Tủ lạnh Samsung

8.508 sản phẩm
Tủ lạnh Bespoke Samsung Inverter 348L RT35CB56448CSV
Tới nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV

10.500.000 đ-2%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584S9SV
Tới nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9
Tới nơi bán

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9

13.500.000 đ-2%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ lạnh Samsung Inverter 322 lít RT32K503JB1/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 322 lít RT32K503JB1/SV

Giá từ 4.000.000 đ
 72 nơi bán
Combo 2 Tủ lạnh Samsung RB33T307055/SV và RB33T307029/SV
So sánh giá

Combo 2 Tủ lạnh Samsung RB33T307055/SV và RB33T307029/SV

Giá từ 35.000.000 đ
 7 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5930DX/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5930DX/SV

Giá từ 4.399.000 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032DX/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032DX/SV

Giá từ 5.060.000 đ
 36 nơi bán
Tủ lạnh Samsung 320 lít RT32K5532S8/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung 320 lít RT32K5532S8/SV

Giá từ 5.565.000 đ
 38 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 518 lít RF50K5961DP/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 518 lít RF50K5961DP/SV

Giá từ 29.917.800 đ
 8 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Bespoke Inverter 305 lít RT31CB56248ASV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Bespoke Inverter 305 lít RT31CB56248ASV

Giá từ 6.019.000 đ
 104 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 648 lít RF59CB66F8S/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 648 lít RF59CB66F8S/SV

Giá từ 25.138.000 đ
 87 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 460 lít RT46K603JB1/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 460 lít RT46K603JB1/SV

Giá từ 7.180.000 đ
 65 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít RT31CG5424B1SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít RT31CG5424B1SV

Giá từ 5.000.000 đ
 105 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 620 lít RS62K62277P/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 620 lít RS62K62277P/SV

Giá từ 16.990.000 đ
 18 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 575 lít RH58K6687SL/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 575 lít RH58K6687SL/SV

Giá từ 42.300.000 đ
 12 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 502 lít RT50K6631BS/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 502 lít RT50K6631BS/SV

Giá từ 6.100.000 đ
 44 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

Giá từ 5.844.000 đ
 47 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 424 lít RL4034SBAS8/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 424 lít RL4034SBAS8/SV

Giá từ 9.700.000 đ
 43 nơi bán
Tủ Lạnh Samsung Inverter 339 lít RB33T307029/SV
So sánh giá

Tủ Lạnh Samsung Inverter 339 lít RB33T307029/SV

Giá từ 16.508.000 đ
 55 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5101SL/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5101SL/SV

Giá từ 14.240.000 đ
 63 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 602 lít RS65R5691B4/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 602 lít RS65R5691B4/SV

Giá từ 33.350.000 đ
 27 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010DX/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010DX/SV

Giá từ 8.190.000 đ
 7 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BY/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BY/SV

Giá từ 5.700.000 đ
 48 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 543 lít RS554NRUA1J/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 543 lít RS554NRUA1J/SV

Giá từ 17.600.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 203 lít RT20FARWDSA
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 203 lít RT20FARWDSA

Giá từ 3.520.000 đ
 17 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 255 lít RT25FARBDSA
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 255 lít RT25FARBDSA

Giá từ 3.234.375 đ
 20 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV

Giá từ 11.102.300 đ
 173 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 345 lít RT35CG5544B1SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 345 lít RT35CG5544B1SV

Giá từ 5.684.500 đ
 110 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4190BU/SV

Giá từ 9.000.000 đ
 121 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít RT31CG5424S9SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 305 lít RT31CG5424S9SV

Giá từ 4.002.000 đ
 94 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584B1SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 406 lít RT42CG6584B1SV

Giá từ 8.000.000 đ
 103 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 323 lít RZ32T744535/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 323 lít RZ32T744535/SV

Giá từ 15.400.000 đ
 59 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV

Giá từ 9.000.000 đ
 135 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4040DX/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4040DX/SV

Giá từ 3.397.700 đ
 88 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BU/SV

Giá từ 5.500.000 đ
 83 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R50014G/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R50014G/SV

Giá từ 19.699.000 đ
 32 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BY/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BY/SV

Giá từ 8.500.000 đ
 15 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 458 lít RL4364SBABS/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 458 lít RL4364SBABS/SV

Giá từ 8.860.000 đ
 40 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532S8/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532S8/SV

Giá từ 5.490.000 đ
 33 nơi bán
Tủ lạnh Samsung 538 lít RF50K5821FG/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung 538 lít RF50K5821FG/SV

Giá từ 30.850.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 575 lít RS58K6417SL/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 575 lít RS58K6417SL/SV

Giá từ 22.700.000 đ
 13 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 586 lít RT58K7100BS/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 586 lít RT58K7100BS/SV

Giá từ 10.550.000 đ
 47 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20K300ASE/SV
So sánh giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20K300ASE/SV

Giá từ 5.000.000 đ
 10 nơi bán
Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV
Tới nơi bán

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

6.700.000 đ-4%
dienmaynhapkhaugiare.com.vn
Tủ Lạnh Samsung Inverter 648 Lít RF59CB66F8S/SV
Tới nơi bán

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh Samsung

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh Samsung 

Trong số các dòng tủ lạnh trên thị trường thì tủ lạnh Samsung là một trong những thương hiệu có được sự ưa chuộng nhiều từ người tiêu dùng. Không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, sang trọng mà các tính năng được trang bị cũng giúp tủ lạnh Samsung bảo quản thực phẩm tốt. 

1. Nguồn gốc xuất xứ của tủ lạnh Samsung

Có lẽ Samsung đã không còn là thương hiệu xa lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam. Samsung là một tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở chính đặt tại Samsung Town, Seoul, của Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1938, đến nay Samsung đa vươn ra toàn cầu, có mặt hơn 90 quốc gia cùng với 425 nghìn nhân viên đắc lực. Samsung phát triển đa ngành nghề, nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như điện tử, đóng tàu, xây dựng, bảo hiểm và cả quảng cáo,…

tủ lạnh samsung

Thương hiệu này bắt đầu phát triển thị trường, xây dựng nhà máy tại Việt Nam từ 1996. Đến nay, trải qua 22 năm, Samsung đã có 2 khu tổ hợp là Samsung Electronics Việt Nam và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động phổ thông Việt Nam. Đây cũng là lợi thế để người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng chọn mua được một chiếc tủ lạnh thương hiệu Hàn Quốc, chất lượng Hàn Quốc nhưng giá thành lại rất phải chăng ngay tại Việt Nam.

Đối với tủ lạnh Samsung, thường sẽ có xuất xứ từ trong nước tức là made in Vietnam, tuy nhiên, đối với các dòng tủ lạnh Samsung cao cấp, tủ lạnh side by side thì thường được sản xuất tại nhà mấy ở Thái Lan.

Chính vì thế, nguồn gốc tủ lạnh Samsung trên thị trường có thể khác nhau nhưng chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo.

2. Có những loại điều hòa Samsung nào mới nhất trên thị trường hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người sử dụng, thương hiệu Samsung cũng đã mang tới thị trường khá đa dạng các dòng tủ lạnh khác nhau, cụ thể:

tủ lạnh samsung

- Tủ lạnh Samsung 2 cánh thông thường (bao gồm cả tủ lạnh Samsung ngăn đá dưới hoặc loại ngăn đá trên thông thường).

- Tủ lạnh Samsung side by side  (tủ lạnh Samsung 4 cánh, 6 cánh)

- Tủ lạnh Samsung cửa Pháp Samsung (tủ lạnh samsung 3 cánh, 5 cánh)

Hầu hết các dòng tủ lạnh Samsung đời mới nhất trên thị trường đều được áp dụng công nghệ Digital Inverter để mang tới khả năng vận hành êm ái đồng thời tiết kiệm điện vượt trội trong quá trình sử dụng.

3. Chất lượng tủ lạnh Samsung có tốt không?

Với lịch sử lâu đời trong lĩnh vực sản xuất tủ lạnh, chính vì thế, tủ lạnh Samsung mang tới sự hài lòng cho người dùng với hàng loạt các ưu điểm nổi trội như:

- Thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều không gian khác nhau: Samsung còn đi đầu trong các phong cách thiết kế mới như nhiều hoạt tiết khác lạ, đưa vòi nước lạnh ra ngoài cánh tủ, bảng điều khiển cảm ứng...

- Khả năng bảo quản thực phẩm tuyệt vời bằng sử dụng công nghệ Twin Cooling độc đáo giúp phân tỏa khí lạnh trong tủ bảo quản thực phẩm tươi lâu và đồng đều hơn. Ngoài ra, các dòng tủ lạnh Samsung cấp đông mềm, tủ lạnh Samsung có ngăn chứa rau củ bổ sung ẩm, vitamin...cũng giúp mang tới một dòng tủ lạnh bảo quản thực phẩm điển hình phù hợp với các nhu cầu cao hơn từ phía người sử dụng.

- Tiết kiệm điện vượt trội: không chỉ sử dụng máy nén biến tần inverter mà Samsung còn phát triển công nghệ biến tần riêng mang tên Digital Inverter với máy nén được cải thiện về khả năng tiết kiệm điện, gia tăng tuổi thọ và hoạt động êm ái.

Tủ lạnh Samsung cũng sử dụng các gas lạnh thế hệ mới nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính vượt trội.

Nhìn chung với tủ lạnh Samsung người sử dụng sẽ có một dòng tủ lạnh dân dụng hoặc các lựa chọn tủ lạnh cao cấp tuyệt vời. Ngoài ra, với hệ thống trung tâm bảo hành rải khắp cả nước, người dùng lại càng yên tâm khi sử dụng.

tủ lạnh samsung

Địa chỉ trung tâm bảo hành Samsung tại Hà Nội

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung quận Đống Đa

 

Địa chỉ: 06 ngõ Hàng Bột, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung quận Đống Đa

 

Địa chỉ: 68 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa, Hà Nội

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung quận Thanh Xuân

 

Địa chỉ: 23 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung quận Hoàng Mai

 

Địa chỉ: 653 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

Trung tâm bảo hành tủ lạnh Samsung tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung Quận Tân Bình

 

Địa chỉ: 395-397A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung quận 11

 

Địa chỉ: 226-228 Dương Tử Giang, Phường 4, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

 

Trung Tâm Bảo Hành máy giặt Samsung tại quận 5

 

Địa chỉ : 308-310-312 Hồng Bàng, Phường 15, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

 

Trung Tâm Bảo Hành tủ lạnh Samsung quận 1

 

Địa chỉ: số 99 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 

Tin tức về Tủ lạnh Samsung

Tham khảo top 4 tủ lạnh 4 cánh Toshiba sở hữu dung tích lớn, tiện nghi tối ưu

Tham khảo top 4 tủ lạnh 4 cánh Toshiba sở hữu dung tích lớn, tiện nghi tối ưu

Tủ lạnh 4 cánh Toshiba được trang bị nhiều công nghệ tiến tiến hiện đang là 1 trong số các thiết bị tủ lạnh được đông đảo người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn thời gian gần đây. Nếu bạn đang tìm hiểu mẫu tủ lạnh này của thương hiệu nổi tiếng Toshiba, thì đừng bỏ qua bài chia sẻ của Websosanh.vn nhé.
Smart tivi Samsung 4K 50 inch 50CU8500: Nghe nhìn xuất sắc, giá từ 9,1 triệu đồng!

Smart tivi Samsung 4K 50 inch 50CU8500: Nghe nhìn xuất sắc, giá từ 9,1 triệu đồng!

Bạn đang tìm kiếm một chiếc smart tivi có thiết kế thanh mảnh, hiển thị đẹp? Vậy thì smart tivi Samsung 4K 50 inch 50CU8500 có thể là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với thiết kế Air Slim, màn 4K sắc nét và hàng loạt công nghệ hiện đại, sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời.
Loạt máy giặt Samsung cửa ngang 12kg đáng mua năm 2024

Loạt máy giặt Samsung cửa ngang 12kg đáng mua năm 2024

Nếu bạn đang tìm mua một chiếc máy giặt cỡ lớn, thiết kế hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhưng phải tiết kiệm điện tốt thì hãy tham khảo ngay 5 máy giặt Samsung cửa ngang 12kg chất lượng, đáng mua sau trong năm 2024 nhé.
Đánh giá chi tiết tủ lạnh Samsung Inverter 348 lít Bespoke RT35CB56448CSV

Đánh giá chi tiết tủ lạnh Samsung Inverter 348 lít Bespoke RT35CB56448CSV

Tủ lạnh Samsung RT35CB56448CSV sở hữu gam màu độc đáo, trẻ trung kết hợp cùng với nhiều công nghệ hiện đại, giúp cho công việc bảo quản, lưu trữ thực phẩm luôn được tươi ngon trong thời gian dài. Cùng Websosanh.vn khám phá ngay thiết bị tủ lạnh thế hệ mới của nhà Samsung này ở bài viết bên dưới nhé!
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!