Tủ lạnh Sharp

5.808 sản phẩm
Tủ lạnh Sharp SJ-X251E-DS 241 Lít Inverter
Tới nơi bán

Tủ lạnh Sharp SJ-X251E-DS 241 Lít Inverter

5.500.000 đ-27%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL
Tới nơi bán

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E-SL

5.500.000 đ-24%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Sharp 271 lít SJ-X281E-DS
Tới nơi bán

Tủ lạnh Sharp 271 lít SJ-X281E-DS

5.850.000 đ-26%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Sharp SJ-X281E-SL - 271 Lít (Bạc thép không gỉ)
Tới nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X281E

Giá từ 3.783.000 đ
 160 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX680V
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX680V

Giá từ 9.089.000 đ
 138 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 563 lít SJ-SBX530VG-BK
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 563 lít SJ-SBX530VG-BK

Giá từ 8.135.000 đ
 63 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 655 lít SJ-FXPI689V-RS
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 655 lít SJ-FXPI689V-RS

Giá từ 10.994.000 đ
 49 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 417 lít SJ-X417WD-DG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 417 lít SJ-X417WD-DG

Giá từ 7.347.890 đ
 41 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 180 lít SJ-190S
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 180 lít SJ-190S

Giá từ 4.250.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX688VG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 678 lít SJ-FX688VG

Giá từ 15.034.100 đ
 167 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-XP650PG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-XP650PG

Giá từ 11.490.000 đ
 21 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 510 lít SJ-XP555PG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 510 lít SJ-XP555PG

Giá từ 9.500.000 đ
 21 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 428 lít SJ-X430EM-SL/BK
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 428 lít SJ-X430EM-SL/BK

Giá từ 9.200.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X251E

Giá từ 3.648.000 đ
 169 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 601 lít SJ-GF60A
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 601 lít SJ-GF60A

Giá từ 28.500.000 đ
 26 nơi bán
Tủ Lạnh Sharp 241 lít SJ-S250E
So sánh giá

Tủ Lạnh Sharp 241 lít SJ-S250E

Giá từ 5.200.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FXP640VG

Giá từ 12.000.000 đ
 131 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 604 lít SJ-XP660PG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 604 lít SJ-XP660PG

Giá từ 12.282.000 đ
 19 nơi bán
Tủ Lạnh Sharp SJ-XP590PG - 585 lít, Inverter
So sánh giá

Tủ Lạnh Sharp SJ-XP590PG - 585 lít, Inverter

Giá từ 9.200.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 165 lít SJ-16VF3
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 165 lít SJ-16VF3

Giá từ 3.960.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 180 lít SJ-195E
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 180 lít SJ-195E

Giá từ 4.450.000 đ
 9 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-SBXP600V
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-SBXP600V

Giá từ 8.167.000 đ
 42 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420V
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420V

Giá từ 9.100.000 đ
 101 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X252AE-DS
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X252AE-DS

Giá từ 3.780.000 đ
 75 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-SBX600VG-BK
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-SBX600VG-BK

Giá từ 15.400.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG

Giá từ 9.000.000 đ
 126 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 182 lít SJ-S210E
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 182 lít SJ-S210E

Giá từ 5.300.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480V-SL

Giá từ 8.194.000 đ
 100 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 165 lít SJ-171E-SL
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 165 lít SJ-171E-SL

Giá từ 4.050.000 đ
 5 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 196 lít SJ-212E
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 196 lít SJ-212E

Giá từ 4.650.000 đ
 3 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 600 lít SJ-FX88VG-BK
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 600 lít SJ-FX88VG-BK

Giá từ 18.000.000 đ
 5 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 627 lít SJ-XP630PG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 627 lít SJ-XP630PG

Giá từ 9.800.000 đ
 14 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 196 lít SJ-218P
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 196 lít SJ-218P

Giá từ 4.800.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Sharp 196 lít SJ-217P
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp 196 lít SJ-217P

Giá từ 4.500.000 đ
 4 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 215 lít SJ-X215V-DG/SL
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 215 lít SJ-X215V-DG/SL

Giá từ 4.240.000 đ
 35 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 182 lít SJ-X201E

Giá từ 3.059.400 đ
 165 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X282AE-DS
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 253 lít SJ-X282AE-DS

Giá từ 3.625.000 đ
 74 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 529 lít SJ-SBX530WD-DG
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 529 lít SJ-SBX530WD-DG

Giá từ 14.799.000 đ
 6 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 382 lít SJ-XP382AE
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 382 lít SJ-XP382AE

Giá từ 5.280.000 đ
 76 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 352 lít SJ-XP352AE
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 352 lít SJ-XP352AE

Giá từ 4.000.000 đ
 80 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-SBXP600VG-BK
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 600 lít SJ-SBXP600VG-BK

Giá từ 14.200.000 đ
 30 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL

Giá từ 14.003.000 đ
 107 nơi bán
Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V
So sánh giá

Tủ lạnh Sharp Inverter 525 lít SJ-FX600V

Giá từ 11.400.000 đ
 111 nơi bán
Tủ Lạnh Sharp Inverter 314 Lít SJ-X316E-DS
Tới nơi bán

Tủ Lạnh Sharp Inverter 314 Lít SJ-X316E-DS

6.600.000 đ-26%
dienmayphanthanh.com
Tủ Lạnh Sharp Inverter 314 Lít SJ-X316E-SL
Tới nơi bán

Tủ Lạnh Sharp Inverter 314 Lít SJ-X316E-SL

6.600.000 đ-27%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Sharp SJ-X346E-DS - 342 Lít Inverter
Tới nơi bán

Tủ lạnh Sharp SJ-X346E-DS - 342 Lít Inverter

6.990.000 đ-14%
dienmayphanthanh.com
Tủ lạnh Sharp SJ-X346E-SL - 342 Lít Inverter
Tới nơi bán

Tủ lạnh Sharp SJ-X346E-SL - 342 Lít Inverter

6.850.000 đ-21%
dienmayphanthanh.com

Thông tin về Điện lạnh, Tủ lạnh, Tủ lạnh Sharp

Tìm hiểu về thương hiệu tủ lạnh Sharp

Trong số khá nhiều các thương hiệu tủ lạnh có mặt trên thị trường thì tủ lạnh Sharp là một trong những hãng có được sự quan tâm từ nhiều người tiêu dùng. Bởi mặc dù không được quảng cáo nhiều như các thương hiệu khác, nhưng bản chất thương hiệu Sharp lại như là lời minh chúng cho chất lượng của dòng tủ lanh này. 

1. Nguồn gốc xuất xứ tủ lạnh Sharp từ nước nào?

Sharp là một thương hiệu lớn của Nhật Bản được thành lập năm 1925 và có trụ sở đặt tại Tokyo. Sharp tham gia nhiều lĩnh vực gồm thiết bị gia dụng, thiết bị điện tử, cơ khí...đây là một trong những thương hiệu được ưa thích của người tiêu dùng Việt Nam.

tủ lạnh sharp

Những chiếc tủ lạnh Sharp đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ năm 1989, và nhanh chóng trở thành dòng sản phẩm có được sự ưa chuộng từ người sử dụng.

Tuy là thương hiệu của Nhật Bản nhưng phần lớn tủ lạnh Sharp trên thị trường Việt Nam lại có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc Trung Quốc - những nước có nhà máy sản xuất của Sharp đặt.

Tuy có thể có nguồn gốc khác nhau nhưng chất lượng của tủ lạnh Sharp đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng chính hãng nên người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.

2. Sharp có những loại tủ lạnh nào mới nhất trên thị trường hiện nay?

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người sử dụng, thương hiệu Sharp mang tới khá nhiều các dòng tủ lạnh khác nhau, cụ thể:

- Tủ lạnh Sharp 2 cánh thông thường cho mục đích sử dụng tại các gia đình

- Tủ lạnh Sharp side by side

- Tủ lạnh Sharp cửa Pháp

- Tủ lạnh Shap muti door

Với đầy đủ các chủng loại, và các mức dung tích từ 100l tới 600l, tủ lạnh Sharp có thể đáp ứng từ những nhu cầu thông thường của người sử dụng tới các nhu cầu cao cấp hơn dành cho những nhà hàng, khách sạn 5 sao...

tủ lạnh sharp có tốt không

3. Chất lượng tủ lạnh Sharp có tốt không?

Là thương hiệu được đặc trưng bởi sự chất lượng và bền bỉ, trên thực tế các dòng tủ lạnh Sharp cũng không khiến người dùng phải thất vọng với hàng loạt các ưu điểm:

- Khả năng bảo quản thực phẩm tốt với việc sử dụng các công nghệ làm lạnh cao cấp đơn cử như công nghệ làm lạnh đa chiều giúp phân phối khí lạnh đều hơn giúp tạo điều kiện bảo quản thực phẩm tốt nhất. Ngoài ra, tủ lạnh Sharp cũng được áp dụng các công nghệ hiện đại như ngăn chứa rau củ với độ ẩm tối ưu, ngăn cấp đông mềm giúp bảo quản thực phẩm như thịt cá tốt hơn...

- Tiết kiệm điện vượt trội: Với việc sử dụng công nghệ J-Tech inverter đặc trưng, các dòng tủ lạnh Sharp mang tới khả năng tiết kiệm điện vượt trội so với các thương hiệu khác trên thị trường.

- Hoạt động êm ái và bền bỉ trong quá trình sử dụng: Với việc sử dụng máy nén cao cấp và sử dụng vật liệu cao cấp, chính vì thế, tủ lạnh Sharp có được độ bền bỉ rất tốt trong quá trình sử dụng. Đồng thời cũng rất ít hỏng vặt, người dùng có thể yên tâm khi lựa chọn sử dụng.

Tuy nhiên, so với các thương hiệu tủ lạnh khác trên thị trường thì Sharp lại có thiết kế khá bình thường, không sang trọng và cũng ít có những cải tiến mới như nhiều dòng tủ lạnh wifi hoặc có các chức năng thông minh khác trên thị trường. 

tủ lạnh sharp

Ngoài ra, do không được chú trọng nhiều chính vì thế, sự lựa chọn cảu tủ lạnh Sharp trên thị trường Việt Nam cũng không nhiều. Khá ít các lựa chọn tủ lạnh mới nhập khẩu, và các dòng tủ lạnh cao cấp nhất thường là dưới dạng tủ lạnh Sharp nội địa Nhật đã qua sử dụng.

Chính vì thế, tủ lạnh Sharp phù hợp với những người dùng không quá cầu kỳ về thiết kế và các tính năng hiện đại. 

Tin tức về Tủ lạnh Sharp

Có gì nổi bật trên tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X252AE-DS?

Có gì nổi bật trên tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X252AE-DS?

Tủ lạnh Sharp Inverter 224 lít SJ-X252AE-DS là dòng tủ lạnh Sharp nhỏ và được nhiều gia đình ít thành viên ưa chuộng. Bởi thiết bị này sở hữu khá nhiều ưu điểm nổi bật về thiết kế và công nghệ. Hãy cùng Websosanh.vn tìm hiểu rõ hơn trong nội dung sau.
Đăng nhập
Chào mừng bạn quay lại với Websosanh!