Bếp từ Arber

3.899 sản phẩm
Bếp từ Arber AB 367
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 367

4.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Arber AB 001
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 001

4.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Arber AB 334S
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 334S

4.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Arber AB 2021
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 2021

4.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 660 (AB660)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 660 (AB660)

Giá từ 4.950.000 đ
 19 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-678
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-678

Giá từ 2.400.000 đ
 37 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-669 (AB669)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-669 (AB669)

Giá từ 2.000.000 đ
 49 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu AB-2020
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu AB-2020

Giá từ 3.400.000 đ
 26 nơi bán
Bếp từ âm 1 vùng nấu Arber AB-265
So sánh giá

Bếp từ âm 1 vùng nấu Arber AB-265

Giá từ 608.700 đ
 49 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Arber AB-268
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Arber AB-268

Giá từ 651.300 đ
 48 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 382
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 382

Giá từ 3.250.000 đ
 27 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-398
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-398

Giá từ 4.188.000 đ
 16 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-668
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-668

Giá từ 2.000.000 đ
 63 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber ABEI604 (AB-EI604)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber ABEI604 (AB-EI604)

Giá từ 3.000.000 đ
 29 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-228N (AB228N)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-228N (AB228N)

Giá từ 9.185.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 401
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 401

Giá từ 1.500.000 đ
 57 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Arber AB-221S
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 3 vùng nấu Arber AB-221S

Giá từ 4.060.000 đ
 72 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-388
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-388

Giá từ 3.720.000 đ
 8 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-381
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-381

Giá từ 2.161.700 đ
 54 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Arber AB-333S
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Arber AB-333S

Giá từ 3.546.200 đ
 52 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu từ Arber AB 392
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu từ Arber AB 392

Giá từ 1.866.000 đ
 46 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB553
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB553

Giá từ 2.611.000 đ
 32 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-393
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-393

Giá từ 2.849.000 đ
 27 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-I338
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-I338

Giá từ 2.769.900 đ
 32 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-I339
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-I339

Giá từ 2.770.800 đ
 37 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-688IT
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-688IT

Giá từ 4.148.000 đ
 23 nơi bán
Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-3992
So sánh giá

Bếp từ hồng ngoại âm 2 vùng nấu Arber AB-3992

Giá từ 2.251.800 đ
 30 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-370 (AB370)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-370 (AB370)

Giá từ 1.990.000 đ
 50 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Arber AB334S
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Arber AB334S

Giá từ 3.376.900 đ
 44 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-279
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-279

Giá từ 3.300.000 đ
 31 nơi bán
Bếp từ đơn Arber AB268A
So sánh giá

Bếp từ đơn Arber AB268A

Giá từ 950.000 đ
 4 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber MLS-500 (MLS500)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber MLS-500 (MLS500)

Giá từ 2.602.600 đ
 42 nơi bán
Bếp từ âm 3 vùng nấu Arber MLS-558 (MLS558)
So sánh giá

Bếp từ âm 3 vùng nấu Arber MLS-558 (MLS558)

Giá từ 2.886.600 đ
 35 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-397
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-397

Giá từ 2.000.000 đ
 36 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB383 (AB-383)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB383 (AB-383)

Giá từ 1.900.000 đ
 62 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-552
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-552

Giá từ 5.000.000 đ
 27 nơi bán
Bếp từ dương 1 vùng nấu Arber AB-301
So sánh giá

Bếp từ dương 1 vùng nấu Arber AB-301

Giá từ 594.800 đ
 19 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB367 (AB-367)
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB367 (AB-367)

Giá từ 1.690.300 đ
 51 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-675
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-675

Giá từ 3.500.000 đ
 28 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB EI602
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB EI602

Giá từ 1.747.000 đ
 43 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB566P
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB566P

Giá từ 4.550.000 đ
 12 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-888
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-888

Giá từ 3.998.000 đ
 16 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 424S
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB 424S

Giá từ 7.142.700 đ
 34 nơi bán
Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-278
So sánh giá

Bếp từ âm 2 vùng nấu Arber AB-278

Giá từ 2.373.000 đ
 38 nơi bán
Bếp từ Arber AB 222S
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 222S

4.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Arber AB 266
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 266

4.200.000 đ
bachhoabep.vn
Bếp từ Arber AB 333S
Tới nơi bán

Bếp từ Arber AB 333S

9.550.000 đ
bachhoabep.vn

Thông tin về Thiết bị gia dụng, Bếp các loại, Bếp từ - điện từ, Bếp từ Arber

Những thông tin bạn nên biết của bếp từ Arber

Khi nhắc đến bếp từ thì không thể thiếu được bếp từ Arber. Bếp từ Arber là một trong những dòng bếp từ hiện đang được rất nhiều các khách hàng ưa chuộng bởi kiểu dáng hiện đại nhưng lại có giá thành phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều khách hàng phân vân đến vấn đề không biết bếp từ Arber có tốt hay không? Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về bếp từ Arber giúp bạn hiểu hơn về dòng bếp từ này.

Giới thiệu về thương hiệu bếp từ Arber

Bếp từ Arber đến từ thương hiệu Arber nổi tiếng của nước Ý. Bếp từ Arber hầu hết các linh kiện đều được sử dụng của Đức và được lắp đặt trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Malaysia. Cũng chính vì vậy mà bếp từ Arber luôn đảm bảo được chất lượng cho người tiêu dùng.

Những tính năng nổi trội của bếp từ Arber

Các sản phẩm bếp từ Arber có những model thuộc phân cấp giá bình dân cho đến cao cấp. Bếp từ Arber mang đến cho người sử dụng những tính năng nổi trội như sau:

• Tính năng an toàn

Hầu hết các sản phẩm của bếp từ Arber đều được trang bị bởi tính năng khóa an toàn cho trẻ em. Với tính năng này giúp khi khởi động bếp, thiết lập các chế độ mong muốn bạn chỉ cần nhấn nút khóa trẻ em khi đó các nút điều khiển ở trên bề mặt bếp đều bị vô hiệu hóa.

Tính năng báo và hiển thị mức nhiệt tồn ở trên bếp sẽ giúp bạn an toàn khi sử dụng có thể chạm tay vào bề mặt kính bếp. Nên sẽ bảo vệ cho bạn không bị bỏng vì chạm tay vào bề mặt bếp.

• Tính năng tự động

Bếp từ Arber được trang bị các tính năng tự động như tự động tắt bật bếp khi không có các dụng cụ nấu ở trên bếp, tự động bật bếp khi có xoong nồi. Do đó mà khi bạn đặt dụng cụ nấu ở trên bếp thì không cần phải thực hiện bất kỳ các nút thao tác nào.

Ngoài ra còn có tính năng tự động nhận diện được kích thước, chất liệu dụng cụ nấu. Với các xoong, nồi có kích thước khác nhau thì bếp sẽ tự động điều chỉnh kích thước vùng nhiệt tương ứng giúp tiết kiệm được điện năng.

• Tính năng hiện đại

Với bảng điều khiển của bếp từ Arber được thiết kế theo kiểu cảm ứng cực nhạy. Ngoài ra còn có các hình ảnh minh họa đơn giản nên gần gũi, thân thiện với người sử dụng.

Được trang bị tính năng hẹn giờ với khoảng thời gian linh động kéo dài lên đến 9 giờ và nhiều các quãng thời gian khác nhau. 

• Tính năng giúp nấu ăn nhanh chóng

Bếp từ Arber được trang bị công nghệ nấu nướng với công suất của bếp lớn nên sẽ rút ngắn được thời gian nấu nướng. Ngoài ra còn được trang bị các công nghệ như công nghệ nấu siêu nhanh Booster, công nghệ Booster giúp làm nóng bếp với lượng nhiệt gấp đôi hoặc gấp ba.

Những mẫu bếp từ Arber tốt nhất hiện nay

Nếu như bạn đang có ý định mua bếp từ Arber và sử dụng để nấu nướng cho gia đình của mình. Vậy thì hãy tham khảo ngay những mẫu bếp từ Arber dưới đây nhé.

1. Bếp từ Arber AB 265

Giá tham khảo: 1.990.000 đồng.

Bếp từ Arber AB 265

Bếp có kích thước (dài x rộng x cao): 395 x 305 x 60mm và kích thước khoét lỗ: 370 x 280mm, trọng lượng chỉ khoảng 2.0 kg. Có kết cấu khung vỏ bằng thép sơn cách điện không gỉ nên rất an toàn cho người sử dụng. Với mặt kính liền khối, có màu đen sang trọng, chống trầy xước, có khả năng chịu lực cao, chịu nhiệt lên đến 1000 độ C.

2. Bếp từ Arber Ab-367

Giá tham khảo: 6.039.000 đồng.

Bếp từ Arber Ab-367

Bếp có kích thước mặt kính: 715 x 425 x 100mm và kích thước lắp đặt (khoét đá) : 670 x 390mm, với đáy bếp được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện với độ bền cao. Bếp được thiết kế với 2 vùng nấu với công suất của cả 2 bếp là 2000W.

3. Bếp từ Arber Ab-375

Giá tham khảo: 7.500.000 đồng.

Bếp từ Arber Ab-375

Bếp có kích thước bề mặt: 715 x 425 x 100 mm và kích thước lắp đặt: 670 x 390 mm. Bếp sử dụng kính cường lực có khả năng chịu nhiệt, chịu lực tốt. Với tổng công suất của bếp lên đến 3600W giúp tiết kiệm được thời gian đun nấu và điện năng, với công suất của mỗi bếp là 2000W. 

Với những thông tin về bếp từ Arber chúng tôi hy vọng các bạn đã có thể lựa chọn được một chiếc bếp phù hợp với căn bếp của gia đình mình.

Tin tức về Bếp từ Arber

Bếp từ Arber đơn AB303MD (AB303) có ưu điểm gì nổi bật?

Bếp từ Arber đơn AB303MD (AB303) có ưu điểm gì nổi bật?

Bếp từ Arber đơn AB303MD là dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu Arber nổi tiếng. Sản phẩm này chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng và hỗ trợ tốt cho công việc nấu nướng của các bà nội trợ. Bài viết dưới đây Websosanh.vn sẽ cung cấp đến bạn các tính năng nổi bật của thiết bị này.
Đánh giá bếp từ dương 1 vùng nấu Arber AB-268 giá 1,2 triệu

Đánh giá bếp từ dương 1 vùng nấu Arber AB-268 giá 1,2 triệu

Bếp từ Arber AB 268 là dòng bếp từ đơn của thương hiệu Arber. Bếp có kiểu dáng sang trọng với hiệu suất đun nấu cao giúp tiết kiệm điện năng. Bếp thích hợp cho những bữa tiệc nhỏ, để nấu các món lẩu, hoặc dùng cho sinh viên. Bài viết dưới đây là ưu nhược điểm của thiết bị này mà bạn cần lưu ý.
Tất tần tật những điều cần biết về bếp từ Arber

Tất tần tật những điều cần biết về bếp từ Arber

Bếp từ Arber là sản phẩm bếp hiện đang được nhiều người săn đón trong thời gian gần đây. Vậy sản phẩm này có những điểm nổi bật như thế nào mà lại khiến dân tình ưa chuộng đến thế? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!