Tủ lạnh Aqua

4.969 sản phẩm
Tủ lạnh AQUA 143 lít AQR-T150FA
Tới nơi bán

Tủ lạnh AQUA 143 lít AQR-T150FA

3.850.000 đ-5%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh AQUA 93 lít AQR-D99FA
Tới nơi bán

Tủ lạnh AQUA 93 lít AQR-D99FA

2.700.000 đ-16%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh AQUA Inverter 298 lít AQR-T299FA
Tới nơi bán

Tủ lạnh AQUA Inverter 298 lít AQR-T299FA

5.950.000 đ-8%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh Aqua Inverter 212 Lít AQR-T239FA (HB)
Tới nơi bán

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 Lít AQR-T239FA (HB)

4.250.000 đ-30%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB

Giá từ 2.935.600 đ
 82 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-B299MA(FB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-B299MA(FB)

Giá từ 4.620.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-B390MA(FB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-B390MA(FB)

Giá từ 4.445.000 đ
 42 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 143 lít AQR-145EN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 143 lít AQR-145EN

Giá từ 3.120.000 đ
 21 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 110 lít AQR-125BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 110 lít AQR-125BN

Giá từ 2.310.000 đ
 15 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 186 lít AQR-U205BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 186 lít AQR-U205BN

Giá từ 5.135.900 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 205 lít AQR-P205BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 205 lít AQR-P205BN

Giá từ 4.000.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 205 lít AQR-I210DN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 205 lít AQR-I210DN

Giá từ 4.750.000 đ
 7 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 257 lít AQR-IG296DN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 257 lít AQR-IG296DN

Giá từ 5.500.000 đ
 25 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 180 lít AQR-I190DN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 180 lít AQR-I190DN

Giá từ 4.200.000 đ
 11 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-T219FA

Giá từ 3.100.000 đ
 118 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 312 lít AQR-T359MA

Giá từ 5.300.000 đ
 85 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM

Giá từ 6.055.000 đ
 151 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 357 lít AQR-T376FA(FB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 357 lít AQR-T376FA(FB)

Giá từ 6.075.000 đ
 74 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 279 lít AQR-T300FA(WFB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 279 lít AQR-T300FA(WFB)

Giá từ 6.500.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-IG378EB
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 324 lít AQR-IG378EB

Giá từ 5.280.000 đ
 47 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B350MA(GM)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B350MA(GM)

Giá từ 5.305.000 đ
 46 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-55ER
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-55ER

Giá từ 1.940.000 đ
 41 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-95ER
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-95ER

Giá từ 1.110.000 đ
 29 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 335 lít AQR-Q346AB
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 335 lít AQR-Q346AB

Giá từ 7.190.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 165 lít AQR-S185BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 165 lít AQR-S185BN

Giá từ 4.000.000 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 226 lít AQR-I246BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 226 lít AQR-I246BN

Giá từ 5.590.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 518 lít AQR-IG585AS
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 518 lít AQR-IG585AS

Giá từ 10.190.000 đ
 36 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 228 lít AQR-P235BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 228 lít AQR-P235BN

Giá từ 5.800.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 269 lít AQR-P275AB
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 269 lít AQR-P275AB

Giá từ 6.989.000 đ
 11 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 252 lít AQR-IP255AN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 252 lít AQR-IP255AN

Giá từ 6.380.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-95AR
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 90 lít AQR-95AR

Giá từ 1.318.900 đ
 20 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220NE(HB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220NE(HB)

Giá từ 2.506.800 đ
 40 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-M530EM
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-M530EM

Giá từ 9.163.000 đ
 43 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 212 lít AQR-T239FA

Giá từ 2.600.000 đ
 148 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 347 lít AQR-T400FA
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 347 lít AQR-T400FA

Giá từ 7.700.000 đ
 14 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-B310MA(FB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-B310MA(FB)

Giá từ 7.390.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220FA(FB)
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR-T220FA(FB)

Giá từ 3.200.000 đ
 91 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 252 lít AQR-I255AN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 252 lít AQR-I255AN

Giá từ 6.149.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 252 lít AQR-I257BN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 252 lít AQR-I257BN

Giá từ 5.700.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 550 lít AQR-IFG55D
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 550 lít AQR-IFG55D

Giá từ 22.300.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 335 lít AQR-IP346AB
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua Inverter 335 lít AQR-IP346AB

Giá từ 8.050.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 205 lít AQR-S209DN
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 205 lít AQR-S209DN

Giá từ 4.200.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Aqua 284 lít AQR-Q286AB
So sánh giá

Tủ lạnh Aqua 284 lít AQR-Q286AB

Giá từ 6.246.900 đ
 7 nơi bán
Tủ Lạnh Aqua Inverter 284 lít AQR-IP286AB
So sánh giá

Tủ Lạnh Aqua Inverter 284 lít AQR-IP286AB

Giá từ 7.500.000 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Aqua Inverter 291 Lít AQR-T329MA(GB)
Tới nơi bán

Tủ lạnh Aqua Inverter 291 Lít AQR-T329MA(GB)

7.900.000 đ-2%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh Aqua Inverter 245 Lít AQR-T259FA(FB)
Tới nơi bán

Tủ lạnh Aqua Inverter 245 Lít AQR-T259FA(FB)

5.250.000 đ-34%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh Aqua

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh Aqua

Cùng với khá nhiều các thương hiệu đã có mặt lâu đời trên thị trường Việt Nam thì cũng xuất hiện không ít những thương hiệu tủ lạnh mới và tủ lạnh Aqua là một trong những số đó. Với cái tên khá xa lạ, khá nhiều người đang thắc mắc không biết liệu nguồn gốc xuất xứ của tủ lạnh Aqua từ nước nào, và được sản xuất tại đâu, chất lượng có tốt không...

Cùng Websosanh tìm hiểu và cho mình câu trả lời.

1. Nguồn gốc xuất xứ tủ lạnh Aqua từ nước nào sản xuất?

Trên thực tế, Aqua là một thương hiệu thuộc sở hữu của Sanyo. Sanyo là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản được thành lập năm 1950 và đã có lịch sử phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực điện tử, điện gia dụng. Hãng cũng phát triển thương hiệu Aqua song song với thương hiệu Sanyo để đa dạng sự lựa chọn cho người dùng.

Tuy nhiên, Sanyo bị Panasonic mua lại cổ phần trên thị trường chứng khoán vào năm 2008. Sau đó, Panasonic bán mảng tủ lạnh, máy giặt và thiết bị điện máy của Sanyo cho Haier - một nhà đầu tư của Trung Quốc.

tủ lạnh aqua

Hiện nay, thương hiệu Sanyo không còn được phát triển, thay vào đó, thương hiệu Aqua được mở rộng và có được sự phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Các dòng tủ lạnh Aqua có mặt trên thị trường Việt Nam có thể được sản xuất tài nhà máy Aqua đặt trong nước ta hoặc là tại nhà máy Aqua ở Trung Quốc. Và dù có nguồn gốc xuất xứ có thể khác nhau nhưng chất lượng tủ lạnh Aqua vẫn đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng của hãng do đó người dùng hoàn toàn yên tâm.

2. Aqua có những loại tủ lạnh nào mới nhất?

Là thương hiệu hướng tới đối tượng người dùng là đại chúng, chính vì thế Aqua đưa tới thị trường khá nhiều các dòng tủ lạnh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng:

- Tủ lạnh mini Aqua: với dung tích 50l hoặc 90l, các dòng tủ lạnh  mini Aqua mang tới cho người sử dụng một dòng tủ lạnh đáp ứng nhu cầu của 1 người dùng hoặc phù hợp với các phòng khách sạn, nhà nghỉ...để đựng đồ uống.

- Tủ lạnh Aqua 2 cánh: với các dòng tủ lạnh Aqua 123l, 180l...tới 400l, cùng các lựa chọn ngăn đá trên hoặc dưới, tủ lạnh Aqua 2 cánh mang tới cho người sử dụng lựa chọn đại trà và phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng. 

- Tủ lạnh side by side Aqua

- Tủ lạnh Aua multi door: 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh...

tủ lạnh aqua

Nhìn chung, với thương hiệu Aqua, người sử dụng có thể dễ dàng tìm được một dòng tủ lạnh phù hợp với nhu cầu của bản thân từ những dòng tủ lạnh giá rẻ tới các dòng tủ lạnh cao cấp với những công nghệ hiện đại nhất.

3. Chất lượng tủ lạnh Aqua có tốt không?

Là dòng tủ lạnh được nhiều người lựa chọn, chính vì thế tủ lạnh Aqua có khá nhiều những ưu điểm vượt trội so với các thương hiệu khác trên thị trường như:

- Thiết kế hiện đại, trẻ trung, phù hợp với nhiều kiến trúc cũng như sở thích của người sử dụng khác nhau.

- Khả năng bảo quản thực phẩm tốt và liên tục cập nhật những công nghệ mới như Navi Cooling, Fresh Cooling, Flex Cooling...mang tới khả năng bảo quản chuyên biệt đối với từng loại thực phẩm khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người sử dụng khó tính.

- Khả năng tiết kiệm điện ổn, do được tích hợp công nghệ inverter, giúp tiết kiệm điện vượt trội so với các dòng tủ lạnh khác.

tủ lạnh aqua

Tuy vậy, tủ lạnh Aqua nhìn chung vẫn còn là thương hiệu non trẻ nên chứa thực sự đáp ứng nhu cầu của những người cần một dòng tủ lạnh cao cấp, ngoài ra độ bền cũng là nhược điểm của tủ lạnh Aqua bởi được người dùng đánh giá là dễ xuống mã sau thời gian sử dụng.

Nhìn chung, trong số các thương hiệu tủ lạnh giá rẻ thì Aqua mang tới cho người dùng sử lựa chọn khá tốt về mọi mặt.

Tin tức về Tủ lạnh Aqua

Tham khảo top 4 tủ lạnh 4 cánh Toshiba sở hữu dung tích lớn, tiện nghi tối ưu

Tham khảo top 4 tủ lạnh 4 cánh Toshiba sở hữu dung tích lớn, tiện nghi tối ưu

Tủ lạnh 4 cánh Toshiba được trang bị nhiều công nghệ tiến tiến hiện đang là 1 trong số các thiết bị tủ lạnh được đông đảo người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn thời gian gần đây. Nếu bạn đang tìm hiểu mẫu tủ lạnh này của thương hiệu nổi tiếng Toshiba, thì đừng bỏ qua bài chia sẻ của Websosanh.vn nhé.
Đánh giá chi tiết tủ lạnh Samsung Inverter 348 lít Bespoke RT35CB56448CSV

Đánh giá chi tiết tủ lạnh Samsung Inverter 348 lít Bespoke RT35CB56448CSV

Tủ lạnh Samsung RT35CB56448CSV sở hữu gam màu độc đáo, trẻ trung kết hợp cùng với nhiều công nghệ hiện đại, giúp cho công việc bảo quản, lưu trữ thực phẩm luôn được tươi ngon trong thời gian dài. Cùng Websosanh.vn khám phá ngay thiết bị tủ lạnh thế hệ mới của nhà Samsung này ở bài viết bên dưới nhé!
Gợi ý 4 tủ lạnh Toshiba Inverter có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Gợi ý 4 tủ lạnh Toshiba Inverter có giá chỉ từ 5 triệu đồng

Mùa hè đến, nhu cầu làm lạnh và bảo quản thực phẩm ngày một tăng cao. Nếu bạn muốn mua một chiếc tủ lạnh có nhiều tính năng mà có giá thành không quá cao thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo Top 4 tủ lạnh Toshiba Inverter nên mua năm 2024 dưới đây.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!