nhà. Được trang bị với khối lượng giặt lên đến 10kg nên đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho gia đình có nhiều thành viên. Giá: 10.590.000 đồng.

Máy giặt Panasonic Inverter 10 Kg NA-FS10V7LRV

5. Máy giặt Panasonic Inverter 8 Kg NA-128VG6WV2

Được trang bị cảm biến Econavi kết hợp với giặt cảm biến 3D nâng cao giúp hiệu quả trong việc tiết kiệm điện và nước. Chế độ giặt nước nóng Hygiene nhiệt độ nước có thể lên đến 60 độ C hoặc 90 độ C đánh bay mọi vi khuẩn, các chất gây kích ứng cho da. Giá: 12.290.000 đồng.

Máy giặt Panasonic Inverter 8 Kg NA-128VG6WV2

Trên đây là những thông tin về máy giặt Panasonic mà chúng tôi muốn cung cấp đến các bạn. Hy vọng đây chính là những thông tin hữu ích nhất để các bạn có thể lựa chọn được một chiếc máy giặt phù hợp cho gia đình mình.

Tin tức về Máy giặt Panasonic

Review máy giặt Panasonic 9Kg model Panasonic NA-F90A9BRV

Review máy giặt Panasonic 9Kg model Panasonic NA-F90A9BRV

Máy giặt Panasonic 9kg là dòng máy giặt có khối lượng trung bình dễ sử dụng nhất. Trong đó, máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9BRV là một trong các dòng sản phẩm bán chạy nhất của Panasonic thì liệu no· có những ưu/ nhược điểm và giá cả như thế nào?
So sánh máy giặt Panasonic NA-V90FX1LVT và Panasonic NA-V95FC1LVT

So sánh máy giặt Panasonic NA-V90FX1LVT và Panasonic NA-V95FC1LVT

Máy giặt Panasonic Inverter 9 Kg NA-V90FX1LVT và máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FC1LVT là hai dòng máy giặt cửa ngang giá rẻ nhưng đa chức năng của thương hiệu Panasonic. Tuy có giá thành rẻ, nhưng đều có khả năng tiết kiệm điện đến ngạc nhiên.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!